Відповідальність за корупційні правопорушення

Боротьба з корупційними правопорушеннями є в даний час однією з найбільш актуальних проблем влади. Такі діяння становлять особливу небезпеку для суспільства і держави. Розглянемо, які існують корупційні правопорушення та відповідальність за них.

Загальні відомості

Корупція – це комплекс злочинних дій, що завдають шкоди авторитету державної влади, інтересам служби в державних органах, муніципальним структурам, некомерційним і комерційним організаціям.

Корупційні правопорушення виражаються у протиправному отриманні посадовими особами, уповноваженими виконувати публічні функції, благ за дії, що суперечать службовим інтересам.

Класифікація

Основними видами корупційних правопорушень є:

1. Хабарництво. Воно являє собою отримання/надання благ за вчинення будь-яких дій всупереч інтересам служби.

2. Привласнення та розтрата цінностей. Такі корупційні правопорушення мають місце у випадках, коли суб’єкт, якому було ввірене майно, використовує його у своїх цілях, продає, передає іншим особам або здійснює з ним інші протиправні дії.

3. Шахрайство. Воно передбачає незаконне вилучення цінностей у власника шляхом обману або зловживання довірою.

4. Вимагання. При вчиненні цього правопорушення злочинець вимагає від власника передати йому якісь цінності чи права на них, вчинити на його користь певні дії. При цьому винний загрожує потерпілим різними способами.

5. Зловживання повноваженнями. Воно передбачає використання службового становища в корисливих цілях.