Види інструктажів з охорони праці – опис, особливості, порядок проведення і зразок

Розглянемо основні види інструктажів працівників з охорони праці. Що це таке? Це має на увазі під собою особливий комплекс заходів, які спрямовані на досягнення працівниками підприємства безпеки під час здійснення робочого процесу. Дана процедура може бути реалізована за допомогою організації різноманітних лекцій, розгляду помилок, демонстрації наочних посібників, технічної та довідкової літератури, конспектування тощо

Буває декількох видів, в залежності від часу його проведення мети і спрямованості. Виходячи з цього, розрізняють наступні види інструктажів з охорони праці – вступний, первинний, повторний, стажування, позаплановий, а також цільовою.

Про вступному інструктажі

Цей вид інструктажу проводиться з усіма особами, яких приймають на роботу, а також з працівниками сторонніх організацій, які тимчасово виконують обов’язки на новій ділянці. Це відноситься також до працівникам, відрядженим у дану організацію, учнів, які проходять в ній виробничу практику, та інших людей, які можуть безпосередньо брати участь у робочому процесі конкретного підприємства.

Вступний інструктаж повинні проводити перед початком виконання працівником своїх обов’язків у кабінеті охорони праці або спеціальному приміщенні, відведеному для цього, яке оснащене всіма необхідними технічними засобами навчання і літературою.