Заходи по відновленню платоспроможності боржника при зовнішньому управлінні

Якщо людина або компанія не можуть справлятися з численними платежами і боргами, то для них оптимальним рішенням буде початок процедури банкрутства. Вона передбачає використання різних заходів для погашення заборгованості боржника, для чого застосовується його майно. Сама процедура поділяється на декілька етапів, кожен з яких має своє призначення. Якщо є можливість для поліпшення фінансового стану боржника, то здійснюється зовнішнє управління. При ньому використовуються різні заходи по відновленню платоспроможності боржника.

Поняття зовнішнього управління

Не завжди банкрутство передбачає повне анулювання боргів, які не можуть бути погашені боржником. Якщо є передумови для поліпшення його фінансової ситуації, то використовуються різні заходи по відновленню платоспроможності боржника при зовнішньому управлінні. Вони спрямовані на те, щоб у компанії з’явилися можливості самостійно справлятися з усіма боргами.

Зовнішнє управління представлено певним етапом банкрутства, на якому робляться різні дії, що сприяють виходу фірми з кризової ситуації. Вводиться процедура на строк, що не перевищує 18 місяців, але допускається в деяких випадках його продовження, але максимум на півроку.

Метою зовнішнього управління виступає організація різних заходів по відновленню платоспроможності боржника при банкрутстві. За рахунок цих дій вдається вивести організацію з кризової ситуації, відновити її положення на ринку, а також дати можливість самостійно погасити всі борги різними способами, причому нерідко вдається навіть зберегти активи фірми.

Тому зовнішнє управління вважається процесом, що передбачає використання реабілітаційних дій для порятунку бізнесу, а не для його закриття.

Відміну від оздоровлення

Обидва даних процесу переслідують одну мету, що передбачає поліпшення фінансового стану боржника.

При оздоровленні ініціатором виступає сама компанія. Заходи по відновленню платоспроможності боржника, приймаються власником, не завжди є ефективними.

Зовнішнє управління припускає, що саме кредитори або інші інші компанії намагаються поліпшити становище фірми. У більшості випадків ці дії є дієвими, так як призупиняються всі дії по поверненню боргів.

Процедура зовнішнього управління застосовується за рішенням зборів кредиторів або суду. Після цього розробляються різні заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, для чого оцінюється його стан, напрямок роботи та інші фактори.

Складання плану

При зовнішньому управлінні враховуються положення закону про неспроможності.

Після затвердження керуючого дається йому місяць на складання спеціального плану, за яким необхідно діяти для поліпшення фінансового стану компанії. Даний документ розглядається на зборах кредиторів, після чого затверджується ними.

У план повинні включатися заходи по відновленню платоспроможності боржника при банкрутстві. Додатково у нього входять різні витрати, для втілення всіх дій в життя. Розглядається і затверджується документ протягом одного місяця після надання управителем. Далі він направляється в суд, причому на це дається п’ять днів.

Термін зовнішнього управління

Даний етап банкрутства є суворо обмеженим по часу, тому всі дії повинні втілюватися протягом 18 місяців. Якщо є підстави вважати, що необхідно ще трохи часу для оздоровлення фірми, то цей термін може продовжуватися ще на півроку.

Зовнішній керуючий спочатку аналізує фінансовий стан конкретної компанії, після чого розробляє різні заходи для його поліпшення.

Основні заходи

Заходи по відновленню платоспроможності боржника – це різні дії, що передбачають поліпшення його матеріального становища, стабілізацію на ринку, а також запобігання дії різних негативних факторів, що призводять до зменшення прибутку та збільшення заборгованості.

Дані дії є численними, тому можуть застосовуватися в сукупності різні заходи.

Продаж майна

Проводиться цей процес після здійснення інвентаризації. За її підсумками визначається, яке майно є у боржника, а також виконується його оцінка, щоб визначити, яку кількість коштів може бути отримано для погашення боргу.

Продаж цінностей здійснюється лише на відкритих торгах, куди мають доступ різні особи.

Переуступка прав вимоги

Дана процедура здійснюється тільки від імені призначеного керуючого або самого керівника компанії.

Для її оформлення потрібно скласти договір купівлі-продажу.

Передача зобов’язань третім особам

Як називається міра щодо відновлення платоспроможності боржника у такому випадку? Вона передбачає залучення страхових компаній або поручителів, так як вони повинні розплачуватися за боргами компанії, якщо вона сама не справляється з цим процесом.

Цей процес може здійснюватися в будь-який час до закінчення процедури зовнішнього управління самим боржником. Для цього треба написати письмове повідомлення, яке надсилається керівникові. Зазвичай ця дія є ефективним, тому не зустрічають невдоволення з боку фахівця.

Зміна напрямку роботи

Нерідко компанії усвідомлюють, що обрана ними сфера діяльності не є вигідною і оптимальною. Для цього проводиться моніторинг результатів роботи, наявного ринку збуту і інших параметрів. Якщо виявляється, що при зміні напряму діяльності буде покращено фінансова ситуація фірми, то управитель може дозволити виконання цього процесу.

Для його реалізації потрібно вносити зміни в статутні документи і реєстр.

Закриття нестабільних або невигідних підрозділів

Всі заходи по відновленню платоспроможності боржника, приймаються зовнішнім керуючим, повинні бути комплексними і універсальними. Тому піддаються перевірці всі наявні філії. Нерідко з’ясовується, що деякі підрозділи є збитковими, тому оптимальним вважається їх закриті.

Спочатку проводиться ретельне вивчення результатів діяльності філії. Далі приймається рішення щодо його ліквідації, що значно поліпшить матеріальне становище організації. Далі випускається розпорядження керівника компанії, на підставі якого і відбувається закриття філії.

Збільшення статутного капіталу

Засновники різних товариств не несуть відповідальність за борги особистим майном, але вони можуть скористатися своїми заощадженнями і цінностями для запобігання банкрутства організації. Для цього вони можуть вкласти їх в статутний капітал для його значного збільшення.

Саме кошти з статутного капіталу застосовуються для погашення боргів, тому якщо їх буде достатньо для покриття всіх заборгованостей, то можна уникнути примусової ліквідації фірми.

Для збільшення капіталу потрібно внести відповідні зміни в Статут та іншу документацію. Додатково треба коригувати відомості, наявні в ЕГРЮЛ.

Стягнення коштів з дебіторів

Нерідко криза в компанії виникає з причини того, що у компанії є значна дебіторська заборгованість. Боржники не віддають кошти своєчасно, тому з’являється сумнівна або безнадійна заборгованість.

Сам процес стягнення коштів з дебіторів ділиться на етапи:

 • спочатку визначається розмір боргів;
 • аналізуються відносини, наявні між фірмами;
 • направляються претензії дебіторів, на підставі яких вони повинні повертати кошти в короткі терміни, що може запобігти банкрутству компанії;
 • якщо претензії не приводять до потрібного результату, то доводиться звертатися до суду для примусового стягнення грошей.

Такі заходи, що застосовуються для відновлення платоспроможності боржника, є дієвими, так як у багатьох організацій дійсно є значна дебіторська заборгованість.

Емісія цінних паперів

Іншим ефективним способом поліпшення фінансового стану фірми виступає випуск додаткових акцій. Здійснюється процес тільки в закритій підписці. Виконується виключно протягом максимально трьох місяців після того, як буде прийнято рішення про випуск акцій.

Для застосування цього методу необхідно вносити зміни в реєстраційні документи фірми.

Досудова санація

Цей спосіб відноситься до інших заходів з відновлення платоспроможності боржника. Він реалізується при фінансовому оздоровленні компанії, тому проводиться до безпосереднього звернення до суду для закриття організації.

Основною метою цього процесу виступає погашення боргів шляхом виділення грошей третіми особами. В якості ініціатора виступають зазвичай самі власники бізнесу, але можуть займатися цим процесом і кредитори.

Результатом процедури виступає погашення минулих боргів з одночасним формуванням нових зобов’язань, що відрізняються більш вигідними і простими умовами для поступового погашення заборгованості.

Інші обов’язкові дії

Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника можуть бути примусовими або добровільними. Обов’язковими діями є:

 • керівник компанії відсторонюється від посади, причому він може звільнятися або переводитися на іншу роботу у фірмі, а при цьому мають дотримуватися основні положення трудового законодавства;
 • довірчий керуючий бере на себе зобов’язання по управлінню активами підприємства;
 • управлінські органи фірми позбавляються своїх повноважень;
 • дані повноваження діляться між керуючим і зборами кредиторів, тому всі дії, що мають відношення до інтересів кредиторів, використовуються тільки при їх попереднє схвалення;
 • бухгалтерські папери, цінності фірми, штампи і печатки передаються у повне розпорядження тимчасовому управляючому;
 • засновникам ставиться про необхідність збільшення статутного капіталу, для чого вони повинні вносити свої кошти;
 • вживаються заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, пов’язані зі зняттям арешту з майна, щоб можна було продати його на торгах.

Можуть використовуватися й інші дії, якщо вони отримують схвалення зборів кредиторів, а також планується, що вони дійсно будуть ефективними.

Накладення мораторію на задоволення вимог кредиторів

Як називається міра щодо відновлення платоспроможності боржника, передбачає відсутність необхідності погашати борги? Вона представлена мораторієм, тому тимчасово призупиняється задоволення всіх вимог наявних кредиторів. Ця можливість вважається найбільш значущим перевагою зовнішнього управління.

На підставі цього процесу дається приблизно 1,5 роки на те, щоб компанія порядкувала усіма грошима для розвитку та стабілізації свого стану, а не для погашення боргів.

Нерідко недобросовісні власники бізнесу навмисно в шахрайських цілях користуються можливістю використання мораторію при фіктивної ініціації банкрутства, щоб розпоряджатися всіма грошовими надходженнями у своїх цілях. Мораторій застосовується тільки по відношенню до тих боргах, які були до початку оздоровлення фірми.

Така міра відновлення платоспроможності боржника володіє деякими обмеженнями:

 • не списуються штрафи та неустойки, що нараховуються у зв’язку з тим, що борги не були повернені своєчасно і в повному розмірі;
 • виконавча документація по -, як і раніше, є дійсною.

Не відноситься мораторій на виплату зарплати або покриттю моральної або фізичної шкоди.

Як відновлюється платоспроможність фірми шляхом зовнішнього управління?

Сама процедура зовнішнього управління здійснюється послідовними діями:

 • спочатку призначається фахівець для тимчасового управління фірмою;
 • формується їм спеціальна програма протягом місяця, в якій зазначаються всі дії для поліпшення стану фірми;
 • план узгоджується з кредиторами, після чого відправляється в суд;
 • здійснюється безпосереднє впровадження різних заходів, які сприяють відновленню платоспроможності й стабільності організації;
 • керуючий регулярно відсилає кредиторам повідомлення про досягнення тих чи інших цілей плану;
 • проводиться збори, при якому обговорюються всі досягнуті результати, а підсумки наради протоколюються;
 • керуючий представляє різні плани і звіти, причому якщо буде доведено, що було покращено фінансове становище боржника, то через суд не вийде визнати компанію банкрутом.

Призначається на посаду зовнішнього керуючого тільки незацікавлений фахівець, добре розбирається в особливостях роботи наявного підприємства. Він не повинен бути працівником фірми, тому зазвичай виступає їм запрошений юрист.

Таким чином, для запобігання банкрутства часто використовуються різні способи, що дозволяють покращити фінансовий стан фірми. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника: продаж майна, мораторій на вимоги кредиторів, зміна сфери діяльності та інші методи. Реалізуються вони тільки в рамках тимчасового управління, причому всі дії узгоджуються попередньо з кредиторами. Якщо вони дають необхідний результат, то це стає підставою для припинення процедури банкрутства. Деякими такими заходами користуються навіть несумлінні власники бізнесу, так як це дозволяє тривалий час не сплачувати кошти за наявними боргами.