Введення в оману: відповідальність. Обман і помилка – в чому різниця?

Помилкою називають такий стан, при якому людина вважає, що знає достовірні відомості, однак насправді вони не відповідають дійсності. Воно може виникнути з різних причин.

У звичайному житті оману часто пов’язано з браком знань у якійсь сфері. Деякі недобросовісні громадяни користуються цим і здійснюють різні протиправні дії. В результаті знаходиться в омані людина позбавляється майна, грошей і інших цінностей. Найчастіше на практиці використовується умисне введення в оману. У КК РФ воно визнається способом вчинення різних злочинів. Прикладом може служити шахрайство.

Введення в оману споживача

В даний час права і інтереси покупців захищаються кількома нормативними актами. Одним з основних є ФЗ № 2300-1. Перелік можливих способів захисту споживчих прав містить саме цей закон.

Введення в оману має місце, якщо інформація про товар, надана покупцю, не відповідає дійсності. В якості прикладів можна навести такі дії продавця:

· навмисне перебільшення достоїнств виробу;

· надання недостовірних відомостей про якість товару або строк придатності;

Органом, уповноваженим контролювати дотримання продавцями вимог законодавства, є Росспоживнагляд. Саме в цю структуру можна звернутися при виявленні факту введення в оману.

У КК раніше діяла ст. 200. У ній встановлювалося покарання за різні дії, в тому числі і введення покупця в оману. Однак у 2003 р. вона була скасована. В даний час відповідальність за введення в оману покупця передбачена в Кпап і ФЗ № 2300-1.