Підсобний робітник та його обовязки

У цьому матеріалі ми хочемо розповісти читачеві про посади, без якої, мабуть, важко обійтися в організації. Це підсобний робітник. Зайнятість характеризують і як основне, і як суміжну, тимчасову, підробіток. Давайте розберемося з обов’язками підсобного робітника, особливостями його діяльності в різних організаціях. Уявімо також посадову інструкцію співробітника.

Хто це?

Хто це – підсобний робітник? Та сама занятість, що необхідна практично в кожній фірмі, на кожному підприємстві. Важливо зазначити, що посадові обов’язки цього працівника не універсальні – найчастіше їх список формується самим наймачем.

Праця підсобного робітника незамінний на прилеглій до офісу території, на будівельних майданчиках, складах, у коморах та в цехах. І, відповідно, в підсобних приміщеннях. Місцем праці виступає як окрема локація, так і весь комплекс будівель і приміщень, що належать роботодавцю.

Важливо відзначити, що робота підсобним робітником – це не тільки дотримання загальних обов’язків, зазначених у посадовій інструкції. Це ще й виконання доручень свого безпосереднього керівника. Якщо співробітник працює на складі, це означає, що він повинен підкорятися, наприклад, старшому комірнику.

Робота підсобним робітником не передбачає наявності певних знань, спеціальної освіти. Трудовий досвід тут теж потрібна не завжди. Однак співробітник залишається незамінним на виробництві, при будівельних і навантажувальних роботах.

Посада відноситься до розряду робітників. Трудова діяльність пов’язана з певним ризиком, чому співробітник повинен досконально знати приписи охорони праці, техніки безпеки. Найчастіше працівник не володіє певним робочим місцем. Проте несе відповідальність за використовуваний їм же інвентар.

Посадова інструкція та трудовий договір

Як і з усіма іншими співробітниками, з підсобним робітником укладається трудовий договір з додатком посадової інструкції – локального документа, в якому описуються обов’язки працівника виходячи із специфіки діяльності підприємства, фірми. Її (інструкцію) складають фахівці кадрової служби обов’язково у відповідності з чинним законодавством.

Перед прийняттям на робоче місце співробітник повинен ознайомитися зі своєю посадовою інструкцією, поставивши відповідну підпис. Без цього роботодавцю неможливо притягнути працівника до відповідальності за невиконання своїх функціональних обов’язків.

Загальні функції працівника

Обов’язки підсобного робітника (у Мінську та інших містах) практично однакові у всіх організаціях:

 • Виконання допоміжних і підсобних робіт.
 • Переміщення, розвантаження/завантаження товарів і продукції. У тому числі з використанням техніки, але такого профілю, що дозволяє застосовувати її особі, яка не має специфічних навичок і підготовки.
 • Пересипання неотруйних сипучих матеріалів – піску, щебінки, гравію.
 • Очищення території підприємства або фірми, під’їздів, доріжок від бруду, пилу, снігу, льоду, опалого листя.
 • Прибирання будівельних майданчиків і цехів.
 • Миття підлоги, окремих виробів і пристроїв, посуду.
 • Інші обов’язки, що залежать від специфіки діяльності компанії, фірми, виробничого підприємства.

Діяльність на виробництві

Обов’язки підсобного робітника на виробничому майданчику наступні:

 • Допоміжні роботи під керівництвом фахівців. Для виконання такої підсобної допомоги не вимагається наявності певної освіти, кваліфікації. Складні роботи з даними співробітникам не довіряються. Їх обов’язки обмежуються тільки за допомогою фахівців.
 • Прибирання прилеглої території, а також відповідних до заводу доріг. Необхідно для забезпечення нормальної діяльності підприємства.
 • Навантаження/розвантаження продукції, такелажні завдання. Переміщення вантажів, не вимагає додаткового освіти або кваліфікації.
 • Видалення сміття з будівельних і виробничих майданчиків, складських приміщень та інших виробничих просторів.
 • Виконання доручень безпосереднього керівника.

Діяльність у ЖКГ

Вакансія підсобного робітника за житлово-комунальному господарстві передбачає виконання наступного ряду обов’язків:

 • Функції прибиральника прилеглих територій.
 • Допомога кваліфікованим співробітникам у монтажних і будівельних роботах. Тільки та діяльність, що не вимагає спеціальної підготовки.
 • Заміна освітлювальних приладів тощо.

Діяльність при школі

Робоча інструкція підсобного робітника при школі передбачає трудову діяльність на кухні (в шкільній їдальні). Так як виконання робочих функцій пов’язана з опосередкованим ставленням до продуктів, то працівник обов’язково повинен мати санітарну книжку.

Основні функції тут виділяються наступні:

 • Розвантаження палетів з продуктами.
 • Прибирання кухонних приміщень. Сюди входить і транспортування сміття до місць його утилізації.
 • Видалення сміття в просторі їдальні, прилеглих приміщеннях.
 • Виконання безпосередніх розпоряджень керівництва.

Діяльність у лікарні

Тут посадова (підсобного робітника) інструкція повинна чітко розмежовувати трудову діяльність працівника і медичного персоналу. Завдання тут практично ті ж, що і у працюючих при школі, – це навантаження/розвантаження, прибирання сміття.

Загальні положення

Перед пошуком свіжих вакансій “підсобний робітник” слід познайомитися з посадовою інструкцією працівника. Починається вона з “Загальних положень”:

 • Посада відноситься до розряду робітників.
 • Призначається тільки повнолітній громадянин, який має за плечима повну середню освіту. Вимог до досвіду роботи не пред’являється.
 • В період відсутності працівника на робочому місці його функціональні обов’язки переходять до іншій посадовій особі за відповідним наказом керівника компанії.
 • Підсобний робітник в структурі організації безпосередньо підпорядковується керівнику адміністративно-господарського відділу.
 • Як призначення, так і звільнення від посади здійснюється за наказом генерального директора корпорації (за поданням безпосереднього керівника).
 • Керівництво в трудовій діяльності

  Підсобний робітник. Свіжі вакансії з’являються буквально щогодини! Але чим керується у своїй діяльності даний співробітник? Посадова інструкція прописує наступне:

  • Законодавчі акти РФ.
  • Статут та інша нормативна та регламентуюча документація організації-роботодавця.
  • Накази і розпорядження безпосереднього керівництва.
  • Власна посадова інструкція.

  Співробітник повинен знати

  Трудова оплата підсобного робітника не залежить від рівня його підготовки, а також від наявної у працівника освіти. Однак трудящий (за посадовою інструкцією) повинен знати наступне:

  • Нормативні акти з охорони праці, техніки безпеки і санітарії на виробництві.
  • Основи російського Трудового Кодексу.
  • Порядок виконання власних функцій в санітарні дні/години.
  • Режими економного використання енергоресурсів, електроприладів.
  • Основи ділового етикету, правила спілкування з співробітниками та клієнтами компанії-роботодавця.
  • Нормативні, регулятивні документи, акти та рекомендації, що безпосередньо стосуються його трудової діяльності.
  • Постанови, укази і розпорядження керівництва компанії-роботодавця.
  • Організацію роботи структурного підрозділу компанії.
  • Гігієнічні і санітарні вимоги щодо утримання ввіреного приміщення.
  • Норми використання механічних засобів, що полегшують працю.
  • Розташування, кількість підвідомчих матеріальних цінностей, а також інвентарю, устаткування, необхідного в роботі.
  • Пристрій тари, варіанти фіксації вантажів, що транспортуються.
  • Правила навантаження, розвантаження та транспортування товарів, виробів, продукції.
  • Методики очищення приміщень, обладнання, інвентарю, окремих предметів.
  • Правила сортування сміття.
  • Основи роботи (навантаження, розвантаження, переміщення) з крихкими, вибухо – і пожежонебезпечними вантажами.

  Безпосередні посадові обов’язки

  Найважливіша частина будь-якої посадової інструкції. Щодо підсобного робітника його функціональні обов’язки представлені наступним списком:

  • Утримання в чистоті як підпорядкованих територій, так і місць зберігань підвідомчих матеріально-господарських цінностей, інвентарю.
  • Виконання завдань, доручень, розпоряджень свого безпосереднього керівника.
  • Підготовка власного робочого місця.
  • Отримання інвентарю, проведення робіт з його допомогою.
  • Розвантаження, завантаження, а також переміщення вантажів як вручну, так і з використанням спеціальних механічних пристосувань.
  • Очищення прибудинкової території, під’їзних доріг, виробничих просторів компанії-роботодавця.
  • Правильне (за прилеглій інструкції) застосування інвентарю, засобів механізації, що полегшують ручну працю підсобного робітника.
  • Допомога співробітникам організації складування, переміщення, розвантаження і завантаження виробів, продукції, товарів та ін.
  • Дотримання вимог нормативних і регулюючих документів – як загальнодержавних, так і локальних (всередині компанії, фірми, підприємства).
  • Усунення причин, умов простою трудової діяльності, дрібних аварій і збитків – але тільки такого плану, де не потрібна спеціальна підготовка співробітника.
  • Дотримання і виконання приписів норм техніки безпеки, охорони праці, промислової санітарії, протипожежних правил, трудового законодавства Російської Федерації.
  • Забезпечення збереження ввіреного інвентарю і обладнання, засобів механізації.
  • Дотримання загальноприйнятої виробничої дисципліни, так і локальних правил внутрішнього трудового розпорядку.
  • Облік самостійно вироблених робочих операцій.

  Права працівника

  Як і всі інші трудящі в Російській Федерації, підсобні робітники володіють певним набором прав на своєму робочому місці. Це наступне:

  • Напрямок безпосередньому керівництву пропозицій щодо удосконалення своїх трудових функцій, так і діяльності організації в цілому.
  • Отримання необхідної інформації для виконання власних трудових обов’язків.
  • Вимога від керівництва створення нормальних комфортних умов для виконання своїх робочих функцій, збереження ввіреного інвентарю.
  • Відмовлятися від виконання функціональних обов’язків у разі, якщо ці дії несуть шкоду, небезпеку для життя і здоров’я підсобного робітника.
  • Отримувати інформацію про рішеннях, наказах керівництва стосовно діяльності його структурного підрозділу.
  • Приймати в межах своєї компетенції самостійні рішення.
  • Повідомляти безпосередньому керівнику про виявлені недоліки в організації діяльності компанії. Вносити свої пропозиції щодо їх викорінення.
  • Вступати в комунікацію з робочих питань з співробітниками всього ряду структурних підрозділів.
  • Висувати пропозиції, прямо або побічно відносяться до діяльності організації, її структурних підрозділів.

  Відповідальність співробітника

  Діяльність підсобного робітника передбачає наявність відповідальності за:

  • Порушення приписів робочої дисципліни, техніки безпеки, локальних правил трудового розпорядку, протипожежної безпеки.
  • Заподіяння шкоди (матеріального, морального) – компанії, її персоналу і клієнтам.
  • Наслідки самостійно прийнятих рішень, дій.
  • Порушення вимог внутрішніх регулятивних актів компанії-роботодавця.
  • Відкриття комерційної таємниці, секретної інформації про співробітників третім особам.
  • Надання керівництву, персоналу свідомо неправдивих даних.
  • Неналежне виконання власних посадових обов’язків.
  • Якість ведення звітних документів.
  • Порушення правил ділового спілкування, етикету при комунікаціях з клієнтами компанії-роботодавця.

  Підсобний робітник – посада, що передбачає наявність самих мінімальних вимог до професійної підготовки здобувача. Це працівник, зайнятий некваліфікованою працею. При цьому його посадова інструкція не відрізняється за значимістю від будь-якої іншої.