Заходи дисциплінарного впливу у трудовому праві

Оскарження

Застосування подібних заходів може бути оскаржене працівником підприємства особисто до Державної інспекції з питань праці або шляхом подачі заяви до суду. Органом, де може бути оскаржене дане рішення керівництва організації, також є комісії по трудових спорах, які створюються переважно на великих підприємствах.

Справи з таких питань розглядаються у колегіальному порядку, після подання всіх пояснень з боку працівника і роботодавця. Після вивчення всіх фактів, представлених увазі комісії, її члени зобов’язані винести рішення, яким може бути як задоволення скарги, так і про відмову в цьому.

У тому випадку, якщо дана комісія виявила порушення з боку керівника підприємства або органу, уповноваженого застосовувати заходи дисциплінарного впливу, пов’язані із застосуванням покарання, винна особа повинна в терміновому порядку бути відсторонена від займаної посади органом, вищим над ним.

Що не вважається заходом впливу?

Заходи дисциплінарного впливу є дуже гарним важелем у русі підприємства в правильному напрямку розвитку. Однак крім цього існують і інші способи стимулювання співробітників установи або організації, які на перший погляд можуть здатися заходами впливу, але насправді такими не є. Вони також представлені у трудовому законодавстві. До таких, наприклад, належать часткові позбавлення премій або ті заходи, які були застосовані за порушення в інших сферах його діяльності, але не трудовій (наприклад, в побуті, адміністративні правопорушення тощо).

У тому випадку, якщо в зазначені законодавством строки до працівника не були донесені відомості про те, що до нього застосовано заходи дисциплінарного впливу, вони також вважаються недійсними. Крім цього, оголошення про їх присутність має здійснюватися виключно шляхом письмового повідомлення під розпис самого працівника. У розділі трудового права про заходи дисциплінарного впливу також йдеться про те, що якщо минув строк давності винесеного наказу, здійснено анулювання або погашення проступку, то міра стягнення також вважається знятою.