Як відбувається кумулятивне голосування?

Система голосування – це значуща особливість будь-якого голосування, проведеного радою директорів або акціонерами. Обирається вона при безпосередньому відкритті різних компаній. Стандартно в різних суспільствах голосування проводяться звичайним методом, що передбачає, що один голос прирівнюється до 1 акції. Але нерідко статутом передбачається кумулятивне голосування.

Поняття

Кумулятивна система голосування передбачає можливість для меншості акціонерів мати представництво в раді директорів, тому вони в значній мірі впливають на прийняті рішення щодо капіталу або інших важливих питань.

Застосовується цей спосіб під час виборів представників у раду директорів різних акціонерні товариства, які можуть бути відкритими або закритими. Процедура полягає в тому, що акціонер володіє голосами, рівними кількості наявних акцій, помножених на число місць в раді директорів.

Кожен акціонер може розподіляти їх серед різного кількості кандидатів.

Як працює система?

Кумулятивне голосування дає змогу справедливо розподіляти голосу, тому на рішення впливають навіть акціонери, що мають невелику кількість акцій. За допомогою даного механізму формується оптимальний за складом колегіальний орган фірми.

Принцип роботи такої системи прописується в ФЗ №208, причому в законі не вказується необхідність її застосування в ТОВ. Допускається передбачати цю можливість у статуті компанії.

Основним плюсом такого способу голосування виступає те, що відсутня в раді директорів концентрація тільки окремих держателів акцій, і це призводить до того, що приймаються одноголосні і не завжди вірні рішення щодо розвитку фірми. Така дія стає причиною, на підставі якої інвестори відмовляються вкладати кошти в розширення організації.

Кумулятивне голосування дозволяє брати участь рівноцінно у прийнятті рішення кожному акціонеру, а це залучає інвестиції.