Договір будівельного підряду: зразок і бланк. Правила укладання та виконання — поради юристів

0

Правила укладення договорів будівельного підряду передбачаються в Загальних галузевих положеннях, а також у нормах гол. 37 ЦК. Крім цього, в якості правової бази виступають положення Сніпов, технічні стандарти та інші акти, що регламентують процеси проектування, монтажу, вибір матеріалів та ін. далі докладно Розглянемо, що являє собою договір будівельного підряду. Зразок документа також буде представлений в статті.

Загальні відомості

Договір підряду на будівельні роботи передбачає здійснення заходів за замовленням клієнта. Вони можуть включати в себе спорудження якого-небудь об’єкта або проведення монтажу конструкції. Виконавець зобов’язується у встановлені договором строки здійснити необхідні роботи, а замовник, в свою чергу, прийняти результат і сплатити узгоджену суму. Ці роз’яснення присутні в ст. 740, п. 1 ЦК.

Суб’єктний склад

В якості сторін договору виступають замовник і виконавець (підрядник). Першим може бути будь-який цивільно-правовий суб’єкт. Замовником, наприклад, може бути фізособа. У цьому випадку підписується побутової договір будівельного підряду. Зразок документа повинен вказувати на конкретні заходи, згідно з якими визначається тип угоди. Якщо замовником виступає публічне освіту, то контракт укладається для муніципальних/державних потреб. Деякі обмеження можуть встановлюватися для іноземних осіб. як підрядників виступають юридичні і фізичні особи. Законодавство пред’являє ряд вимог до даних суб’єктів. Одним з основних є наявність ліцензії на здійснення будівельної діяльності.

Предмет угоди

В якості нього виступає безпосередньо процес спорудження конкретного об’єкта або здійснення монтажних заходів. Пункт 2 ст. 740 ЦК конкретизує предмет, щодо якого укладається договір будівельного підряду. Зразок угоди може включати в себе:

 • Будівництво або реконструкцію будівлі (житлового в тому числі), підприємства чи іншого об’єкта.
 • Здійснення пуско-налагоджувальних, монтажних або інших, безпосередньо пов’язаних зі споруджуваним об’єктом заходів.

Основною особливістю укладеної угоди є обов’язкове складання кошторису та технічної документації. В останній визначається обсяг і зміст заходів, а також вимоги, що пред’являються до них. У кошторисі встановлюється вартість робіт. Технічна документація надається замовником. Згідно з нею, підрядник здійснює необхідні роботи. Дане положення встановлено в ст. 743, п. 1 ЦК. Предмет угоди, таким чином, деталізується в технічній документації.

Ключові умови договору будівельного підряду

В якості них виступають зміст і склад технічних документів. Крім цього, повинні встановлюватися строки в які кожна сторона повинна надати відповідні папери. При цьому в законі передбачено, що відсутність технічної документації, затвердженої в нормативному порядку, не є підставою для визнання угоди неукладеною, якщо комплекс умов дозволяє визначити предмет. Ще одним обов’язковим моментом виступає встановлення ціни контракту. За ст. 746 ЦК, оплата здійснюється в розмірі, який встановлено кошторисом.

Виконання договору будівельного підряду

При складанні угоди встановлюються обов’язки сторін. Зокрема, підрядник повинен здійснити будівництво. При цьому монтажні, пуско-налагоджувальні та інші заходи виконуються чітко у відповідності з технічними документами, вимогами Дбн та інших нормативних актів, у тому числі по охороні навколишнього середовища. Підрядник зобов’язаний:

 • Забезпечити доставку на об’єкт необхідних матеріалів, в тому числі, конструкцій, деталей, устаткування й інших елементів, якщо угодою не передбачено, що це повинен зробити замовник.
 • Своєчасно усувати дефекти й недоробки, виявлені в процесі приймання і допущені з вини виконавця. У встановлених законодавством випадках він зобов’язаний на вимогу замовника ліквідувати недоліки, за які не відповідає. Це положення встановлено в ст. 757, п. 1 ЦК.
 • Здати в передбачений законом термін закінчений об’єкт, забезпечивши досягнення показників, зазначених у технічних документах. До таких параметрів, у числі іншого, відносять і виробничу потужність підприємства.
 • Обов’язки замовника

  Ця сторона угоди повинна своєчасно надати для спорудження об’єкта земельну ділянку. Для виконання передбачених у технічній документації заходів замовник зобов’язаний надати підряднику послуги, які стосуються:

  • Електро — та водопостачання.
  • Транспортування вантажів.

  Замовник передає виконавцю у користування споруди та будівлі, якщо це необхідно для здійснення будівництва. Це положення передбачене в ст. 747, п. 2 ЦК. При виявленні дефектів в об’єкті в період гарантійного терміну обслуговування замовник повинен повідомити про них виконавцю. Дане положення передбачено ст. 754, п. 4 ЦК. Для попередження конкретного періоду не встановлено, тому інформування належить здійснити в розумні терміни.

  Важливий момент

  Якщо з незалежних від сторін причин сталася консервація об’єкта та зупинення діяльності на майданчику, найнята за контрактом організація або фізособа можуть здійснити стягнення за договором будівельного підряду. Замовник у зазначених випадках зобов’язаний відшкодувати витрати, що з’явилися у зв’язку з даними обставинами. Якщо до цього моменту були проведені якісь роботи, вони підлягають оплаті в повному обсязі. Ці положення в обов’язковому порядку включаються в договір будівельного підряду. Зразок угоди може передбачати строк, у який будуть здійснюватись такі виплати.

  Специфіка угоди

  Вона полягає в порівняно тривалому циклі і характер заходів. В якості результату виступає завершений, готовий до експлуатації громадську будівлю, житловий будинок або виробниче підприємство. Вказівка на зміст технічних документів в обов’язковому порядку повинно бути включене в договір будівельного підряду. Зразок контракту також містить відомості про сторону, яка готує необхідні папери.

  ПБУ 2/2008

  Деякі організації, що надають послуги по будівництву, реконструкції будівель, неправильно ведуть облік договорів будівельного підряду. В даний час діє ПБУ 2/2008. Ці правила застосовуються, якщо:

 • Угода укладається на тривалий термін (більше року).
 • Підписання здійснювалося в один звітний період, а розірвання договору будівельного підряду — в іншій.
 • Завершальні положення

  Розірвання договору будівельного підряду може відбутися за ініціативою замовника у будь-який час. Однак при цьому він зобов’язаний оплатити проведені заходи в повному обсязі. На відміну від замовника, підрядник більш обмежений у цьому праві. Він може припинити співпрацю лише у випадках, встановлених у законодавстві. Перелік підстав вважається вичерпним. Вони стосуються порушення замовником його обов’язків. В самому договорі, як правило, присутні положення, згідно з якими допускається його припинення за ініціативою кого-небудь з учасників.

  Скачать договір будівельного підряду

  Comments are closed.