Міжнародні правові акти: види, принципи та норми

Система міжнародних правових актів

У міжнародному праві, як і в будь-якої іншої галузі, є чітко визначена система актів, що складається з декількох типів документів, у вигляді яких можуть бути подані нормативні правові документи.

В даній системі лідируючі позиції займають міжнародні звичаї. Безсумнівно, це одна з найважливіших складових цієї групи, так як саме в звичаях здавна закладається сприйняття права і зобов’язань світовою громадськістю. На підставі раніше прийнятих традицій, як правило, будується законодавство кожної країни.

Міжнародні договори і угоди також мають важливе значення в системі міжнародних правових актів. Причому, як відзначають професійні юристи, з них чільні позиції мають тільки ті акти, які були прийняті на двосторонній основі. Багатосторонні конвенції також мають важливе значення в даній галузі, вони по своїй важливості в загальній системі прирівнюються до договорів і угод.

Велике значення в системі міжнародного права також мають важливі судові рішення, а також доктрини, які були прийняті тільки висококваліфікованими спеціалістами в галузі міждержавних відносин.