Валовий світовий продукт: поняття, обчислення, показники. ВВП і ВМП

Валовий світовий продукт (ВМП) – найважливіший показник, з допомогою якого оцінюється стан і динаміка розвитку всієї світової економіки. Крім того, ВМП показує роль окремих національних економік і цілих регіонів у загальному світовому виробництві.

Світова економіка: загальні положення

Світова економіка (синонім – світове господарство) – це цілісна, але при цьому рухома і постійно змінювана система, яка складається з національних господарств, пов’язаних політичними і економічними відносинами. Функціонування цієї системи підпорядковується власним правилам, законам і нормам. Вони регулюють відносини між країнами та транснаціональними компаніями.

Світова економіка – особлива область наукового пізнання. Головною її метою є вивчення розвитку і зміни рівня як загального виробництва, так і виробництв готельних країн, а також тенденцій споживання, обміну і розподілу життєвих благ.

Валовий світовий продукт і ВВП

Валовий світовий продукт є сумою всіх кінцевих послуг і товарів, які були вироблені всіма національними економіками за один рік. Іншими словами, це сума всіх ВВП (валових внутрішніх продуктів). Тому щоб зробити правильне обчислення ВМП, потрібно знати національні ВВП, які підраховуються на основі системи національних рахунків (абревіатура СНР).

СНР була розроблена в п’ятдесятих роках двадцятого століття економістами ООН, щоб звести економічні показники різних країн в єдину зрозумілу систему. СНР – це загальноприйнята схема розрахунку, яка прозоро і уніфіковано відображає всі основні показники виробництва, використання і розподіл доходів окремих національних господарств. На основі даних системи національних рахунків складається список країн за ВВП.

Всі держави, що входять в ООН і є членами Світового Банку і МВФ, зобов’язуються систематично подавати дані про ВВП, пораховані на підставі принципів СНР. Перші кроки по впровадженню Росії в цю систему були зроблені ще в 1988 році. Система національних рахунків невпинно удосконалюється, при цьому головним її показником є ВВП, від точності його розрахунку залежить глибина розуміння загального стану економіки (як окремої країни, так і світу) і тенденції подальшого її розвитку.

Показник ВМП визначається через підсумовування національних ВВП, які підраховуються трьома основними способами: по доходах, по виробництву, по видатках. Отримані результати ув’язуються між собою і входять у СНР, тому їх величини, як правило, ідентичні. ВВП вважають по кварталах і за рік. Для економістів важлива не тільки величина валового продукту, але й динаміка його зміни: зростання або падіння. Це допомагає робити короткострокові і довгострокові прогнози.

ВВП за доходами

Являє собою математичну суму всіх доходів, які за певний період отримала країна від виробництва послуг і продукції. Доходи включають:

 • зарплату найманих робітників;
 • доходи приватного бізнесу;
 • прибуток корпорацій;
 • доходи з позичкового капіталу (відсотки з капіталу, який брав участь у виробництві ВВП);
 • доходи від ренти (оренда нерухомості, землі);
 • відрахування на амортизацію для відшкодування зносу фондів, беруть участь у створенні ВВП;
 • непрямі податки, які держава використовує для отримання доходу (ПДВ, різні акцизи, а також мито).

ВВП за видатками

Підсумовуються всі витрати на купівлю продукції, яка була проведена національним господарством за розрахунковий проміжок часу. Витратні статті включають:

 • витрати споживачів (придбання послуг і товарів);
 • витрати держави (купівля ресурсів, держзамовлення, зарплата державних службовців)
 • сукупні інвестиції приватників в економіку;
 • чистий експорт (різниця національних експорту та імпорту).

ВВП за виробництвом або по галузях

Являє собою просуммированную додану вартість всіх виробництв (галузей) країни за певний проміжок часу.

Додана вартість окремої галузі – це різниця між вартістю виробленої продукції та витратами на її виробництво: податками, зарплатами, відрахуваннями на амортизацію. Такий спосіб обчислення ВВП детально і ясно ілюструє внесок окремих національних виробництв у створення ВВП країни.

Альтернативний спосіб обчислення ВМП

Для уніфікації даних і спрощення розрахунків ВВП та ВМП використовується єдина валютна одиниця – американський долар. Але дані, отримані таким чином, не претендують на бездоганність. Справа в тому, що в країнах зі слабкою економікою власна валюта має дуже низький курс по відношенню до долара. Крім того, у таких державах велика частка економіки перебуває в тіні і не може коректно враховуватись у національному ВВП.

Щоб нівелювати цю похибку, економісти розробили механізм визначення ВВП на основі розрахунку паритету купівельної спроможності національних валют. Якщо перефразувати, то виявляється, скільки можна купити певних продуктів і послуг в досліджуваній країні. Паритет розраховується за загальноприйнятою кошику, який включає вісімсот послуг і товарів, приблизно три сотні інвестиційних товарів і двадцять будівельних об’єктів.

Цей метод дозволяє інакше подивитися на список країн за ВВП. Приклад для порівняння: при розрахунку за поточним курсом долара частка в світовій економіці Японії – 15,7%, Китаю – 4,4%, Індії – 1,5%, але при розрахунку за паритетом купівельної спроможності цифри різко змінюються, частка країн у ВМП наступна: Японія – 8,4%, Китай – 12%, Індія – 4,1%.

Динаміка розвитку ВМП

Як вже було сказано, валовий світовий продукт – ключовий показник для розуміння макроекономічних процесів у світовому виробництві та розподілі благ. Показники ВМП точно характеризують стан окремих економік, країн і регіонів. За темпами зростання або падіння можна без праці визначити, коли світова економіка або національні економіки перебували в періоди розквіту чи кризи.

Динаміка ВМП показує такі стійкі тенденції:

 • Світова економіка постійно зростає.
 • Зростання національних економік різний: розвинені країни збільшують ВВП значно повільніше, ніж ті, що розвиваються.
 • Особливо бурхливо розвиваються країни Азіатського регіону, Північної Африки і Близького Сходу.
 • Світову економіку періодично стрясають кризи. Так, під час кризи, що сталася в 2008-2009 роках, зростання ВВП значно сповільнилося навіть в стрімко азіатських країнах, а в країнах зони євро, Японії і США динаміка ВВП і зовсім була негативною.
 • Хоча криза була частково подолана, ймовірність уповільнення зростання ВМП зберігається.
 • Спостерігається рух до глобалізації ринку, національні економіки посилюють взаємний вплив і зв’язки.
 • Лідери серед країн

  Перше місце у валовому світовому продукті впевнено займає економіка США. Згідно з даними МВФ, у 2016 році десятка головних економік національного ВВП (в трильйонах доларів) та внеску у світове господарство виглядає так:

  • США – 17,34;
  • Китай – 10,35;
  • Японія – 4,6;
  • Німеччина – 3,87;
  • Великобританія – 2,95;
  • Франція – 2,83;
  • Бразилія – 2,34;
  • Італія – 2,14;
  • Індія – 2,05;
  • Росія – 1,86.

  Тенденції розвитку світової економіки

  Хоча зараз в ряді держав спостерігаються значні макроекономічні проблеми, провідні економісти та аналітичні агентства роблять оптимістичні прогнози щодо зростання світової економіки на найближчий час. Причому експерти вважають, що головним чинником для зростання стануть економіки країн, що розвиваються, які слугуватимуть своєрідним локомотивом для тимчасово загальмували національних господарств.

  Так, прогнозований МВФ зростання економіки Китаю становить 6,5% в 2017 році і 6% у 2018 році. У США також очікується зростання, але менш значний: 2,3% і 2,5% відповідно до 2017 і 2018 роках. Росія зараз переживає серйозні економічні труднощі, які багато в чому зумовлені політичними факторами, але навіть в цих умовах фахівці пророкують нехай невеликий, але все-таки зростання російської економіки: 1,1% та 1,2% в 2017 і 2018 роках. Загальний валовий світовий продукт за оцінкою МВФ, виросте в 2017-2018 роках на 3,4 і 3,6 відсотка.