Типова посадова інструкція начальника виробництва

Практично всі сучасні матеріальні блага людства залежать від виробництва. Те, наскільки якісно і своєчасно підприємства випускають свою продукцію, впливає на задоволення споживчого попиту.

Сучасне виробництво дуже складне і вимагає великих технічних витрат, а також значної використання людських ресурсів. Тільки ефективне застосування всіх елементів дозволяє оптимізувати виробництво і своєчасно випускати якісну продукцію. Та найбільша відповідальність за це покладається на начальника виробництва і його підлеглих.

Більш детальний опис того, що саме потрібно від цього працівника, містить посадова інструкція начальника виробництва.

Положення

Згадану посаду одержати може лише претендент, який має вищу освіту в технічному або інженерно-економічному напрямку. Крім цього, від працівника вимагається стаж роботи на керівній посаді не менше трьох років. Він повинен займатися оперативним управлінням або бути задіяним в ролі інженера-технолога.

Прийняти або звільнити такого спеціаліста з роботи може тільки директор компанії. При відсутності співробітника з поважної причини його обов’язки виконує заступник або інший працівник, призначений в установленому порядку, на якого покладається відповідальність і який отримує відповідні повноваження.