Визначення, класифікація, види аудиту і їх характеристика

Аудитом називається підприємницька діяльність, спрямована на проведення незалежної експертизи фінансової і бухгалтерської звітності організацій, а також індивідуальних підприємців. Що це означає? Види аудиту і їх характеристика будуть представлені в даній статті.

Цілі аудиту

Головною метою аудиту є підтвердження достовірності даних фінансової звітності, а також перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку російському законодавству.

Які ж види аудиту, класифікація і характеристика?

Суть аудиту з економічної точки зору можна пояснити зростаючою потребою організацій в кваліфікованій оцінці достовірності наданих відомостей, що використовуються у фінансовій звітності. Думка аудитора про звітність організації надалі викликає довіру у інших зацікавлених осіб.

Користувачі фінансової звітності

Користувачами фінансової звітності організації виступають:

1. Інвестори та їх офіційні представники.

2. Працівники.

3. Позикодавці.

4. Замовники та покупці.

5. Підрядники і постачальники.

6. Представники влади.

7. Громадськість.

Види, класифікація та мета аудиту тісно пов’язані між собою.

Після переходу до умов ринкової економіки він в нашій країні набирає обертів. У міжнародній практиці використовується практично у всіх напрямках комерційної діяльності. Для нашої країни це явище поки нове.