Страховий пул: опис, особливості, цілі

Як це ні сумно, але промислові аварії, соціальні катастрофи та інші лиха продовжують відбуватися на нашій планеті, і всім давно зрозуміло, що для ліквідації наслідків таких подій необхідні мільярди рублів. Жодна страхова фірма не може мати для цього достатнім фінансовим потенціалом і не в змозі в самоті надати допомогу постраждалій компанії. У цьому випадку законодавством передбачено створення страхових пулів, які об’єднують фінансові кошти і розділяють відповідальність між учасниками. Поговоримо докладніше про те, що це таке і як здійснюється діяльність таких об’єднань.

Що означає це поняття?

Страховим пулом називається об’єднання страховиків, яке не володіє статусом юридичної особи. В основі створення такого об’єднання лежить угода між учасниками, що укладається з метою забезпечити фінансову стійкість страхових операцій. Гарантом такої стійкості є солідарна відповідальність усіх страхувальників за виконання страхових зобов’язань, визначених договором, укладеним від імені всіх що беруть участь в угоді.

При страхуванні таких великих підприємств, як атомні електростанції, авіакосміческіе компанії або заводи з екологічно небезпечними технологіями, дуже висока вартість страхових ризиків, а саме нещасних випадків, що вимагають відшкодування збитку.

Страховий пул здійснює свою діяльність у відповідності з установчими документами, які підписали всі учасники.

Занадто великі витрати

Скільки фінансових коштів повинні витратити керівники електростанції у випадку аварії і сотні, а то й тисячі постраждалих осіб? В які суми обходиться відшкодування збитків при авіакатастрофах? Зрозуміло, що в таких ситуаціях великі фінансові втрати. При укладанні договору страхування організації висловлюють готовність виплачувати значні внески – для страховиків це вигідно. Але такі виплати після катастроф непосильні для однієї страхової компанії, вони її розорять. З цих причин органи нагляду дають дозвіл на укладення договорів тільки у випадку, якщо розміри виплат по ризиках не більше 10% від усіх фінансових коштів фірми. Для того щоб була можливість розподілу відповідальності у сфері страхування великих ризиків, і відбувається створення страхових пулів, добровільних спілок для укладення масштабних угод.

Мета створення

Мета формування і роботи пулу передбачає спільну діяльність у сфері страхування та перестрахування однотипних об’єктів у відповідності з уніфікованими правилами та тарифами.

Створення страхових пулів переслідує такі цілі:

 • забезпечення стійкого фінансового становища окремих видів страхування;
 • збільшення обсягу невеликий фінансової ємності;
 • можливість брати участь у великих ризиках;
 • забезпечення можливості страхової виплати учасникам, у разі настання великих ризиків.

В Росії

Страхові пули в Росії – відносно нове явище, тоді як європейці користувалися цією формою ще на початку ХХ століття. Вперше такі об’єднання з’явилися в області страхування авіації в Англії та Німеччині. В середині 20-го століття зросла загроза терористичних актів та техногенних катастроф, що в свою чергу підвищило попит на послуги страхування з великим розміром виплат, відповідно зросла кількість страхових пулів.

Законодавчі норми

Формування і робота страхових пулів в нашій країні здійснюються згідно з законом «Про організацію страхової справи в Російській Федерації». Цей нормативний акт дозволяє і регламентує процес створення і роботу страхових і перестрахувальних пулів. В ньому ж встановлена можливість для здійснення діяльності, в основі якої лежить договір простого товариства без реєстрації юридичної особи. Після того, як угода про створення страхового пулу підписана всіма учасниками, необхідно повідомити про це органи страхового нагляду. Нерідко такі пуловые угоди можуть зацікавити антимонопольні органи та стати предметом розслідування. У Російській Федерації закон, що регулює питання страхування, вперше було прийнято близько двадцяти років тому. Не так давно, в 2016 році, вийшла нова редакція зазначеного вище закону. У ст. 14.1 цього законодавчого акта йдеться про страхових пулах.

Сфери, в яких дозволено створення пулу

Сферами, в яких законодавчо дозволено їх створення, є: авіаційна та космічна промисловість, екологічні катастрофи, аварії на атомних електростанціях; нанесення шкоди внаслідок застосування лікарських засобів, велике масштабне будівництво, поставка сільськогосподарської продукції, що завдала шкоди здоров’ю, терористичні акти. Основне завдання такого об’єднання – недопущення руйнування окремих страхових компаній у тому випадку, якщо виплати за страховими договорами можуть перевищити фінансові можливості.

Приклади створення

Для наочності ми наведемо приклади таких пуловых об’єднань:

 • Створення авіаційно-космічного страхового пулу. Призначений для страхування ризиків в області авіаційно-космічної діяльності.
 • Створення в 2001 році російського антитерористичного страхового пулу (РАТСП). Передбачає страхування ризиків, пов’язаних з терористичними актами та диверсіями.
 • Російський ядерний страховий пул. Сформований для можливості застрахувати ризики, пов’язані з діяльністю ядерних енергетичних установок. Орган управління – Спостережна рада, яка діє на підставі відповідного положення про нього. У складі перші керівники учасників пулу або уповноважені ними особи. Виконавчий орган – Виконавчий комітет, також діє на підставі спеціального положення і складається з уповноважених представників учасників пулу.
 • Формування Сочинського страхового пулу здійснювалося з метою захисту будівельних об’єктів Олімпіади в 2014 році. Він припинив своє існування в 2010 році, оскільки учасники пулу: «СОГАЗ», «Альфастрахування», «Гефест», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантія», «Росгосстрах» і «Згода» порушили положення антимонопольних законів щодо встановлення або підтримання однакових цін на послуги страхування, розділу ринку і створення перешкод для доступу на ринок інших страховиків. Мета створення страхового пулу тепер зрозуміла.

Умови створення

Пул може створюватися на певний строк або без часових обмежень. Він функціонує на основі угоди, яку підписують всі страховики-учасники пулу. Їх кількість не обмежується законом і може становити будь-яке число. Членами страхового пулу укладаються страхові договори у відповідності з єдиними виробленими умовами та тарифами страхування в тих межах, які встановлені в угоді про максимальний розмір зобов’язань за всіма ризиками окремо. Перерозподіл страхових внесків, отриманих згідно з укладеними договорами, між членами пулу здійснюється відповідно до їх часток у прийнятих на страхування ризики. Діяльність членів страхового пулу має бути спрямована на створення відповідних страхових умов для клієнтів. Страховики відповідальні за виконання усіх зазначених зобов’язань у межах договору про участь у страховому пулі. Крім вищеназваних пулів в нашій країні сформовані такі пули:

 • екологічні;
 • призначені для страхування муніципального житла;
 • учасники яких страхують будівельно-монтажні розрахунки;
 • для медичного страхування.

Принципи роботи

Пул може працювати, грунтуючись на двох принципах: співстрахування і перестрахування. При першому варіанті передбачається, що страховиками укладається договір з одним страховиком, якому і вручається поліс. Він містить інформацію про суму виплат від кожної страхової компанії. Останні, в свою чергу, отримують внески відповідно до своєї ступеня участі в ризиках. Клієнт може вимагати страхові виплати та з компанії, яка видала йому поліс, і з кожного страховика – учасника пулу.

Перестрахування вважається найбільш поширеним варіантом на Заході. Тут страховик сам укладає договір з клієнтом. Частково виплати, які перевищують власні фінансові можливості страховика, що передаються на перестрахування у страховий пул, де і підлягають перерозподілу між його членами. Разом з частковими ризиками підлягають передачі і страхові внески. У разі настання ризикової події виплачувати страховку будуть всі учасники пулу, які отримали внески. Страховики, які є членами співтовариства, в обов’язковому порядку підлягають юридичній відповідальності. Для того щоб стати учасником, необхідно наявність деяких паперів: ліцензії, установчих документів, балансу.

Ми розглянули визначення страхового пулу і специфіку формування.

Висновок

Страховий ринок Росії підтверджує попит на здійснення страхування великих ризиків екологічної, сільськогосподарської сфері, на промислових підприємствах з істотним зносом обладнання. Формування таких об’єднань, як російський ядерний страховий пул та інші — сучасна необхідність при зростаючих ризики настання катастроф різного характеру.