Соціально-демографічна група – це… Основні соціально-демографічні групи

Соціально-демографічна група – це спільність людей, яка склалася на основі єдиних ознак. По підлозі, наприклад, або за віком. Соціальний ознака при цьому є ключовим. Демографічний скоріше нейтральний. Він набуває сенсу лише в соціально-історичному контексті. Загалом, до таких груп належать ті, у яких є підстави для нерівності. Зараз варто їх перелічити і окремо розповісти про притаманні їм особливості.

Діти

Це перша соціально-демографічна група, яку варто виділити. Для дітей характерні специфічні потреби, права та інтереси. Але вони в той же час не мають достатньої здатності для відстоювання та захисту їх перед особою товариства.

Діти залежать від умов, які їм надає для розвитку держава, суспільство, школа і сім’я. Вони є об’єктом соціального піклування. Відповідальність за їх здоров’я і долю лежить як на батьків, так і на суспільстві з державою.

До демографічної соціальної групи відноситься кожен юний член товариства віком до 18 років. У всіх представників даної категорії відсутня повна дієздатність. Часткова присутній у малолітніх (від 7 до 14 років) та неповнолітніх (від 15 до 18). Підлітки, що відносяться до останньої підгрупи даної категорії, можуть самостійно розпоряджатися заробітком і стипендією, здійснювати цивільні угоди. А ще вони несуть кримінальну відповідальність.

Молодь: трохи історії

Ця соціально-демографічна група вперше була виділена в період кінця XVII – початку XVIII століття. Саме тоді почалися індустріальні революції, в результаті яких взаємовідносини між виробництвом і сім’єю змінилися кардинально.

До настання тих часів глава сім’ї передавав своє ремесло спадкоємцю в рамках домашнього навчання і виховання. Але виробництво ускладнилося, і з’явилася необхідність отримувати освіту у відповідних установах.

В ті часи не було такої соціально-демографічної групи, як молодь. Діти автоматично ставали дорослими, коли приступали до роботи, тим самим починаючи допомагати старшим.

Все змінилося, коли підлітків стали відправляти в ремісничі училища та університети. Так, діти ще не працювали – але вони вже відірвалися від сім’ї і приступили до отримання профпідготовки. Виходив якийсь перехідний соціальний статус. І ось саме ця група розглядається як молодь того часу.

Сучасне визначення феномену

Молодь, що є однією з основних соціально-демографічних груп, відрізняють наступні критерії:

  • Вік. Ще в минулому столітті молоддю вважалися люди у віці від 18 до 25 років. Зараз верхні кордону збільшилися до 30, а за деякими версіями і до 35. Все тому, що процес соціалізації ускладнився, отримання освіти стало займати більше часу, як і подальше працевлаштування.
  • Положення в суспільстві. Для нього характерний високий рівень соціальної мобільності і неповна економічна активність.
  • Соціально-психологічний склад. Вчені кажуть, що тільки у 14 років людина починає поступово усвідомлювати якісь особистісні аспекти та місце в суспільстві. Тому процес формування психіки затягується до 18-20 років. До того моменту йде самоідентифікація особистості, набуття світогляду і т. д.

Для цієї соціально-демографічної групи характерний розвиток певних домінуючих рис, які, у міру дорослішання, найчастіше згладжуються. Сюди відноситься збудливість, педантичність, циклотимность, гипертимность, емотивність, тривожність і т. д. Як би там не було, в підсумку домінуюча риса визначає інші соціально-психологічні якості особистості.

Функції молоді

Їх не можна не згадати окремо. Адже ця соціально-демографічна група виконує функції, які представники інших категорій та верств просто не можуть здійснити. Їх можна виділити в наступний перелік:

  • Молодь переймає у спадок вже досягнутий рівень розвитку держави і суспільства, формує в собі образ майбутнього. Це – функція соціального відтворення.
  • Молодь володіє власними інтересами і цілями. Вони не завжди збігаються з цінностями суспільства. І так як молоде покоління являє собою майбутнє, зміни неминучі.
  • У молоді не завжди сформовані духовно-моральні та ціннісні орієнтири. Плюс брак досвіду може позначитися на прийнятті важливих рішень. Однак молоді люди, вступаючи в суспільство, стають основним об’єктом адаптації, соціалізації, виховання і освіти.
  • Молодь – головний учасник економічної ініціативи і соціальної мобільності.

І звичайно ж, люди, що відносяться до цієї виділяється соціально-демографічної групи, є великим шаром суспільства. Який, якщо бути об’єктивними, може стати джерелом як відродження нашої країни, так і деградації, напруженості.

Працездатні громадяни

Ще одна основна соціально-демографічна група населення. До неї відносяться всі чоловіки віком від 16 до 60 років і жінки від 16 до 55. Як можна бачити, частково в цю групу включені діти та молодь, які є представниками перерахованих вище груп.

Всіх людей, що належать до категорії працездатних, об’єднує одне – можливість брати участь у робочому процесі. Кожен з них зайнятий в особистому або державному господарстві.

Непрацюючі, до речі, теж відносяться до даної категорії. Згідно з рекомендаціями ООН, населення, вважається економічно активним, включені громадяни, які перебувають у пошуках вакансії.

Згідно зі статистикою за 2015 рік, в Росії близько 5.6% працездатних осіб не залучено в робочий процес. А це близько 8.2 мільйона громадян.

Пенсіонери

Це окрема соціальна група, виділена за демографічною ознакою. Згідно з даними за 2000 рік, 18.5% населення Росії становлять пенсіонери. Це дуже багато. У відповідності зі шкалою, за якою визначається демографічне старіння, показник вище 18% притаманний лише суспільству літніх людей. Якщо вірити прогнозам експертів, до 2050-го він збільшиться до 37.2%.

Правда, у багатьох державах (в європейських, зокрема) ситуація гірша. Суспільство старіє, а сприяють цьому багато економічні, соціальні та демографічні процеси.

Але варто повернутися до головної теми. Пенсіонери – це велика соціальна спільність і найважливіший елемент структури нашого соціуму. Їх установки і поведінку, які зумовлені новим економічним становищем, впливають на багато процесів, у тому числі політичні та економічні.

Особливості пенсійної групи

Ключовою відмінністю категорії, в яку входять літні люди, є її неоднорідний у соціально-демографічному плані складу. Російські пенсіонери відрізняються за наступними ознаками:

  • Освіта, стать, вік. Це демографічні аспекти.
  • Соціальний статус до відправки на пенсію, наколенный стаж роботи, прибутковість, причина припинення роботи, вік. Це соціальні фактори.

Але також літніх людей дещо і об’єднує. Сюди можна віднести вірність традиціям, морально-етичні якості, дисциплінованість, цінності, світогляд. Це ж визначає і специфіку їхнього становища в суспільстві. Найбільше запитань викликає те, що пенсіонери продовжують брати участь у виборчих кампаніях. Хоча вихід на пенсію впливає на соціальну активність, а значить, було б логічно, неси він ще й політичну інертність.

Але є проблеми серйозніше. Соціальні, зокрема. Держава не здатна забезпечити такій величезній кількості людей гідну пенсію і умови життя. Тому вони змушені залишатися в трудовій сфері. А це, до речі, створює проблеми молоді. Багато хто просто не можуть нікуди влаштуватися після отримання диплома, так як місця зайняті «старожилами», які могли би піти на заслужений відпочинок, ось тільки він погано оплачується.

Висновок

Як можна було переконатися, кожній групі з перерахованих притаманні певні специфічні особливості. Важливо відзначити, що ще категорії в суспільстві прийнято ділити за рівнем фізичної активності, за соціальним статусом та іншим особливостям. Таким чином, кожен з нас може належати одразу до декількох груп. Точно так само, як молодь – до працездатного населення.