Заходи дисциплінарного впливу у трудовому праві

Наслідки накладення стягнення

Наказ про вжиття заходів дисциплінарного впливу має термін давності – один рік. Після закінчення даного періоду, всі заходи повинні бути анульовані. Зняття заходів проводиться також з ініціативи органу, який їх покладав, або керівника підприємства. За бажанням працівника він може самостійно звернутися до посадової особи і заявити про зняття заходів впливу, продемонструвавши своє виправлення. На підставі представлених доказів орган має право самостійно прийняти рішення про відмову чи задоволенні такого прохання.

Протягом року, поки наказ про застосування заходів дисциплінарного впливу знаходиться в дії, працівник не може бути заохочений. Факти дрібних проступків, за які застосовують заходи впливу, не заносяться в трудову книжку, але вони можуть бути відображені в характеристиці з місця роботи.

Звільнення

Звільнення або відсторонення від займаної посади – це сама сувора міра впливу, що передбачається трудовим законодавством. Вона використовується лише у випадку грубого порушення своїх посадових обов’язків або в разі виявлення компетентними органами невідповідності працівника займаній посаді.

В результаті звільнення працівник припиняє свою діяльність на даному підприємстві або в організації. Застосувати таке стягнення має право лише орган, який займається прийомом співробітників на роботу.

У Кзпп Росії вказується посилання на перелік професій, представники яких можуть бути відсторонені від посади не тільки в результаті систематичного вчинення дисциплінарних проступків, але і після одиничного випадку грубого порушення. Прикладом тому може послужити той варіант, коли працівник залізничної станції створює загрозу безпечного проїзду потягів. Крім цього ця санкція може бути застосована щодо матеріально відповідальної особи, до якого на певних підставах втрачено довіру в зберіганні грошових чи іншого виду цінностей.