Обовязкові реквізити договору – це що таке?

35

Кожен офіційний документ містить основні реквізити, що мають юридичну і економічну силу. Обов’язкові реквізити договору – це основні значущі умови, які визначають призначення документа. Розглянемо, які саме реквізити прийнято вважати обов’язковими.

Визначення

Обов’язкові реквізити договору – це деякі відомості, інформація або певні дані, що забезпечують, серед інших умов, юридичну силу документа і його значимість. До таких реквізитів відносять:

 • Номер документа.
 • Місце і дату його заповнення.
 • Інформацію про сторони договору.
 • Загальний вміст документа.
 • Печатка і підписи сторін.
 • Можна було б і найменування документа віднести до обов’язкових реквізитів. Але якщо договором дати одна назва, а суть його буде абсолютно інший, то який сенс звертати увагу на назву договору? Отже, обов’язковим реквізитом договору є не назва, а його суть.

  Називати документ, звичайно, бажано хоча б тільки тому, щоб кожен раз не вичитувати основні положення з самого документа.

  Структура

  Структура кожного договору індивідуальна: від примітивного перерахування пунктів до складних розподілів на абзаци і підпункти. Але тим не менше будь-який договір повинен містити основні структурні одиниці. До них відносяться:

 • Вступна частина.
 • Предмет (права та обов’язки сторін, умови оплати).
 • Додаткові умови (відповідальність сторін, строки дії документа, підстави для зміни умов або розірвання).
 • Реквізити сторін (підписи, печатка).
 • Дана структура умовна, але її дотримуються при складанні практично всіх видів договорів. У тому числі і трудових. Далі розглянемо докладніше обов’язкові реквізити трудового договору.

  Місце і дата

  Обов’язковим реквізитом є місце роботи громадянина. У разі, коли він приймається в організації філія чи структурний підрозділ, в договорі вказується повне місцерозташування даного філіалу. Це необхідно не тільки для того, щоб працівник знав, де він працює, але і для повної звітності. Наприклад, при відправленні у відрядження слід вказувати, звідки відбув співробітник і куди прибув, і назад.

  Дата початку трудової діяльності відіграє важливу роль. У ТК РФ є свої нюанси щодо даного реквізиту. Мало того, що це початок трудової діяльності конкретної організації, це також може бути початком іспитового строку співробітника (якщо такий передбачений). Але якщо працівник почав виконувати свої обов’язки з відома роботодавця, не підписавши трудовий договір, то останній зобов’язаний оформити його на роботу з того моменту, як він почав працювати (і вже без випробування) і не пізніше трьох днів оформити всі документи.

  Якщо укладається строковий договір, то крім початку роботи вказується і її закінчення.

  Реквізити організації і працівника

  Обов’язкові реквізити договору – це докладна інформація про роботодавця та працівника. Яку інформацію повинен надати роботодавець:

  • повне найменування організації, а також організаційно-правову форму;
  • юридична адреса організації;
  • фактичне місцезнаходження компанії;
  • назва документа, на підставі якого керівник здійснює свою діяльність;
  • ІПН компанії;
  • прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи.

  Інформація, яка надається працівником:

  • повні прізвище, ім’я, по батькові;
  • контактні дані: адреса, телефон;
  • паспортні дані.

  Обов’язкові реквізити в договорі? Так, оскільки їх вказівка регламентовано ст. 57 ТК РФ. До того ж, зазначення всіх даних ще раз доводить серйозність самої організації і працівника. А при судових розглядах, якщо одна із сторін не з’являється на засіданнях, за даними легко знайти місцезнаходження фізичної особи або юридичні особи.

  Умови праці

  Ще одні обов’язкові реквізити договору – це умови праці. До них відносять:

 • Функції трудової діяльності. Тут необхідно вказувати, робота на якій посаді буде здійснюватися (за штатним розкладом), а також конкретний тип виконуваної роботи. Якщо, згідно ТК РФ та інших нормативних актів, з виконанням трудових обов’язків за певними посадами або професіями пов’язане присвоювання пільг або компенсацій або можливих обмежень, то назва такої посади повинно відповідати тим вимогам, які зазначені в кваліфікаційному довіднику.
 • Умови оплати. Сюди відносяться розмір тарифної ставки, доплат, посадового окладу працівника, заохочення, надбавки.
 • Трудовий режим і відпочинок. Дані реквізити відображають робочий графік співробітника і період відпочинку. Даний пункт повинен бути включений у договір, а особливо, коли у працівника графік відрізняється від інших.
 • Умови гарантій і компенсацій.
 • Умови, які визначають характер роботи.
 • Положення про умови праці.
 • Положення про соціальне страхування.
 • Так чи потрібна печатка?

  Є друк обов’язковим реквізитом договору?

  Згідно ст. 67 ТК РФ, договір є законно оформленими, якщо він складений у письмовому вигляді у двох примірниках, з проставленими підписами обох сторін. У ч. 1 ст. 61 ТК РФ говориться про те, що документ отримує правову силу з моменту його підписання. А ст. 57 ТК РФ серед повного переліку обов’язкових реквізитів не містить регламенту про обов’язкову постановку друку на трудовому договорі.

  Отже, жодне положення трудового кодексу не вказує на необхідність друку, а значить, якщо роботодавець не проставив на документі печатку, це не говорить про те, що він не має сили.

  Договір вважається дійсним, якщо дотримані умови, зазначені в ТК РФ.

  Сама печатка на документі не буде мати юридичну силу, вона просто зайвий раз підтвердить підпис самого роботодавця.

  Додаткові реквізити

  Чи обов’язково вказувати реквізити у договорі, якщо вони не є основними? Додаткові реквізити зазначаються тільки в тому випадку, коли вони застосовуються в організації і конкретно до даного співробітника. До таких реквізитів відносять:

  • випробувальний термін;
  • нерозголошення комерційної таємниці та матеріальну відповідальність;
  • обов’язок відпрацювати в організації конкретний період часу, якщо фірмою було оплачено навчання;
  • додаткові умови страхування;
  • поліпшення соціальних та побутових умов сім’ї співробітника;
  • можливість недержавного пенсійного страхування.

  Як заповнювати договір

  Щоб документ мав юридичну силу, необхідно внести в нього всі обов’язкові реквізити, передбачені ст. 57 ТК. Також слід розглянути всі можливі спірні питання, які можуть виникнути при співпраці.

  Все, що зазначено в договорі, в складній ситуації буде розглядатися в суді або інспекції.

  Складено документ може бути як в письмовій, так і в друкованій. Законодавство не регламентує, як саме це треба робити. Кожна компанія надає договір в тій формі, в якій їй зручно. Найважливіше, щоб він був у двох примірниках і обидва були підписані.

  Іноді виникає питання: якщо печатка на договорі не обов’язкова, то можливо потрібно завірити документ у нотаріуса? Цього робити не потрібно. Лише в деяких ситуаціях, які прописані в трудовому праві, трудовий договір потрібно узгоджувати з державними або виконавчими органами.

  Трудовий договір вважається основним документом в трудових правовідносинах. І його відсутність (при обов’язковому складанні) порушує права працівника.

  Comments are closed.