Як відбувається кумулятивне голосування?

Система голосування – це значуща особливість будь-якого голосування, проведеного радою директорів або акціонерами. Обирається вона при безпосередньому відкритті різних компаній. Стандартно в різних суспільствах голосування проводяться звичайним методом, що передбачає, що один голос прирівнюється до 1 акції. Але нерідко статутом передбачається кумулятивне голосування.

Поняття

Кумулятивна система голосування передбачає можливість для меншості акціонерів мати представництво в раді директорів, тому вони в значній мірі впливають на прийняті рішення щодо капіталу або інших важливих питань.

Застосовується цей спосіб під час виборів представників у раду директорів різних акціонерні товариства, які можуть бути відкритими або закритими. Процедура полягає в тому, що акціонер володіє голосами, рівними кількості наявних акцій, помножених на число місць в раді директорів.

Кожен акціонер може розподіляти їх серед різного кількості кандидатів.

Як працює система?

Кумулятивне голосування дає змогу справедливо розподіляти голосу, тому на рішення впливають навіть акціонери, що мають невелику кількість акцій. За допомогою даного механізму формується оптимальний за складом колегіальний орган фірми.

Принцип роботи такої системи прописується в ФЗ №208, причому в законі не вказується необхідність її застосування в ТОВ. Допускається передбачати цю можливість у статуті компанії.

Основним плюсом такого способу голосування виступає те, що відсутня в раді директорів концентрація тільки окремих держателів акцій, і це призводить до того, що приймаються одноголосні і не завжди вірні рішення щодо розвитку фірми. Така дія стає причиною, на підставі якої інвестори відмовляються вкладати кошти в розширення організації.

Кумулятивне голосування дозволяє брати участь рівноцінно у прийнятті рішення кожному акціонеру, а це залучає інвестиції.

Як розподіляються голоси?

Кумулятивне голосування в раді директорів дозволяє власникам акцій розподіляти голоси частками, тому слід розібратися в особливостях цього процесу. Передбачається, що всі голоси в одного учасника представлені 100 відсотками, а вони розподіляються у відсотковому співвідношенні за різних учасників. Після підрахунку відсотки переводяться в абсолютні показники, що дозволить підвести підсумки голосування.

Такий підхід має багато плюсів:

  • при розподілі голосів знижується можливість виникнення помилок, так як при стандартному методі нерідко використовуються цифри з чотирьох або п’яти значень, а лічильна комісія може без складнощів і оперативно перетворити відсотки в абсолютні показники;
  • у бюлетенях, на підставі яких проводиться кумулятивне голосування, немає даних про те, яке число акцій належить конкретному акціонеру, а це дозволяє відправляти їх голосуючим особам за 20 днів до зборів.

За рахунок попередньої відправки бюлетенів є можливість у акціонера оформити довіреність на іншу людину, якщо він сам з якихось причин не зможе взяти участь у зборах.

Приклад

Приклад кумулятивного голосування вважається простим. Наприклад, у акціонера є 121 голос. При голосуванні він розділив їх порівну між двома людьми, які є кандидатами в раду директорів.

Кожен кандидат отримав 50%, а при перетворенні в абсолютні показники виходить, що кожен з них отримав по 60,5 голосів. Такий переклад призводить до того, що з’являються дробові значення. Деякі фахівці це допускають, а інші вважають неможливим.

Можна дробити голоси?

Кумулятивне голосування при обранні ради директорів передбачає використання відсотків, тому нерідко при розподілі голосів виходять дробові значення. Це призводить до суперечок між фахівцями. Одні припускають розподіл тільки цілих голосів, а інші – дробових значень. Кожна точка зору має свої особливості.

Виключно цілі голоси – запорука прийняття правильного рішення

Деякі фахівці впевнені, що дробове ділення суперечить ФЗ №208, хоча прямої заборони в цьому нормативному акті немає.

Акцент робиться на тому, що в законі вказується розподіл саме «голосів», представлених множиною, тому вважається, що неможливо розділити один голос. Тому багато акціонерів вважають незаконним кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів.

Також до цієї точки зору відноситься те, що кожна акція представлена однією папером, тому неможливо розділити її на дві частини.

Дробове ділення – законний процес

Інша точка зору на кумулятивне голосування дозволяє користуватися дробовим розподілом. У законі немає прямої заборони на використання цієї системи.

Саме в ФЗ №208 йдеться про те, що кумулятивне голосування не передбачає прирівнювання акцій до голосів, тому є можливість користуватися кількома голосами. Вони діляться між різними учасниками.

Нюанси застосування такої системи в ТОВ

Нерідко використовується кумулятивне голосування в ТОВ. При цьому зазвичай не з’являється будь-яких питань щодо дроблення. Це зумовлено тим, що кожному учаснику належить ту кількість голосів, яка дорівнює його частки у статутному капіталі.

Частка виділяється або відсотками, або дробовими числами, тому користуватися такою системою при прийнятті різних рішень або нового засновника дійсно зручно.

Які складності системи?

Використання кумулятивного голосування супроводжується появою певних складнощів. До них відноситься наступне:

  • доводиться працювати з дробовими числами і різними відсотками;
  • за рахунок розподілу голосів між різними кандидатами ускладнюється процедура голосування;
  • доводиться тривалий час переводити голосу, представлені відсотками, абсолютні величини, причому для цього треба користуватися обчислювальною технікою, а нерідко цей процес займає більше 15 днів;
  • багато акціонери відмовляються розбиратися в принципі дії цієї технології, тому просто не розуміють, як їм треба голосувати.

До плюсів такого методу відноситься мінімізація того, що можуть бути допущені помилки при підрахунку.

Таким чином, кумулятивне голосування з’явилося відносно недавно, але швидко стало популярним, так як вважається зручним для багатьох акціонерів. Вони можуть за рахунок цієї системи віддавати свої голоси не за одного кандидата, а за декількох представників. Особливо актуально її використання для ТОВ. Існують прихильники і противники цього методу, причому кожен з них наводить свої аргументи. Рішення щодо застосування кумулятивного голосування приймається самими засновниками фірми і заноситься до Статуту.