Міжнародні правові акти: види, принципи та норми

Всі права та обов’язки, які є у населення будь-якої країни, закріплені в статтях нормативно-правових актів держави. Однак деякі питання регулюються нормами міжнародного права, які закріплені в міжнародно-правових актах. Що це за документи, якими особливостями вони володіють? Про це більш детально далі.

Загальне поняття

Міжнародно-правовими актами є абсолютно всі письмові документи, які мають офіційний характер і були коли-небудь підписані різними (щонайменше двома) державами чи іншими представництвами, які являють собою суб’єкти міжнародного права. До таких документів також належать договори і різні угоди.

Ті акти, які у своєму змісті зачіпають сферу прав людини, нерідко характеризують як міжнародні стандарти, так як на їх підставі прописуються конституції різних країн та інші закони. Крім того, норми, представлені в законодавствах держав, не можуть ні в якій мірі суперечити тим самим міжнародним стандартам.

Яскравими прикладами міжнародних правових актів про права людини є резолюції міждержавних організацій, а також всілякі домовленості (Гельсінський Заключний акт, документи Копенгагенської і Віденської зустрічей ОБСЄ). Крім цього, найбільш відомим документом такого типу є Загальна декларація прав людини, яка була прийнята в післявоєнний період – в 1948 році.