Є у ІП статутний капітал?

Коли люди збираються створити власний бізнес, другим після вибору виду діяльності постає питання, в якій формі вигідніше існувати: індивідуального підприємця, статутний капітал якого дорівнює нулю, або акціонерного товариства (у різних правових формах) – якщо в бізнесі буде задіяно кілька учасників. Ці та інші нюанси розглянемо докладніше в статті.

Індивідуальний підприємець

У цій формі організації бізнесу мається на увазі ведення справ однією людиною, часто по спрощеної формі, коли власник фірми виступає в ролі засновника, керівника, а часом – і єдиного працівника. Здавалося б, зручна і доступна форма, але вона таїть у собі головний недолік – якщо зобов’язання індивідуальним підприємцем не виконуються, він ризикує втратити абсолютно все своє майно.

Процес реєстрації нескладний, зазвичай триває не більше п’яти робочих днів і коштує близько 800 рублів. Це пояснюється тим, що для ІП статутний капітал, установчі документи та спеціальні органи управління не потрібні. При реєстрації навіть не потрібно мати печатку і відкривати розрахунковий рахунок. Хоча останнім пізніше все-таки знадобиться із-за заборони Центрального Банку витрачати готівку з каси (все, що не стосується виплати зарплати, оплати товарів, послуг). Крім цього, готівкові розрахунки індивідуального підприємця в сумі не повинні бути більше 100000 рублів. Все решта договору розраховуються тільки в безготівковій формі.

Переваги ІП

Індивідуальне підприємництво привабливо з точки зору простоти і швидкості процедури оформлення документів, яку можна здійснити за місцем проживання заявника.

Крім того, початковий пакет документів, необхідний для реєстрації, зовсім невеликий і складається з: оригінал паспорта та його нотаріально засвідченої копії, заяви встановленого зразка та квитанції про сплату держмита за реєстрацію фірми. Дана організаційно-правова форма передбачає систему спрощеного оподаткування, рятує підприємця від потреби платити прибутковий податок фізичних осіб і податок на майно (в окремих випадках). Сюди ж можна віднести можливість несплати ПДВ, але це діє лише для обороту вітчизняних товарів.

Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку у вигляді ведення книги «Доходи-витрати» також говорить на користь індивідуального підприємництва. І, звичайно, важливим плюсом є можливість підприємця розпоряджатися прибутком на власний розсуд: для бізнесу або особистих потреб.

Товариство з обмеженою відповідальністю

ТОВ – це форма організації, в якій беруть участь один або кілька засновників, вони займаються веденням спільної підприємницької діяльності із створенням юридичної особи. Статутний капітал фірми складається з часток кожного з них.

Процес реєстрації ТОВ є досить складним і довгим, з наданням в держорган великого обсягу документації. Крім того, при цій формі бізнесу обов’язковий, на відміну від ІП, статутний капітал. З 2016 року його мінімальний розмір становить 10 тисяч рублів. Крім того, обов’язковий рахунок у банку та печатку фірми, а це веде до додаткових витрат.

Існує ще ряд «незручностей» подібної організаційної форми:

  • розподіл прибутку між учасниками ТОВ через певний часовий інтервал (1 раз в квартал);
  • регулярна бухгалтерська звітність у відповідному державному органі;
  • більш великі, у порівнянні з ІП, штрафи за адміністративні порушення;
  • дуже довгий і складний процес закриття організації.

Що таке статутний капітал?

Це, в першу чергу, певну кількість грошей – первісне вкладення власника для старту роботи свого підприємства. Крім того, необхідність у ТОВ, на відміну від ІП, статутного капіталу, є їх головним відмітним ознакою. Його визначення та формування лежить на плечах засновників товариства. Зміст статутного капіталу може включати гроші, матеріальні цінності, торгові знаки і цінні папери. У статуті відкритого, закритого чи публічного акціонерного товариства повинен бути прописаний порядок внесення статутного капіталу (ІП цей пункт не стосується) – він може визначатися як одноразово, так і шляхом нарахування рівних часток кожен місяць.

Формування статутного капіталу регламентується низкою документів:

  • протоколом зборів засновників – він фіксує, що вноситься в статутний капітал;
  • прибутковим касовим ордером або випискою з банківського рахунку – при формуванні статутного капіталу тільки грошима, в інших випадках – актом передачі майна.

Чому ІП статутний капітал не потрібен?

Як відомо з економічних визначень, статутний капітал необхідний для того, щоб акціонерне товариство могло розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Тобто у випадку необхідності сплати кредиторської заборгованості прийматися в увагу можуть тільки активи, складові статутний капітал і підкріплені установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю. Співзасновники останнього залежно від частки вкладу мають більший чи менший вплив при прийнятті рішень в діяльності організації.

Для ІП статутний капітал не потрібен, оскільки він – єдиний власник свого бізнесу і сам вирішує, як вести справи. Що стосується зобов’язань, то сьогодні, згідно законодавства, індивідуальний підприємець ризикує втратити все своє майно у випадку невдачі. Якщо припустити, що буде створено законопроект, що зобов’язує його мати статутний капітал, тут є дві сторони. З однієї – у бізнесмена зменшується ступінь матеріального ризику тільки на величину внесених коштів. Але з іншого – знижується «доступність» бізнесу, оскільки не у всіх на старті є необхідна сума.

Висновок

Вирішуючи створювати бізнес, підприємці між акціонерним товариством та індивідуальним підприємництвом часто вибирають останнє. Однією з головних причин цього є нульовий статутний капітал ІП, штат співробітників може складатися тільки з однієї людини. Спрощений процес реєстрації – ось ще один важливий момент, через який в країні стає все більше індивідуальних підприємців.