Міжнародні правові акти: види, принципи та норми

Статут ООН

У міжнародному праві Статут ООН вважається основоположником усіх норм, передбачених цією галуззю законодавства. Всі держави, що входять до складу міжнародного співтовариства визнають його як документ, основний співробітництво між країнами в галузі захисту прав людини і громадянина. Деякі професійні і висококласні юристи дають даного документу ще одна назва – “квазиконституция міжнародного співтовариства сучасного типу”.

На превеликий жаль, сам текст такий “квазиконституции” не містить повного переліку всіх гарантованих міжнародним законодавством прав і свобод людини і громадянина. Однак вони повною мірою закріплені в тексті іншого не менш важливого для громадськості закону – у Загальній декларації прав людини.

В її основному тексті міститься такий момент, як обов’язковість поваги до гідності і честі людини і особистості, а також необхідність забезпечення будь-якою державою захисту прав і свобод кожного представника населення. Для досягнення таких цілей всі держави-учасники міжнародного співтовариства повинні вести спільну роботу на договірних засадах, яка повинна давати позитивні результати і перешкоджати виникненню конфліктів на світовій арені.