Спортивна підготовка – це що таке? Мета і методи

У спорті чи не головну роль відіграє організованість і дисципліна. Тому процес спортивної підготовки – це сукупність багатьох факторів, які і є твердою основою для розвитку будь-якого спортсмена. Саме розвиток, у спортивному плані, і є самоціль підготовки спортсменів.

Спортивна підготовка або тренування

Досить часто поняття «спортивне тренування» і «спортивна підготовка» поєднують, роблячи їх синонімами. Але насправді все трохи інакше. Тобто, перше поняття є невід’ємною частиною другого.

Розглянемо на прикладі: якщо спортсмен виконує певні фізичні вправи, значить це тренування як центр спортивної підготовки. А якщо спортсмен відточує свої технічні навички, використовуючи при цьому відеоматеріал, тоді тренування як така здійснюватися не буде. Але підготовка спортсмена все одно триватиме.

Таким чином, варто відзначити, що тренування є частиною підготовки спортсменів, але не є її основним методом.

Мета спортивної підготовки

Як і будь-яка цілеспрямована діяльність, підготовка спортсмена має певну мету, а саме – отримання максимального рівня фізичної, тактичної, технічної і психологічної підготовленості, у рамках певного виду спорту для досягнення високих результатів у змаганнях.

Завдання спортивної підготовки

Для досягнення головної мети спортивної підготовки спортсмена обов’язковий до виконання ряд завдань:

 • високий рівень теоретичних і практичних компетентностей у рамках певного виду спорту;
 • високий рівень фізіологічної підготовки та стійкості основних систем організму, які витримують основне навантаження в даному виді спорту;
 • досягнення високого рівня тактико-технічної компетенції в обраному виді спорту;
 • розвиток психологічної підготовленості, на необхідному для здійснення спортивної діяльності рівні, в обраному виді спорту;
 • здійснення інтегральної підготовки, яка включає комплексну взаємодію основних видів підготовленості спортсмена в змагальній діяльності.

Кошти

Спортивна підготовка – це процес, який реалізується певними засобами. Ці кошти характеризують даний процес як цілеспрямовану фізичну діяльність. До них відносяться фізичні вправи різних типів. Класифікуються вони щодо необхідного спортивного удосконалення, а саме: спрямовані на підготовку до змагань, на загальну підготовку спортсменів і спеціально-підготовчі.

Змагальні вправи включають умови схожі з умовами спортивних змагань, і мають досить високі вимоги до рівня підготовленості спортсмена. Це робить даний вид вправ не таким ефективним як спеціально-підготовчі, оскільки другий вид враховує особливості певного виду спорту, і не спрямований на досягнення високих результатів під час проведення тренування.

Ці вправи відрізняються своєю варіативністю і можливістю розвивати різні сторони фізичної підготовки шляхом використання їх різними способами. Наприклад, для легкоатлета спеціально-підготовчі вправи будуть імітувати біг як основну технічну одиницю виду спорту, але в той же час будуть змінюватись для більш успішного досягнення цілей спортивної підготовки. До них належатимуть: біг з перешкодами, з прискореннями по відрізках дистанції і т. д.

Свою нішу у спортивній підготовці займають і загально-підготовчі вправи, які сприяють удосконаленню загальної фізичної форми. У той час, коли спеціальні вправи спрямовані на розвитку тих спортивних навичок, які притаманні даному виду спорту, загальні – сприяють зростанню бажаних результатів на тлі зміцнення загальної спортивної підготовки.

Методи спортивної підготовки

Також спортивна підготовка – це сукупність і методична розгалуженість методів. Вони, у свою чергу, групуються на три типи:

 • Отримання знань.
 • Вироблення рухових умінь і навичок.
 • Розвиток загальних рухових здібностей.

До першої групи відносяться:

 • Усні: пояснення, розповіді, розмови, опису.
 • За допомогою друкованих ресурсів: робота з підручниками, посібниками, картками.
 • За допомогою наочності: безпосередня наочність (коли демонстрація відбувається з активною участю одного з підлеглих), опосередкована наочність (відео записи, малюнки, схеми та ін) і активні методи (з поясненнями на прикладі самого учасника).

Другу групу складають два методу роботи над фізичними вправами: розділене і цілісну вправу.

У третю групу входять:

 • метод повторів;
 • метод інтервалів;
 • метод кругових повторень;
 • гра;
 • метод переменостей;
 • метод рівномірності;
 • метод змагань.

Умови спортивної підготовки

Як і будь-яка інша діяльність, спортивна підготовка має перелік своїх, необхідних для успішного досягнення поставленої мети, умов. До них відносяться:

 • відповідні природні умови;
 • найпростіші споруди на місцевості;
 • спортивні споруди на відкритому повітрі;
 • закриті спортивні споруди;
 • спортивні центри і бази.

Етапи підготовки спортсменів

Згідно загальноприйнятим стандартам спортивної підготовки, визначено її основні етапи, які спрямовані на багаторічну діяльність. Основні етапи:

 • початковий або спортивно-оздоровчий;
 • початкова спортивна підготовка;
 • навчально-тренувальний;
 • вдосконалення спортивної майстерності;
 • етап вищої спортивної майстерності.

Види спортивної підготовки

Підготовка спортсмена – це комплексний педагогічний процес, який включає в себе безліч факторів, які в цілісності сприяють досягненню мети. Тому розділяють 6 видів спортивної підготовки:

 • Теоретична підготовка. Базу або центр спортивної підготовки складають всі необхідні теоретичні знання та навички, які необхідні для успішного фізичного розвитку в рамках певного виду спорту.
 • Фізична підготовка. Процес розвитку фізичних якостей і функціональних можливостей організму, з метою здійснення можливості досягнення високих спортивних результатів.
 • Технічна підготовка. Цей вид підготовки передбачає оволодіння певними технічними навичками рухової діяльності, які властиві окремим видам спорту.
 • Тактична підготовка. Це процес оволодіння раціональними тактичними прийомами для ведення ефективної змагальної діяльності. При цьому спеціальні технічні прийоми – невід’ємна частина даної підготовки.
 • Психологічна підготовка. Спортивна діяльність безпосередньо пов’язана з психологічним тиском. Тому підготовка спортсмена повинна передбачати розвиток стресостійкості, його моральних і вольових якостей.
 • Інтегральна підготовка. Нещодавно стали виділяти ще один комплексний вид підготовки спортсменів. Цей процес спрямований на розвитку здібностей до варіативної, але цілісної реалізації всіх вище перерахованих видів підготовки до змагальної діяльності.

Слід також зазначити, що спортивна підготовка – це цілеспрямований педагогічний процес, який повинен бути грамотно і методично правильно організований з точки зору чергування та об’єднання всіх видів.

Програма

Програма спортивної підготовки – це частина і основа тривалого процесу підготовки до змагальної діяльності в будь-якому виді спорту. Вона передбачає:

 • ключові поняття й компоненти всіх видів підготовки спортсмена, враховуючи особливості конкретного виду спорту;
 • методичний, теоретичний і практичний для керівних процесом підготовки спортсменів;
 • особливості та нюанси контролю та моніторингу рівня розвитку спортсменів.

Стандарти підготовки спортсменів

Всі вищезазначені частини, компоненти і терміни, пов’язані зі специфікою окремих видів спорту, регулюється на державному рівні. А точніше, це федеральні стандарти спортивної підготовки, які є сукупністю мінімальних вимог до рівня спортивної підготовленості як в олімпійських, так і неолімпійських видах спорту. Ці вимоги повинні бути дотримані всіма організаціями, які здійснюють спортивну підготовку спортсменів згідно з відповідними законами РФ.

Спортивна діяльність – це виховання духу і характеру, яке повинно бути правильно організованим і проконтролированным.