Стаж для нарахування пенсії: загальна, трудової, страховий

Загальновідомою є наступна істина: для хорошої пенсії по старості потрібна хороша зарплата, отримана як можна довше в молодості і зрілості. Але скільки ж у підсумку років треба відпрацювати, щоб гарантовано отримати пенсію? Іншими словами, яким повинен бути стаж для нарахування пенсії?

Необхідні умови

З 2015 року працюють росіяни мають нову систему пенсійного забезпечення, яка складається з двох окремих складових: страхової пенсії та пенсійних накопичень. Друга з них поки ще не працює, так що залишається заробляти першу – страхові пенсії. Для того щоб отримати право на них, необхідно:

 • Чоловікам – досягти 60-річного віку, жінкам – 55-річного. Є й винятки з цього правила, коли страхові пенсії за віком призначаються достроково.
 • Мати необхідний стаж для нарахування страхової пенсії, що дорівнює 15-ти років, але цей показник буде діяти тільки через 10 років, а поки що він буде послідовно підвищуватися, починаючи від 6 років у поточному році.
 • Набрати суму індивідуальних пенсійних балів (коефіцієнтів) – не менше 30, але цей показник також буде введено тільки через 11 років, а поки що він буде послідовно підвищуватися, починаючи від величини 6,6 в поточному році.

Сума індивідуальних пенсійних балів (коефіцієнтів) визначається нарахованими та сплаченими страховими внесками в систему ОПС і тим, який ваш стаж для нарахування пенсії.

Що таке страхова пенсія і страховий стаж?

Стаж – це період часу в житті людини, впливає на набуття певного статусу (стаж роботи, стаж служби, професійний стаж тощо). З іншого боку, стаж – це особлива міра трудової діяльності людини, що має як кількісну, так і якісну характеристику.

У попередні роки на можливість отримання і розмір допомоги впливав трудовий стаж для нарахування пенсії, що представляє собою час здійснення людиною офіційної трудової діяльності з виробництвом пенсійних відрахувань у систему ОПВ.

Але, як було згадано вище, для страхової пенсії потрібно саме страховий стаж. Чим же він відрізняється від поняття «трудовий стаж для нарахування пенсії»?

Діяв до 2015 року Федеральний закон (ФЗ) №173 оперував поняттям трудової пенсії по старості, що включала в себе дві складові: страхову й накопичувальну. Новий, який набрав чинності з початку поточного року ФЗ №400 прибрав загальне поняття «трудова пенсія» і одночасно звів її страхову складову в окремий вид пенсійного забезпечення. Це наочне свідчення ринкового мислення російських законодавців, які вказали в преамбулі до закону, що є підставою для страхової пенсії може бути не тільки трудова діяльність, але і інша суспільно корисна діяльність громадян, яка проводиться в державі з ринковою економікою.

Деякі аналітики ставлять знак рівності між трудовий пенсією за ФЗ №173 та страхової пенсією за ФЗ №400 на підставі близькості їх визначень в обох законах. Звідси, на їхню думку, слід і тотожність термінів «трудовий стаж» і «страховий стаж для нарахування пенсії». Проте другий з цих понять, безсумнівно, ширше, оскільки включає в себе крім періодів роботи з виплатою страхових внесків в ПФР також і періоди, коли таких виплат бути не могло, і громадянин офіційно не працював (наприклад, час, коли він отримував допомогу по безробіттю).

У чому ж відмінність страхової складової трудової пенсії по ФЗ №173 від страхової пенсії за ФЗ №400?

Зміни торкнулися принципу нарахування та умов надання пенсій. Для трудової пенсії розраховувався сумарний пенсійний капітал, виражений в рублях. Для страхової пенсії пенсійний капітал накопичується у вигляді балів (пенсійних коефіцієнтів) із щороку повышаемой державою вартістю в рублях. Щоб отримати трудову пенсію, потрібно було тільки накопичити трудовий стаж. Для страхової пенсії будуть потрібні мінімальний стаж для нарахування пенсії (фактично, мінімальний страховий стаж) і сума індивідуальних пенсійних балів (коефіцієнтів) на рівні не нижче шести років і величини 6,6 бала відповідно на поточний рік.

З 2016 року ці показники зростатимуть. До 2024 р. планується досягнення встановленого ФЗ №400 максимуму: необхідний стаж для нарахування пенсії стане дорівнює 15 рокам, а необхідна сума балів – 30 балів.

Якщо ви емігрували в Росію

У стаж для нарахування пенсії за ФЗ №400 включаються ті періоди часу, коли робота або інша діяльність з виплатою страхових платежів в ПФР проводилася на території РФ. А якщо ви переїхали в Росію з країни, що входить до СНД, і отримали російське громадянство? Чи враховується стаж, зароблений за межами РФ, при нарахуванні російської пенсії?

Так, враховується, але частково. У 1992 році всі країни СНД (крім Азербайджану) уклали між собою спеціальну угоду з цього питання. У ньому було визначено, що якщо громадяни переселяються в інші країни в межах СНД, то при нарахуванні їм пенсії в новій країні проживання враховується весь їхній трудовий стаж (зауважте, саме «трудовий стаж», адже угода від 1992 року!), набутий на території колишнього СРСР до 13.03.1992 р.

Стаж роботи іммігранта за межами РФ після початку в ній пенсійної реформи, тобто з 2002 року, додається в російський страховий стаж при підтвердженні виплати страхових платежів в ПФ колишньої країни проживання.

Які періоди вимушеної відсутності трудової діяльності включаються в стаж?

ФЗ №400 максимально враховує права тих громадян, які змушені перервати свою роботу і, відповідно, виплату страхових пенсійних внесків. Людина може тимчасово втратити роботу і жити на допомогу, захворіти і перебувати на лікарняному кілька місяців, матері, що доглядають за маленькими дітьми, люди доглядають за хворими чи старими родичами. Часто дружини військовослужбовців-контрактників не можуть знайти роботу в маленьких військових містечках. Відомо також чимало випадків, коли люди бувають несправедливо засуджені до позбавлення волі, що перериває їх страховий стаж. Нарешті, громадяни просто проходять строкову службу в ЗС РФ або інших держорганах.

ФЗ №400 включає всі такі нестрахові періоди до страхового стажу, якщо до або після них у осіб були періоди роботи або іншої діяльності з виплатою страхових внесків. Отже, поняття «страховий стаж» включає в себе стаж роботи для нарахування пенсії та періоди відсутності такої, перераховані в ФЗ №400.

Розрахунок стажу для нарахування пенсії

ФЗ №400 встановлює календарний порядок при обчисленні страхового стажу, тобто один календарний рік роботи (або іншої діяльності, що супроводжується страховими виплатами) дорівнює одному року страхового стажу. Може статися, наприклад, що в період догляду за маленькою дитиною громадянка ще й доглядала за старим родичем. Можливі й інші збігу двох нестрахових періодів часу. У цій ситуації в страховий стаж можна записати будь-який з цих періодів за вибором громадянина.

Самозайняті громадяни, фермери, громадяни, які працюють за наймом у фізичних осіб, мають право на включення у свій страховий стаж тих періодів роботи (діяльності), під час яких відбувалися страхові виплати до ПФ РФ.

Якщо громадяни, які отримують пенсії за вислугу років, а також по інвалідності, отриманої при несенні держслужби, претендують ще й на отримання страхової пенсії, страховий стаж не включаються періоди служби, враховані при нарахуванні одержуваних пенсій.

Цікава ситуація з обчисленням страхового стажу у авторів творів літератури і мистецтва, які зазвичай продають ліцензії на їх використання та з одержаних сум сплачують внески до ПФ. Якщо в конкретному році сума виплат в ПФ від такого автора була більше визначається за ФЗ №212 фіксованого внеску, то в страховий стаж автора вноситься один повний календарний рік. Якщо ж сума виплат автора в ПФ за рік менше фіксованого внеску з ФЗ №212, то в його страховий стаж вноситься період, що обчислюється в місяцях пропорційно внесеній сумі.

Як підраховується і підтверджується стаж для нарахування пенсії

У нашій країні підрахунок страхового стажу розбитий на два інтервали часу:

 • до задіяння системи загального персоніфікованого обліку в 1996 р. згідно ФЗ №27;
 • після введення ФЗ №27.

В першому інтервалі, крім даних індивідуального обліку (якщо вони є), підтверджувати наявність страхових періодів, які включаються до страхового стажу, можна довідками від роботодавців, держорганів або муніципалітетів. У другому інтервалі таке підтвердження робиться тільки за відомостями з системи загального персоніфікованого обліку.

Якщо документи про роботу громадянина, що відносяться до першого інтервалу часу, безповоротно втрачені внаслідок стихійного лиха і не підлягають відновленню, то періоди його роботи на території РФ можуть встановлюватися за свідченнями двох і більше свідків. Допускається використовувати цей спосіб підтвердження страхового стажу та при втраті документів не з вини працівника з-за недбалого зберігання, знищення злого наміру і т. п.

Що таке конвертація пенсійних прав

До початку пенсійної реформи в РФ в 2002 році на розмір пенсії впливали два чинники:

 • Загальний стаж для нарахування пенсії (або, інакше, загальний трудовий стаж). Він, як і страховий стаж за ФЗ №400, визначається як сумарна тривалість трудової та іншої корисної для суспільства діяльності до 1.01.2002 року з включенням деяких періодів, коли громадянин вимушено не міг працювати (їх перелік значно менше, ніж у страхового стажу). Загальний трудовий стаж не пов’язаний ні з якими страховими внесками.
 • Середньомісячний заробіток за останні два роки перед виходом на пенсію, або за будь-трудове п’ятиріччя.
 • Отже, сума пенсії до 2002 року визначалася стажем і заробітком в обраний період часу.

  З 2002 року кожен громадянин став накопичувати на своєму особовому рахунку в ПФ розрахунковий пенсійний капітал з щомісячних страхових внесків, які вносять роботодавці. Але як же слід вчинити влади РФ з тими пенсійними правами, які накопичили громадяни, які працювали і до 2002 року? Як поєднати їх з накопиченням страхових внесків?

  Цю проблему вирішила конвертація пенсійних прав, виконана в 2002 році. Вона полягала в перекладі цих не мають реального втілення прав еквівалентний розрахунковий пенсійний капітал, виражений в рублях. У 2010 році цей капітал був збільшений в результаті валоризации всім громадянам на 10%, а особам, які мали трудовий стаж в період до 1991 року, додатково на 1% за кожен рік стажу.

  Потрібен безперервний стаж для нарахування пенсійного допомоги?

  Легальне визначення даного виду стажу в чинному законодавстві відсутній. Але, проаналізувавши низку нормативних документів, можемо зробити висновок, що безперервний стаж для нарахування пенсії – це тривалість останньої роботи на одному підприємстві без перерви або на ряді підприємств за умови, що перерви в роботі не перевищували встановлених термінів (зазвичай від одного до трьох місяців в залежності від причини переривання трудової діяльності).

  Згідно з чинним законодавством, при визначенні розміру страхової пенсії безперервність стажу не враховується. З 01.01.2007 року, згідно ТК РФ, розмір допомоги, що виплачується в разі тимчасової непрацездатності, також від цього показника не залежить. Тепер воно обчислюється тільки по страховому стажу.

  «Північний» стаж

  «Північний» стаж для нарахування пенсії – це показник, передбачений для тих, хто живе на Крайній Півночі і в районах, прирівняних до нього, а також для тих, хто раніше працював в такій місцевості. Громадянам цих категорій можна достроково йти на пенсію (страхову). Це право дається жінкам з 50-річного віку і чоловікам з 55-річного віку, які відпрацювали відповідно від 15-ти або 20-ти календарних років на Крайній Півночі чи в районах, які прирівняні до нього, якщо у них є обов’язковий страховий стаж для нарахування пенсії від 20-ти і 25-ти років відповідно.

  Жінки з двома і більше дітьми, які відпрацювали відповідно від 12-ти або від 17-ти календарних років на Крайній Півночі чи в районах, які прирівняні до нього, також можуть йти на страхову пенсію в 50 років при наявності обов’язкового страхового стажу від 20-ти років.

  Крім того, отримувати пенсію вже в 50 і 45 років можуть чоловіки і жінки, які працювали на Крайній Півночі відповідно 25 і 20 років у рибальстві, оленеводстве або сфері мисливських промислів.

  Ситуація на Україні

  Як у сусідній державі розраховується стаж для нарахування пенсії? Україна систему пенсійного забезпечення громадян провела приблизно через такі ж етапи, як і РФ. Так, починаючи з 1991-го і закінчуючи 2004-м роком, вона регулювалося Законом про пенсійне забезпечення, який передбачав нарахування пенсій по трудовому стажу та середньомісячного заробітку за певний період часу. Точно так само, як і в російському законодавстві до початку пенсійної реформи в 2002 році, українське пенсійне законодавство об’єднувало періоди роботи громадянина і деякі періоди вимушеної відсутності трудової діяльності в поняття «загальний трудовий стаж».

  З 2004 року почав діяти Закон про пенсійне страхування, який є аналогом ФЗ №173 і оперує поняттями страхового стажу та страхових внесків. У наступні роки в Україні було кілька спроб продовження пенсійної реформи, але до конкретних змін законодавства вони не привели, якщо не вважати поетапного підвищення віку виходу на пенсію для жінок до 60 років.

  Певні зміни, спрямовані на посилення правил надання пенсій обраними категоріями працівників, які відбуваються в поточному році. З 1 квітня при призначенні пенсій за віком на пільгових умовах за працю у шкідливих та важких умовах починає поетапно збільшуватися пенсійний вік для жінок з 45 до 50 років. Паралельно поетапно зростатиме на 5 років і загальний трудовий стаж, необхідний для призначення пільгових пенсій як чоловікам, так і жінкам.

  Пенсії за вислугу років тепер також будуть призначатися після більшого загального стажу роботи, а для деяких категорій працівників – після більшої необхідної вислуги років. Це відноситься, зокрема, до робітникам локомотивних бригад, робочим геологорозвідувальних партій, лесозаготовителям і лесосплавщикам, морякам, вчителям і лікарям, артистам та ін.

  Comments are closed.