Що таке коефіцієнт покриття інвестицій?

Економічний розвиток неможливий без нових проектів, а для їх розробки потрібні інвестиції. Як відомо, вкладення коштів завжди пов’язане з ризиками. Тому для визначення економічної обґрунтованості вкладень розраховується коефіцієнт покриття інвестицій.

Визначення

В інвестиційному процесі період окупності та покриття вкладень є двома важливими показниками. З їх допомогою можна не тільки прийняти зважене рішення, але і розподілити гроші з найбільшою вигодою.

У широкому сенсі коефіцієнт покриття інвестицій (КПІ) включає категорію показників, з допомогою яких можна визначити рівень ліквідності в різних напрямках. Він показує, який відсоток активів фінансується за рахунок власних коштів, а який – довгостроковими позиками. У цьому випадку коефіцієнт розраховують шляхом співвідношення активів до сукупного розміру заборгованості. Цей спосіб дає можливість інвестору оцінити потенційну рентабельність і шанс настання банкрутства.

КПІ також називають показником фінансової стійкості, оскільки він відображає рівень фінансової залежності від зовнішніх джерел коштів. Аналізується коефіцієнт фінансової стійкості/покриття інвестицій спільно з показниками ліквідності і платоспроможності.