Типова посадова інструкція начальника виробництва

Практично всі сучасні матеріальні блага людства залежать від виробництва. Те, наскільки якісно і своєчасно підприємства випускають свою продукцію, впливає на задоволення споживчого попиту.

Сучасне виробництво дуже складне і вимагає великих технічних витрат, а також значної використання людських ресурсів. Тільки ефективне застосування всіх елементів дозволяє оптимізувати виробництво і своєчасно випускати якісну продукцію. Та найбільша відповідальність за це покладається на начальника виробництва і його підлеглих.

Більш детальний опис того, що саме потрібно від цього працівника, містить посадова інструкція начальника виробництва.

Положення

Згадану посаду одержати може лише претендент, який має вищу освіту в технічному або інженерно-економічному напрямку. Крім цього, від працівника вимагається стаж роботи на керівній посаді не менше трьох років. Він повинен займатися оперативним управлінням або бути задіяним в ролі інженера-технолога.

Прийняти або звільнити такого спеціаліста з роботи може тільки директор компанії. При відсутності співробітника з поважної причини його обов’язки виконує заступник або інший працівник, призначений в установленому порядку, на якого покладається відповідальність і який отримує відповідні повноваження.

Знання начальника цеху

Посадова інструкція начальника цеху з виробництва передбачає, що останній повинен володіти певними знаннями, в тому числі знати всі правові і нормативні акти, а також законодавство країни. Він зобов’язаний ознайомитися з методичною інформацією, що відноситься до виробничого планування і оперативного управління.

Крім цього, названий фахівець повинен вивчити всі перспективи, які стосуються підвищення ефективності роботи і розвитку компанії. Вивчити, які мають виробничі потужності і який базою володіє організація, знати спеціалізацію всіх підрозділів і розуміти зв’язок між ними. Крім цього, він повинен знати, яку саме продукцію випускає або які роботи виконує компанія.

Що повинен знати начальник ВТК

Посадова інструкція начальника ВТК на виробництві передбачає, що він знає, як організовується виробниче планування, розробляються програми і календарні графіки випуску товарів. Працівник повинен бути ознайомлений з основами технології виробництва, організацією оперативного обліку, складського господарства, а також різних робіт, які необхідні на підприємстві.

Він зобов’язаний знати, як використовувати наявні в організації мережеві технології, обчислювальну техніку, зв’язок та інші комунікації. В знання названого фахівця повинні входити основи організації виробництва, економіки, управління та праці. Він зобов’язаний бути ознайомлений з трудовим законодавством, а також усіма нормами і правилами в компанії.

Функції начальника відділу виробництва

Є і певні функції, які повинен виконувати начальник відділу виробництва. Посадова інструкція передбачає, що на нього покладається керівництво роботами, спрямованими на оперативне регулювання виробництва. При цьому він повинен використовувати всі доступні йому ресурси, в тому числі засоби обчислювальної техніки, зв’язок і комунікації, регулювати хід виробництва, тим самим забезпечуючи ритмічний випуск товарів, щоб всі виконувані роботи відповідали заздалегідь складеними планами і договорами, що належать до постачання готового продукту.

Цей співробітник займається розробкою програм виробництва, складання календарних графіків, за якими потім буде випускатися продукція, стежить за їх відповідністю раніше розробленими планами і складеними договорами між компанією і підрядниками.

У разі необхідності, в його функції входить коригування складених планів, а також розробка і впровадження оперативно-виробничого планування та інших нормативів.

Обов’язки начальника харчового виробництва

Посадова інструкція начальника харчового виробництва передбачає, що в його обов’язки входить організація оперативного контролю за випуском продукції, забезпечення технічною документацією, інструментами, матеріалами, обладнанням, транспортними засобами та іншим, що необхідно для безперебійного, своєчасного та якісного випуску товарів.

Він повинен забезпечувати щоденний облік проведених робіт, враховуючи кількість і номенклатуру випущених товарів.

Крім цього, він контролює своєчасність виконання та якість процесу випуску продукції, дотримання норм і правил підлеглими. В його обов’язки входить координація роботи підрозділів компанії, вжиття заходів для забезпечення ритмічності здійснення планових робіт, а також профілактика та запобігання порушення процесу виробництва.

Інші функції

Посадова інструкція начальника виробництва передбачає, що він повинен забезпечувати своєчасний облік, документальне оформлення і регулювати виконання робіт, що належать до міжцехових послуг і кооперації дій.

Він мав здійснювати контроль над виконанням претензій і вимог різних підрозділів компанії, здійснювати аналіз результатів діяльності організації за минулий період, щоб виявити виробничі можливості і в майбутньому використовувати весь потенціал потужностей, техніки та цехів, що дозволяє скоротити цикл виготовлення товарів.

Інші обов’язки

Посадова інструкція начальника виробництва передбачає, що він повинен виявляти і освоювати всі технологічні нововведення, відкриття у науковій сфері та передовий досвід, який можна використовувати для покращення організації праці та її продуктивності.

Він здійснює керівництво над роботами на складах, контролює, щоб усі відділи брали участь в процесі інвентаризації. Проводить і планує заходи, спрямовані на поліпшення оперативного планування, механізації процесу і впровадження нових сучасних засобів у всі сфери роботи компанії.

Крім цього, він зобов’язаний керувати підлеглими начальниками та працівниками організації, контролюючи якість і своєчасність проведених ними робіт.

Права

Посадова інструкція начальника зміни виробництва передбачає, що працівник, прийнятий на цю посаду, має право здійснювати дії від імені довіреної йому відділу, представляючи інтереси компанії при взаємозв’язку з іншими відділами і фірмами-підрядниками, щодо питань управління виробництвом. Крім цього, він має право отримувати будь-яку необхідну йому інформацію від начальників відділів компанії, перевіряти діяльність робочих та їх керівного складу, брати участь у складанні керівної документації, договорів, кошторисів та іншої бухгалтерії, пов’язаної з управлінням на підприємстві.

Крім того, названий фахівець має право зв’язуватися з усіма начальниками відділів організації і вирішувати з ними питання, що відносяться до виробничої діяльності компанії.

В його права входить складання та підпис наказів та інших керівних документів, листування з керівниками підрозділів і фірмами-підрядниками від своєї особи, якщо вони входять в його компетенцію.

Після проведення перевірок він може запропонувати своєму безпосередньому начальству, залучити співробітників компанії до матеріальної і дисциплінарної відповідальності за виявлені ним порушення.

Відповідальність

Посадова інструкція начальника підготовки виробництва передбачає, що його можуть притягнути до відповідальності, якщо він несвоєчасно або неякісно виконує свої обов’язки або ігнорує їх в межах чинного законодавства країни.

Крім цього, він відповідальний за будь-яке порушення закону в рамках Адміністративного, Кримінального і Трудового кодексу, якщо він скоїв його в процесі виконання своєї роботи. Працівника можуть притягнути до відповідальності, якщо його дії тим чи іншим чином негативно позначилися на матеріальному добробуті компанії. Крім того, він відповідальний за розголошення комерційної таємниці та передачу будь-якої іншої конфіденційної інформації третім особам.

Висновок

Це основні відомості, які містить у собі посадова інструкція начальника виробництва. Зразок цього документа може бути змінений в залежності від масштабу компанії, її потреб і вимог до претендентів. При цьому у нього не можуть бути включені пункти, що порушують законодавство країни. Перш ніж працівник приступить до своїх обов’язків, він повинен ознайомитися з інструкцією та погодити її з начальством.

Взагалі, подібна робота вимагає особливих знань, умінь і навичок, які не отримаєш в навчальному закладі. Потрібно особисто ознайомитися з виробництвом, нюансами роботи компанії, отримати необхідний досвід і тільки потім претендувати на цю посаду. Роботодавці цінують відповідальних, цілеспрямованих професіоналів, які розуміють, з якими резервами доведеться працювати. Дуже цінується вміння керувати персоналом, добре поставлена ділова мова, технічне мислення, креативність і здатність вивчати і застосовувати на практиці сучасні методики управління виробництвом.