Способи закупівель за 44-ФЗ

0

З введенням в 2014 році федерального закону №44-ФЗбыли затверджено нові способи і правила проведення торгів. Закупівельний процес у ньому описаний за всіма окремими рівнями – формування, розміщення та подальше управління виконанням замовлення. У цій статті розглянемо, які існують способи закупівель та їх характеристики.

Принципи

Насамперед, замовники повинні керуватися принципами закупівель – саме вони визначають державну політику в цій галузі та їх напрямки.

Принцип відкритості, прозорості відображається в забезпеченні повної і доступної інформації. Інструментом для здійснення цього принципу можна назвати єдину інформаційну систему (ЄІС) – головний портал закупівель. В ньому можна розміщуються не тільки торги, але й інші дані – плани-графіки, результати моніторингу і аудиту закупівель та інше.

Забезпечення конкуренції як принцип закупівель спрямовано на надання рівних прав всім учасникам на ринку. Наприклад, неприпустимо використовувати товарні знаки без слів “або еквівалент” в технічному завданні – це призводить до зниження числа учасників, отже, принцип конкуренції не виконується.

Стимулювання інновацій. У законі про контрактній системі не вказано, що входить у поняття “інноваційний товар”. Однак для комерційних закупівель встановлено, що до інноваційних відносять товари або послуги, отримані в результаті наукових досліджень, технологічних робіт, що мають поліпшені характеристики.

Принцип єдності визначає рівні підходи для планування та моніторингу закупівель державних підприємств по всій країні, незалежно від їх сфери діяльності.

Професіоналізм – забезпечення здійснення закупівель кваліфікованими співробітниками, регулярне підвищення кваліфікації в галузі закупівель.

Відповідальність за результативність – ступінь досягнення замовником планів і їх висока ефективність як співвідношення отриманого результату з витраченими ресурсами.

Перелік закупівель

Державні або муніципальні підприємства здійснюють закупівлі по самим різним потребам. Це може бути поставка товару (канцелярія, продукти харчування, ліки, господарські предмети) або надання послуги або роботи (ремонт, будівництво, проведення інтернет-мережі та багато іншого).

Щоб знайти постачальників, підприємство проводить торги або, як ще називають закупівлі або тендер. По федеральному закону №44-ФЗ їх можна розділити на два основних види. Це конкурентні способи закупівлі та закупівля у єдиного постачальника. Конкурентні розділені на:

 • конкурси (відкриті або закриті, з обмеженою участю та двох-етапні);
 • аукціони (електронні, закриті);
 • запити пропозицій;
 • запити котирувань.

Визначення способу закупівлі вибирається замовником. Робиться це в залежності від витрат на проведення і одержуваних вигід. Для наочної інформації, наведемо способи закупівель у вигляді зображеної схеми.

Аукціон

Метод визначення постачальників допомогою відкритих аукціонів та конкурсів вказано у другій главі закону №44-ФЗ. Спосіб закупівлі аукціон – один з найбільш поширених методів. На них здійснюється більша частина всіх торгів – близько 54% проведених закупівель. На наступному місці знаходяться закупівлі в єдиних постачальників або підрядчиків, а на третьому – відкриті конкурси. За допомогою аукціону можна розміщувати закупівлі на поставку товару, так і на виконання робіт і послуг.

Аукціони як електронні способи закупівлі розміщуються і проводяться на торгових майданчиках в мережі Інтернет. За законом про закупівлі для цього передбачено п’ять електронних майданчиків. Щоб подати заявку на електронний аукціон, не потрібно відправляти документи в письмовому вигляді – досить прикріпити їх до заявки в електронному вигляді.

Заявка учасника формується з двох частин. В одній частині включається згоду бере участь, в якому він підтверджує, що готовий виконувати умови щодо предмету договору – постачання, роботу або послугу. Також тут учасник інформує про конкретні характеристики товару, що постачається.

У частині два учасникам вже надається вся детальна інформація: статутні документи, ліцензії по сфері діяльності, папери про відповідність вимогам, а також документи, за якими учасник буде мати переваги в ході розгляду заявок.

Урядом затверджено перелік об’єктів, для закупівлі яких замовники обов’язково повинні провести торги у формі аукціону в електронній формі. Наприклад, якщо це:

 • товар – одяг, продукти, папір та паперові вироби, медикаменти;
 • послуги – водний транспорт, водовідведення, ремонт машин;
 • роботи – зведення будівель, прибирання, миття вікон, послуги туристичних підприємств та інше.

Крім того, аукціон проводиться, якщо законодавством заборонено робити закупівлю через єдиного постачальника або через оголошення котирування. А також повідомлення про електронних торгах розміщується, якщо для необхідного товару чи послуги не обов’язково наявність додаткових критеріїв: досвіду, кваліфікації, і заявки від учасників можна розглядати тільки за критерієм “вартість контракту”.

Відкритий конкурс

Відмінність аукціону та конкурсу полягає в тому, що переможцем в аукціоні вважається учасник, що запропонував найнижчу вартість контракту. У конкурсі трохи інші критерії – перемагає учасник з кращими умовами. Розгляд заявок щодо торгів проводиться комісією – на конкурсних або аукціонного.

Конкурс та його етапи докладно описані в статтях 48-55 закону №44-ФЗ. Відкритий конкурс розміщується для всіх постачальників на офіційному порталі закупівель – єдиної інформаційної системи (ЄІС). При оголошенні конкурсу розміщується повідомлення та документація. Вимоги для всіх учасників єдині. Переможець визначається в ході розгляду заявок по всім критеріям, зазначеним у документації.

Конкурс-конкурентний спосіб закупівлі підрозділяється на підвиди:

 • з обмеженою участю;
 • 2-етапний.

Розглянемо ці підвиди докладніше.

Конкурс з обмеженим колом осіб

Особливості цього способу закупівлі товарів (або послуг) вказані в статті 56 федерального закону, що регулює закупівлі. У конкурсі з лімітованим колом осіб пред’являються єдині і додаткові вимоги. Однак до участі допускаються тільки особи, які пройшли кваліфікаційний відбір, або відбір (ПКО). В яких випадках замовники повинні вибрати торги з обмеженою участю? Вони наступні:

 • Якщо предмет закупівлі – поставка або виконання інноваційних і високотехнологічних об’єктів. Примітка: цей перелік встановлюється Урядом.
 • Якщо предмет закупівлі – об’єкт культури, музейні предмети і колекції, а також все, що стосується архівної документації, сховищ, реставрації та бібліотечних фондів.
 • Двоетапний конкурс

  Конкурс з двома етапами відрізняється від звичайного відкритого конкурсу тим, що заявки в ньому подаються двічі. Спочатку постачальники пропонують свої умови щодо предмету торгів без вартості контракту. Потім, на наступному етапі, після обговорення попередньої заявки, надається остаточна. У ній вказується вартість контракту, а також уточнені умови постачальника. Даний спосіб закупівлі проводиться при виконанні цих вимог:

 • Закупівля здійснюється для наукових робіт – досліджень, проектів, включаючи архітектурні, а також для створення інтелектуальних робіт – літератури, мистецтва (стаття 57).
 • Необхідно обговорити з учасниками характеристики або параметри предмета закупівлі.
 • Якщо закупник в процесі написання опису об’єкта закупівлі повинен уточнити певні критерії або вибрати правильну формулювання назви закупівлі, він обговорює ці питання безпосередньо з постачальниками. Ці уточнення враховуються на початковому етапі – при формуванні технічного завдання.

  Запит пропозицій

  Ця процедура проведення торгів була введена в 2014 році, зі вступом в дію нового закону про закупівлі 44-ФЗ. Незважаючи на відносну новизну даного способу закупівлі та відсутність чіткої регламентації, багато замовників все більш часто застосовують його при визначенні постачальників.

  Запит пропозицій надсилається в письмовому вигляді від замовника на адресу постачальників чи підрядчиків. У запиті зазначаються всі необхідні вимоги і критерії до предмета закупівлі.

  У федеральному законі (стаття 83) зазначено, що у запиті пропозицій переможцем вважається учасник, який надіслав кращу пропозицію по товару або послузі, що відповідає визначеним замовником вимогам.

  На практиці цей спосіб закупівлі використовується у випадку, коли в ході розгляду аукціон або конкурс був оголошений таким, що не відбувся через відсутність заявок, невідповідності учасників вимогам або з інших причин.

  Запит котирувань

  В ході проведення котирування також розміщується повідомлення необмеженому колу осіб, Переможцем вважається учасник, який запропонував найменшу вартість контракту. Слід врахувати, що початкова ціна по котируванню не може бути більше 500 тисяч рублів. А річний обсяг за запитами котирувань не повинен перевищувати десяти відсотків. Ці вимоги, зазначені у статті 72 федерального закону, необхідно враховувати в ході планування річних планів і способів державних закупівель.

  Плюси котирувань:

  • Швидкість проведення процедури серед інших конкурентних способів.
  • Процес проведення котирування досить-таки простий, строго визначений і потрібно невеликий перелік документів. Тому ризик отримати претензії ФАС-а, прокуратури та інших контрольних органів мінімальний.
  • У заявках постачальників можна розглядати не тільки критерії вартості, але і за інші – наприклад, експлуатаційні витрати, функціональні характеристики та інше.

  До мінусів котирувань відносять:

  • Не можна розглянути лоти окремо.
  • Для участі в котируванні не потрібно забезпечення заявки, яка зазвичай застосовується в конкурсах чи аукціонах. У зв’язку з цим до торгів можуть бути допущені недобросовісні постачальники.
  • Велика відповідальність у ставленні до учасників – реєстрація заявок, забезпечення конфіденційності.
  • Органи з контролю та нагляду можуть перевіряти правомірність цього способу, так як по котируванню встановлені обмеження за обсягами і сумі.

  Зазвичай запит котирувань оголошується, коли потрібна поставка простого товару в невеликих кількостях, при якій не вимагається високої кваліфікації від постачальника.

  Торги через єдиного постачальника

  На цей вид тендерів припадає близько 20 % від закупівель державних замовників. Спосіб закупівлі у єдиного постачальника не є конкурентною, тобто договір укладається безпосередньо, без розгляду заявок.

  До речі, дана закупівля є більшим правом, ніж зобов’язанням. Перевагою тендерів в одного постачальника або підрядника є їх відносна легкість і економічність у часі. Вони проводяться при невеликій сумі за контрактом або якщо закупівлею не регламентовані які-небудь обмеження, складні критерії.

  В розділі 6 закону, у статті 93 по чинній редакції, зазначено 54 випадки, коли можна провести тендер через єдиного виконавця замовлення. Перераховувати їх у цій статті, мабуть, безглуздо.

  Перерахуємо основні обставини, при яких можлива закупівля товару або послуги в одного постачальника:

  • закупівля не відбулася;
  • закупівля в галузі будівництва – купівля, оренда, ремонт та інше;
  • торги в сферах культури, наукової та освітньої сфери, спорту;
  • медичне забезпечення, включаючи обставини при надзвичайних подіях;
  • закупівлі по комунальному обслуговуванню будинків – електрика, теплопостачання;
  • постачальники є природними монополістами, тобто не замінюються і не мають конкурентів (водопостачання або залізничний транспорт);
  • у сфері оборони та охорони держави;
  • інші, у яких передбачена закупівля у одного постачальника.

  Крім перерахованих вище, можна додати невеликі закупівлі на суму не більше ста тисяч в одного підрядника, відібраного замовникам для поставки товару – обладнання, оргтехніки або послуги – наприклад, на оренду приміщення. Що стосується річного обсягу, торги не повинні бути більше двох мільйонів, або, якщо підприємство велике, більше 5% від сукупної норми закупівель та не перевищувати 50 мільйонів рублів (стаття 93 закону 44-ФЗ).

  Закриті торги

  Що відноситься до способів закупівель закритого методу? Варто відзначити, що до закритих відносять тільки аукціони і конкурси. У відповідності зі статтею 84 закону, порядок проведення таких торгів визначається тим, що замовники надсилають запрошення учасникам, тобто якщо у відкритих формах може брати участь необмежена кількість осіб, у закритих торгах беруть участь лише запрошені постачальники.

  Проводяться закриті торги в чотирьох регламентованих законом випадках:

 • Закупівля проводиться для забезпечення федеральних органів, і якщо інформація про ці потреби є державною таємницею.
 • Закупівлі товарів, послуг та робіт є державною таємницею і їх відомості відображені в аукціонної/конкурсної документації або в проекті державного контракту.
 • Якщо предмет закупівлі – страхування і охорона, переміщення об’єктів Фонду дорогоцінних металів і каменів Росії або музеїв, архівної документації (у тому числі копій), рукописів та інших об’єктів культурного та історичного значення. Також якщо ці предмети передаються і приймаються замовниками у тимчасове користування/володіння фізичним або юридичним особам, включаючи проведення виставкових заходів в Росії або за її межами.
 • При торгах на прибирання будинків/приміщень, а також надання послуг у якості водія для суддів і приставів.
 • Закриті закупівлі не розміщуються в єдиній інформаційній системі, а спрямовуються обмеженій кількості осіб із запрошенням до участі.

  В ході проведення закритого конкурсу не допускається відправляти електронні дані: запити щодо документації, відповіді на них, внесені зміни, документи по конкурсу. Роз’яснення щодо положень документації відправляються на адресу всіх учасників у паперовому вигляді, в якому позначається предмет запиту, але без зазначення особи, яка його направила. Протокол за результатами проведення таких торгів не публікується в ЗМІ та на головному порталі закупівель. Також в процесі конкурсу не дозволяється аудіо – і відеозапис.

  Висновок

  Отже, до способів здійснення закупівлі відносяться аукціони, конкурси, котирування, запити пропозицій і закупівлі з єдиним постачальником (підрядником. Конкурси також поділяються на відкриті/закриті, двоетапні і з обмеженим колом осіб. Визначення способу закупівлі – важливий момент при плануванні річних планів-графіків.

  У відповідності з законом про контрактній системі, можна класифікувати державні закупівлі на конкурентній основі або безпосередньо з одним постачальником, без таких процедур.

  Також закупівлі можна розділити на закриті і відкриті. До закритих відносять конкурси та аукціони. Щоб взяти в них участь, постачальникам необхідно отримати запрошення від замовників. Відомості від таких закупівель не розголошуються. Отже, відкриті закупівлі доступні необмеженому колу осіб, Обов’язковою вимогою для всіх учасників є єдині вимоги: відсутність боргів по податках і зборах, адміністративної відповідальності, конфлікту інтересів, також вони не повинні бути офшорною компанією та інше. Ці вимоги зазначені у статті 31 закону.

  Comments are closed.