Векселедавець – це хто такий? Права векселедавця

Що буває?

Вексель – досить давній винахід людини, і в даний час громадськість має в своєму розпорядженні кількома видами цього типу цінних паперів. Між собою вони відрізняються як умовами формування боргових зобов’язань, так і функціональністю. Певний набір ознак дозволяє говорити про приналежність до якої-небудь категорії.

Розглядаючи емітента, слід згадати казначейські векселі, видані муниципалами, банками і приватними особами. Джерела першого – Мінфін, ЦБ. Муніципали – це місцеве самоврядування, приватники – підприємства, зацікавлені в залученні коштів за такою програмою. Банківські векселі – продукти, вироблені фінансовими структурами, щоб залучити вільні кошти широкого кола юридичних, фізичних осіб. Безумовно, учасники програми отримують за надання своїх можливостей банку винагороду.

Особливості

Бувають комерційні, фінансові та фіктивні векселя. Останні не передбачають справжніх операцій по переміщенню продукції, грошових мас. Комерційні засновані на товарній угоді. Мета укладення такого роду документації – відстрочка погашення фінансових зобов’язань, тобто фактично вексель є варіантом комерційного кредиту. Нарешті фінансові цінні папери передбачають передачу позикових коштів потребує особі, при цьому оформляється документ стає запорукою повернення цієї величини.

Векселі відрізняються одна від одної за особливостями участі осіб. В деяких випадках векселедавець – це ще і платник, тоді говорять про соло документації. Окрім кредитора та боржника в такій взаємодії більше ніхто участі не приймає. Тратта – це ситуація, коли оформляє вексель учасник угоди і платник відрізняються і сторін стає три.