Європейська соціальна хартія: історія, особливості та цікаві факти

Будь розвинену державу виділяється тим, що забезпечує своїм громадянам дотримання маси прав і свобод. Велика частина з них викладається у спеціальних документах, які підписуються не однією країною, а цілою групою держав і надалі повинні бути ними ратифіковані. Основним документом Європи даної категорії є Європейська соціальна хартія. На сьогоднішній день вона ратифікована сорока трьома країнами. Російська Федерація теж підписала переглянуту Європейську соціальну хартію 1996 року і в даний момент веде роботи з підготовки ратифікації документа. Сама по собі хартія досить цікава і є тією основою, на якій практично збудовано сучасне європейське суспільство. Уявити світ без неї досить складно, тому ми вирішили розглянути її в нашій статті.

Хартія: коротка характеристика документа

Європейська соціальна хартія є тим документом, який гарантує громадянам соціальні та економічні права. Вона складається з декількох частин і статей, причому країни, що підписують цю угоду, можуть не приймати деякі пункти і статті. Це дуже зручно для держав, які тільки починають свій шлях до ратифікації документа і не готові в силу певних причин виконувати всі його пункти.

На сьогоднішній момент в документі відображено тридцять одне право, за чиїм дотриманням ретельно стежить Європейська рада. Примітно, що саме він став ініціатором створення даного документа і досі контролює його ратифікацію.

Історія створення хартії

Європейське демократичне суспільство базується на двох важливих документах, одним з яких і є Європейська соціальна хартія. Однак першою угодою такого типу була Європейська конвенція, відповідальна за дотримання громадянських і політичних прав і свобод.

Конвенція з’явилася приблизно в середині минулого століття і змогла прояснити багато сторін життя європейських громадян. Однак так як відмінною рисою розвитку соціуму країн Європи завжди були розробка, удосконалення і дотримання правових норм, то не дивно, що саме ці пункти були відображені в даному документі. Країни, що прийняли його, повинні дотримуватися міжнародних правових норм і повністю переробити своє законодавство.

Соціальні і економічні права деякий час залишалися без уваги, адже вони вимагали від урядів певних фінансових витрат. Але для збереження і збільшення добробуту населення, а також підвищення загального рівня життя потрібен якийсь регламентуючий документ, яким і стала Європейська соціальна хартія. Її розробники спочатку хотіли багато в чому дублювати Конвенцію. Однак це було заборонено, і хартія розроблялася тільки з урахуванням соціальних і економічних норм.

Документ був повністю готовий до шістдесят першому році минулого століття, коли його і представили країнам-учасницям Ради Європи. Підписання документа відбулося в Турині, і саме з цього моменту почалося переможний хід по світу цієї угоди. З кожним роком до нього приєднуються нові країни, а періодично хартію вносяться зміни, навіяні сучасними реаліями.

У 1996 Європейська соціальна хартія піддалася самим масштабним змінам і саме в такому вигляді була підписана Росією.

Основні права і свободи, відображені в хартії

Думаємо, що наші читачі вже зрозуміли, що європейська угода покликана зберегти та примножити добробут кожного громадянина, а тому зачіпає практично всі сторони життя. Основні питання нам би хотілося перерахувати:

• житлові;

• охорони здоров’я;

• освіти;

• зайнятість;

• соцзахисту;

• свободи пересування.

Дані моменти ми трохи докладніше розкриємо в наступних розділах статті.

Житлові питання

Ця тема завжди є вкрай проблемною для більшості держав, незалежно від рівня їх економічного розвитку. Тому хартія не могла обійтися без пунктів, що стосуються житлових питань.

Держави, що підписали європейську угоду, повинні зайнятися проблемами бездомних і почати роботу з скорочення їхньої кількості. Також в країні повинні бути розроблені і прийняті програми, що забезпечують житлом родини в залежності від їх складу і потреб.

У хартії існують пункти, що стосуються соціального типу житла. Причому іноземці, які отримали статус біженців, теж повинні мати на нього рівні права. Рівноправність відображено і в пунктах про доступність житла. Воно будується виходячи з прийнятих у державі санітарних норм і вартості, прийнятною для більшості громадян держави та його гостей.

Кілька пунктів про охорону здоров’я

Коротко всі статті про медицину можна відобразити лише в трьох пунктах. Перший стосується підвищення якості медичного обслуговування. Причому його головною характеристикою повинні бути наступні показники:

• доступність;

• ефективність;

• гарантованість.

Другий пункт стосується попереджувальної медицини, в якій європейці бачать майбутнє. Необхідно на державному рівні проводити роботу з виявлення серйозних захворювань на самому ранньому рівні і попередження їх розвитку. Не останню роль у цьому відіграє охорона навколишнього середовища.

Третій пункт пов’язаний з умовами праці громадян. Держава повинна працювати над зменшенням числа професійних хвороб.

Питання освіти

Ці пункти хартії дуже важливі, оскільки саме освіта закладає сьогодні майбутній фундамент будь-якої держави. Тому початкові і середні рівні повинні бути безкоштовними, щоб кожен міг отримати освіту, незважаючи на соціальний статус сім’ї.

Також в пунктах про освіту відзначений заборона на трудову діяльність підлітків до п’ятнадцяти років. Кожен з них отримує право на професійну орієнтацію, щоб ще під час навчання вибрати для себе відповідне вищий навчальний заклад. Вступити в нього можна тільки спираючись на власні знання та здібності.

Праця та зайнятість

Багатьом державам досить складно виконати пункти, що стосуються створення умов праці для своїх громадян. Дані пункти дуже численні і відображають у собі велику кількість різноманітних моментів.

Приміром, держава повинна гарантувати повну трудову зайнятість і можливість заробляти саме тією працею, яка обрала людина. В країні потрібно встановити рівний для всіх робочий день, справедливу заробітну плату і створити комфортні умови праці для кожної з існуючих спеціальностей.

Трудящі повинні мати право на страйки, створення профспілок та інших об’єднань. За ними залишається і рішення про вступ в подібні організації.

Соціальний захист

Важко уявити собі демократичне суспільство, де не існує ефективної соціальної програми. Тому питань соціального захисту в хартії присвячено чимало пунктів.

В першу чергу вони стосуються розвитку соціальних служб, програм та установ подібного типу. Кожен громадянин країни повинен мати певний захист від бідності. Особливу підтримку система повинна надавати старим і сім’ї в цілому.

Свобода пересування: особливості питання

Найчастіше пункти, що відносяться до цієї групи, стосуються возз’єднання сім’ї, спрощення режиму для мігрантів, питань отримання допомоги, в тому числі і медичної, іноземцями, що проживають на території держави.

Європейська соціальна хартія (1996 р.): зміни

Нові пункти були внесені в угоду в кінці дев’яностих років, а його підписання відбулося у Страсбурзі. В силу переглянута Європейська соціальна хартія увійшла через три роки. Однак деякі країни ратифікували колишній варіант хартії, іншим виявився ближче новий її варіант.

Європейська соціальна хартія, переглянута у 1996 р., стала включати в себе нові пункти, пов’язані із змінами, що відбулися у світі більш ніж за тридцять років після прийняття її початкового варіанту. Прийшла необхідність в оголошенні нових прав громадян. Наприклад, документ увійшли права на захист трудящих від розорення роботодавця та права на рівні можливості незалежно від сімейних обставин. Важливим моментом стало внесення в хартію пунктів про захист від сексуальних домагань. Його ратифікували чимало країн, що підписали угоду.

Європейська соціальна хартія і Росія

Російська Федерація підійшла до підписання цього документа тільки дев’ять років тому. Саме тоді російські представники вважали для себе прийнятним погодитися з шістдесятьма вісьмома пунктами цього документа. Однак підготовка до процесу ратифікації викликала деяке хвилювання в суспільстві.

Справа в тому, що деякі пункти Європейської соціальної хартії в Російській Федерації не були схвалені певними верствами населення і видними громадськими діячами. До них можна віднести і представників вищого духовенства православної церкви. Вони дуже стурбовані тим, що в російських школах може бути введено сексуальну освіту за типом європейського. Подібний варіант не вважають підходящим і багато батьки сьогоднішніх і майбутніх учнів.

Також багато суперечок викликали і пункти про ювенальної юстиції, дає державі величезні права відносно неповнолітніх громадян та їх знаходження в сім’ях. Навіть патріарх Кирило висловлював стурбованість перерахованими моментами.

Сьогодні ведеться активна робота по підготовці до ратифікації цього документа. У Росії багато законодавчі акти приводяться в певну відповідність з міжнародними нормами і стандартами. Особливо багато уваги в останні роки приділяється соціальному захисту населення, яка стає головним пунктом внутрішньої політики держави.

Як контролюється виконання хартії?

На закінчення хотілося б сказати, що так як Європейська хартія про соціальні права вимагає серйозних фінансових витрат, то виконання її пунктів необхідно ретельно відстежувати. За цим стежить спеціальна незалежна комісія, яка двічі на рік вислуховує звіти про виконання країнами пунктів угоди.

Спочатку представлені доповіді аналізуються, в процесі чого відбувається зіставлення поточної обстановки в країні з прописаними в хартії нормами. Іноді комісії потрібні додаткові дані, які вона має право запитувати. Далі формуються рекомендації конкретно по кожному державі.

Подібний механізм уже довів свою ефективність та забезпечив виконання взятих на себе зобов’язань з боку багатьох підписали угоду країн.