Страхові фонди та їх основне призначення

0

Економіко-соціальна сутність страхування полягає в наданні страхового захисту того, хто за нею звертається. За цим нескладним поняттям ховається сформована на основі вікових традицій система захисту людини, її здоров’я, майна, фінансових заощаджень та інших цінностей, за допомогою створення спеціальних фондів резервного призначення. Таким чином, захист і збереження майнових та інших інтересів становить основну задачу страхування.

Мета страхової діяльності

Для вирішення цієї задачі була сформована відповідна мета страхової діяльності, яка видається в повному або частковому відновленні втрат. Джерелами таких відновлювальних виплат і є створені фахівцями страхові фонди. Таким чином, створення фондів сприяє відновленню майна, здоров’я, працездатності і особистих доходів не тільки безпосередніх учасників цих фондів, але іноді й третіх осіб.

Страховий фонд – що це таке?

Це підприємство являє собою сукупність запасів суспільства, виражених у натуралізованої і грошовій формі. Запаси ці служать для попередження і відшкодування збитків, нанесених стихійним лихом та надзвичайними ситуаціями. Економічний базис страхування становить процес створення і витрачання коштів страхових фондів.

Різновиди страхових фондів

Всього історично відомо три типи організації страхових фондів. Перша – децентралізована форма являє собою фонд на одному окремо взятому підприємстві. Це відокремлена структура. Кошти фонду є цільовими, збираються і використовуються в межах одного підприємства, де відбувається так зване самострахування. Такий вид фонду створюють у вигляді фактичних запасів, які необхідно поновлювати щороку. Для другої централізованої форми характерно те, що джерелом утворення можуть бути ресурси загальнодержавного, регіонального і місцевого масштабу. Такі фонди забезпечують відшкодування збитків від аварій, стихійних лих і непередбачених ситуацій в державних масштабах.

Формуються кошти з допомогою сплати страхових внесків фізичними та юридичними особами. Такий фонд може мати тільки грошову форму, і представлений страховою компанією. Така форма, як страхова компанія, є сукупним підприємством, де поєднуються ознаки вищезазначених форм. Результатом страхової діяльності стає децентралізоване освіта грошового фонду, основне джерело якого – надходження страхових внесків, платежів і відрахувань від доходів. Цей фонд має строго цільовий характер і створюється з метою організації замкнутої розкладки збитку, функціонує і використовується централізовано.

Позабюджетні страхові фонди – сукупність грошових коштів, які знаходяться в розпорядженні центральних або місцевих органів влади, при цьому вони мають цільовим призначенням. Залежно від цього вони поділяються на економічні та соціальні.

До соціальних фондів належать: Пенсійний фонд, Фонд обов’язкового медичного страхування, Фонд обов’язкового соціального страхування.

Обов’язкове соціальне страхування є частиною державної форми соціального захисту населення, здійснюється страхування працюючих громадян від можливої зміни матеріального і (або) соціального стану, у тому числі з незалежних від них обставин.

Страховий пенсійний фонд

Пенсійне страхування – це різновид довгострокового страхування життя, при якому страхувальником одноразово або в розстрочку сплачуються пенсійні внески, а страховиком виконується зобов’язання виплачувати застрахованій особі пенсію.

Тобто, обов’язковим пенсійним страхуванням (ОПВ) виступає система формування джерела фінансування пенсій. Громадяни – застраховані особи. Коли настає страховий випадок (пенсійний вік або інвалідність), Пенсійним фондом здійснюється виплата пенсії або по старості або по інвалідності.

Звідки беруться кошти у фонді?

У складі цих грошових страхових фондів — запасні фонди й резерви. Основну частину коштів сукупний фонд отримує від проведення операцій, що мають метою добровільне страхування життя. Змішане страхування життя здійснюється на договірній основі. Внески виплачуються в період страхування частинами чи одноразово, а страхова сума виплачується за фактом настання страхового події, таким чином з’являються тимчасово вільні кошти. В даний час активно поширюється і розвивається якраз третя форма змішане страхування.

Як робити страхові внески у фонди? Про це далі.

Принцип створення фонду

Страхові компанії створюють фізичні особи або підприємства з допомогою внесення внесків, однак ясно, що відшкодування збитків буде потрібно тільки лише невеликій їх кількості, так як ймовірність настання страхової події у всіх і відразу вкрай малоймовірна. У процесі страхування завдані збитки розподіляється між усіма учасниками, за рахунок внесених коштів яких був створений страховий фонд. Чим більше число страхувальників, тим менше частка збитку кожного з них і тим більшою буде концентрація грошових коштів у фонді страховика. Таким чином, виникають втрати і збитки страхувальників компенсуються з відносною повнотою за рахунок величини сформованих грошових фондів. Внески страхувальників мають тільки одне призначення – це компенсація встановленої частки збитків у певний період часу. Беручи за основу припущення, що механізми передачі ризиків реалізуються через створення страхових фондів, можна сказати, що сума сплачуваних у цей фонд внесків повинна бути справедливою для всіх його учасників.

На цьому засновані страхові внески в Пенсійний фонд.

Страхові ризики

Кожен учасник фонду приходить в страхову компанію, маючи ризики різного ступеня і бажаючи передати їх на страхування. Наприклад:

 • дерев’яний будинок являє собою набагато більшу небезпеку, ніж цегляний будинок;
 • 18-річний молодий чоловік, тільки що отримав водійське посвідчення, являє собою потенційно більший ризик, ніж водій зі стажем;
 • у клієнта, який страждає надлишком ваги, більш висока ймовірність ранньої смерті, ніж у людини з середньою вагою;
 • працівники, які займаються фізичною працею, більшою мірою схильні до травматизму, ніж офісні працівники, тому їм обов’язково необхідно страхування.

Страховий фонд підприємства може допомогти в разі біди.

Висновки

Все вищевикладене дозволяє зробити наступні висновки:

 • Для виплати у разі виникнення збитків потенційно можливого відшкодування внески в страхову компанію повинні бути достатніми, а також відповідати розміру передбачуваних ризиків і вартості майна та іншим факторам.
 • Страхові внески повинні бути задовільними для формування резерву, з якого покривається надзвичайний збиток у несприятливі роки, повинні компенсувати адміністративні витрати, пов’язані з управлінням цього фонду, а також гарантувати страхової компанії отримання деякої норми прибутковості. При визначенні розмірів страхових внесків необхідно врахувати два вищезазначених принципу, а також необхідно впевнитися в тому, що внески в страхову компанію кожного конкретного клієнта порівнянні з внесками інших з урахуванням характеру і величини їх ризиків. Крім того, розмір внесків у сукупності повинен створювати можливість для здійснення конкурентоспроможних маневрів на ринку.
 • Функції страхових фондів

  Основними функціями, які виконують страхові фонди, є: ризикова, накопичувальна, попереджувальна та інвестиційна.

  Ризикова функція полягає в тому, що кошти страхових фондів спрямовуються тільки тим страхувальникам, у яких настав страховий випадок. Ця функція вважається універсальною. Страховка може не мати накопичувальної або попереджувальної функції, але ризикова присутній завжди. Власне, відсутність ризикової функції поставило б під сумнів саму можливість страхування в принципі.

  Накопичувальна функція пов’язується зі страховим захистом сімейного бюджету. З її допомогою накопичується обумовлена грошова сума з внесків страхувальника і виплачується при настанні страхового випадку. Договори страхування, спрямовані на формування страхових накопичень завжди містять перелік випадків, які вважаються страховими і компенсуються страховиком.

  Попереджувальна функція полягає в попередженні настання страхових випадків і мінімізації збитків від їх настання. Реалізація цієї функції передбачає проведення за рахунок коштів соціально-страхових фондів заходів профілактичного характеру, спрямованих на попередження або недопущення наслідків різного роду лих і нещасних випадків. Ця функція дуже важлива, наприклад, при страхуванні майбутнього врожаю або при страхуванні вантажів, від пожеж і вибухів. Кошти, що направляються на превентивні заходи, формуються з внесків клієнтів, і ці видатки включаються до страхового трафік в обов’язковому порядку.

  Інвестиційна функція здійснюється у зв’язку з технікою виконання страхових операцій. Сформовані фонди страховик розміщує по тим напрямкам, які рекомендують наглядові органи.

  Метою цього розміщення стає отримання певного доходу, що направляється в подальшому до фонду для поповнення страхового резерву. В якості таких фінансових інструментів можуть бути придбані короткострокові та довгострокові державні боргові зобов’язання, цінні папери високоприбуткових підприємств, також кошти можуть розміщуватися на депозитах, можливо придбання дорогоцінних металів. Інвестиційна функція забезпечує фінансову стійкість і беззбитковість страхового підприємства.

  Російським страховим фондом передбачається обов’язкова сплата внесків. Закон встановлює суми, які погашають певні категорії громадян у визначені терміни.

  Отже, страхування в цілому (страхові фонди, зокрема) виступає як засіб захисту бізнесу і інтересів приватних осіб. Крім того, страхування – це комерційна діяльність, що приносить дохід. Доходи страховика надходять безпосередньо від страхової діяльності, а також від інвестиційних вкладень тимчасово вільних фінансових коштів. Для успішного існування фонду доходи страховика повинні врівноважуватися його витратами, які являють собою виплати за страховими договорами та витрати на утримання компанії.

  Comments are closed.