Види інструктажів з охорони праці – опис, особливості, порядок проведення і зразок

Розглянемо основні види інструктажів працівників з охорони праці. Що це таке? Це має на увазі під собою особливий комплекс заходів, які спрямовані на досягнення працівниками підприємства безпеки під час здійснення робочого процесу. Дана процедура може бути реалізована за допомогою організації різноманітних лекцій, розгляду помилок, демонстрації наочних посібників, технічної та довідкової літератури, конспектування тощо

Буває декількох видів, в залежності від часу його проведення мети і спрямованості. Виходячи з цього, розрізняють наступні види інструктажів з охорони праці – вступний, первинний, повторний, стажування, позаплановий, а також цільовою.

Про вступному інструктажі

Цей вид інструктажу проводиться з усіма особами, яких приймають на роботу, а також з працівниками сторонніх організацій, які тимчасово виконують обов’язки на новій ділянці. Це відноситься також до працівникам, відрядженим у дану організацію, учнів, які проходять в ній виробничу практику, та інших людей, які можуть безпосередньо брати участь у робочому процесі конкретного підприємства.

Вступний інструктаж повинні проводити перед початком виконання працівником своїх обов’язків у кабінеті охорони праці або спеціальному приміщенні, відведеному для цього, яке оснащене всіма необхідними технічними засобами навчання і літературою.

Спеціальна програма

Цей вид інструктажу з охорони праці проводиться за спеціальною програмою, яка розроблена на підставі нормативних актів, і враховує специфіку діяльності даного підприємства.

Зазвичай його проводить конкретний спеціаліст з охорони праці або інший співробітник організації, на якого покладено ці обов’язки і який пройшов особливу перевірку знання законодавчих актів, що регулюють даний процес.

Факт проведення повинен бути підтверджений за допомогою спеціальної записом у журналі реєстрації, де повинні бути зафіксовані підписи інструктуючого та тієї особи, який пройшов цю процедуру.

Первинний інструктаж

Ще які види інструктажів з охорони праці проводяться? Первинний інструктаж доцільно здійснити до початку робочої діяльності з такими категоріями працівників:

1. З тими, хто прийнятий на роботу первинно, а також з працівниками, які здійснюють свою безпосередню діяльність за трудовим договором, укладеним на термін до 2 місяців, або з працівниками, які виконують сезонні види робіт за сумісництвом, а так само у себе вдома з використанням певного інструментарію, який був виданий їм роботодавцем.

2. З працівниками підприємства, які були переведені з одного підрозділу організації в інше, або тим, хто виконує новий для них вид діяльності.

3. З працівниками, відрядженими з іншої організації, а також із студентами, які проходять на даному підприємстві виробничу практику.

4. З людьми, які виконують будівельно-монтажні роботи в даній організації.

Хто проводить?

Даний вид заходу проводиться, як правило, керівниками структурних підрозділів за спеціальними програмами, розробленими відповідно до вимог закону, а також нормативними актами конкретного підприємства та іншою документацією експлуатаційного і технічного характеру. Які види інструктажів з охорони праці бувають, знають не всі.

Процедура первинного інструктажу включає в себе заходи щодо ознайомлення працівників з виробничими факторами, що представляють небезпеку для їх здоров’я, вивчення всіх існуючих вимог і певної документації.

Первинний інструктаж проводиться зазвичай з кожним співробітником організації в індивідуальному порядку, проте в деяких випадках він може бути проведений групі осіб, які займаються трудовою діяльність з використанням однотипного устаткування.

Цей процес завершується перевіркою проводив інструктаж особою знань та навичок працівників і студентів у галузі безпеки праці.

Проводить даний захід керівник або начальник конкретного структурного підрозділу підприємства, який пройшов спеціалізоване навчання технічної та виробничої безпеки, після чого вся інформація записується в спеціальний журнал реєстрації.

Види інструктажів з охорони праці та порядок проведення повинен знати кожен керівник підприємства.

Стажування

Даний захід проводиться з тими ж категоріями працівників, що і первинний інструктаж. Всі співробітники підприємства після даної процедури зобов’язані пройти стажування, якою керують, як правило, особи, призначені для цього розпорядженням начальника даної організації.

Стажування здійснюється за особливими програмами, различающимся в залежності від професії та виду робіт. Цей вид інструктажу з охорони праці проводиться одноразова для кожного працівника, але при перекладі на іншу посаду стажування проходиться заново.

Допуск до обов’язків

Робітники допускаються до виконання своїх постійних обов’язків тільки після проходження стажування, а також перевірки всіх необхідних навичок і знань.

Стажування проводиться тим співробітником підприємства, яке призначено на здійснення подібних дій спеціальним розпорядженням чи наказом, а факт проведення реєструється в журналі у вигляді підписів працівників проходили і проводили стажування, а також числа її змін, дат початку та закінчення.

Повторний вид інструктажу з охорони праці

Коло осіб, щодо яких проводиться дана різновид інструктажу, нічим не відрізняється від тих, які подані для проведення вступного та первинного заходи подібного характеру.

Повторний інструктаж повинен здійснюватися не рідше, ніж один раз в півроку, а для працівників деяких специфічних професій навіть частіше. Захід має відповідати всім нормам, передбаченим для організації первинного інструктажу.

За допомогою даного заходу здійснюється ознайомлення співробітників з виробничими факторами, що представляють для них конкретну небезпеку, вивчення вимог з охорони і безпечної організації праці, які містяться в нормативних актах підприємства, технічної документації, різних інструкціях і посібниках з безпеки.

Індивідуальна робота

Дана різновид інструктажу проводиться з працівниками індивідуально, або в груповому порядку, у випадках, коли для здійснення своїх трудових обов’язків вони використовують аналогічне обладнання і мають загальне робоче місце. Повторний інструктаж завершується перевіркою навичок і знань кожного окремого працівника та відповідними записами в реєстраційний журнал.

Проводиться керівником робіт або начальником структурного підрозділу підприємства.

Позаплановий інструктаж

Це часто використовуваний вид інструктажів з охорони праці. Порядок його аналогічний первинному, вступного і повторним.

Позаплановий інструктаж організовується у зв’язку з винятковими причинами, якими є:

1. Введення в дію нових законодавчих актів, які містять вимоги до безпечної організації праці, або інструкцій по його охороні, а також зміна вже існуючих нормативних актів, що регулюють даний процес.

2. Зміна деяких технологічних процесів, а також модернізації устаткування, його заміна і т.п. Це стосується і інших пристосувань подібного характеру.

3. При будь-яких порушеннях працівниками вимог з охорони праці, у випадках, якщо такі порушення створили певну загрозу настання негативних наслідків (аварії, нещасні випадки і т. д.).

4. На вимогу деяких посадових осіб, які здійснюють держконтроль і нагляд.

5. При перервах у робочому процесі. Для деяких видів небезпечного або шкідливого виробництва цей строк становить 30 діб, для решти робіт – 60 діб.

6. За власним рішенням керівника організації.

Така різновид інструктажу проводиться індивідуально або з певною групою людей однієї професії. Обсяг даного заходу, а також його зміст залежить від тих обставин і причин, які викликали необхідність його проведення. Такий інструктаж здійснюється, як правило, в повному обсязі, як і первинний, безпосередньо на робочому місці. Він завершується усній перевіркою певних знань, набутих працівниками в ході даного заходу і навичок, що стосуються безпеки організації праці на робочому місці.

Хто здійснює?

Позаплановий інструктаж здійснює безпосередній керівник конкретних робіт, або начальник структурного підрозділу організації (виконроб, майстер, директор, механік тощо), який пройшов навчання вимогам по охороні праці.

Факт проведення позапланового інструктажу повинен бути закріплений у журналі реєстрації, де обов’язково повинні бути поставлені підписи инструктируемых і інструктуючого. Тут же повинна бути вказана причина проведення даного заходу з охорони праці.

Цільовий інструктаж

Даний вид інструктажу з безпеки та охорони праці, як правило, проводиться з усіма, хто збирається здійснювати разові роботи, які:

  • не пов’язані з прямими обов’язками конкретного працівника за його спеціальності (наприклад, прибирання території, навантаження, одноразові роботи поза організації або певного її підрозділи);
  • ліквідація наслідків катастроф, аварій або різних стихійних лих;
  • при виробництві робіт, на які обов’язково повинен бути оформлений наряд-допуск, або певний дозвіл;
  • організація екскурсій на підприємстві;
  • проведення масових заходів.

Цільовий інструктаж проводиться зазвичай до початку діяльності з групою працівників, яким здійснення даної діяльності належить, або з окремим працівником. Зміст даного заходу, а також його обсяг визначається в залежності від обставин і причин, у зв’язку з якими він став необхідний.

Інструктаж завершується подібного роду усній перевіркою навичок і знань, які були набуті працівниками в процесі його здійснення. Види і терміни інструктажів з охорони праці повинні чітко дотримуватися.

Цільовий інструктаж здійснює безпосередній керівник підрозділу підприємства, працівники якого збираються займатися новим видом діяльності. Дана особа має бути достатньо кваліфікованим і навченим вимоги щодо охорони праці.

Факт проведення даного виду інструктажу в обов’язковому порядку повинно бути підтверджено відповідним записом у наряді-допуску.

Як видається виписка з журналу інструктажів? Зразок подано нижче.

У випадках, коли працівник підприємства з якої-небудь причини був відсутній на робочому місці під час проведення будь-якого з різновидів інструктажу з трудової безпеки, тоді цей захід має бути організовано в перший день його появи на роботі.

Недбалість неприпустима

Недбале ставлення до всіх встановленим правилам організації, проведення та відвідування інструктажу веде до певних негативних санкцій.

Разом з тим, помилково вважати, що часте проведення інструктажів позитивно впливає на робочий процес. Надавані співробітникам організації інструкції з безпеки повинні відповідати вимогам лаконічності, а їх кількість і частота не повинні заважати працівником здійснювати свої посадові і виробничі обов’язки. Дані заходи повинні виконувати свою пряму функцію охорони праці, але не більше того.

Ми розглянули проведення інструктажів з охорони праці та види інструктажів.