Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство: зразок

23

Електрогосподарство – це всі електроустановки до 1000 В, які є на території компанії або організації. Відповідальний призначається з числа персоналу, що відноситься до адміністративно-господарського сектору. Повинен мати IV групу з електробезпеки для роботи на електроустановках до 1000 В, для роботи на установках вище 1000 В – V групу.

У своїй роботі зобов’язаний керуватися правовими, а ще нормативно-технічною документацією, актуальними в області енергетики. Перевірки знань проходить у відповідних органах Ростехнагляду.

Регламентуючі документи

Кожна посада покладає на працівника права, обов’язки і відповідальності. Щоб працівник чітко розумів коло своїх завдань, орієнтувався в системі підпорядкованості і знав, за що буде відповідати в своїй роботі, створюється офіційне опис обов’язків. Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство, затверджується керівником організації і подається для ознайомлення працівникові при оформленні на роботу. У разі внесення змін працівника зобов’язані про це поінформувати, а також ознайомити з внесеними правками.

Обов’язки

Зразок посадової інструкції відповідального за електрогосподарство повинен містити пункти, які підійдуть практично кожній установі.

В посадові обов’язки входить:

 • зміст мереж, електротехнологічного та електротехнічного устаткування в належному працездатному стані;
 • забезпечення своєчасного і якісного проведення профілактичних робіт, ремонту, необхідної модернізації або реконструкції устатковання;
 • проведення медичних оглядів та розміщення електротехнічного персоналу на посадах;
 • перевірка знань персоналу, виявлення невідповідності знань працівників нормативно-технологічними документами;
 • присвоєння персоналу, що є неэлектротехническим, першої групи з електробезпеки;
 • забезпечення надійної роботи електротехнічних установок, безпечне обслуговування установок.

Інструкція шкільного працівника

Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство в школі не відрізняється від тієї, яка буде затверджена на виробництві. Ключові пункти завжди однакові, різниця тільки в принципових моментах, пов’язаних з особливостями організації. Наприклад, в школі або ДОУ персонал буде працювати з обчислювальною технікою, розетками, вимикачами, напруга в яких 220 В, а на виробництві цей параметр може бути в десятки разів вище.

Посадова інструкція особи, відповідальної за електрогосподарство в школі, перераховує ключові моменти. Серед них:

 • розробка інструкцій для неелектричного персоналу;
 • виконання постанов і розпоряджень вищестоящих органів;
 • проведення інструктажів і занять на тему пожежно-технічного мінімуму, а також охоронно-пожежних інструктажів;
 • допуск навченого електротехнічного персоналу до проведення спеціальних робіт;
 • розробка і затвердження схеми постачання електрикою організації;
 • складання замовлень на купівлю необхідних частин, обладнання, матеріалів, ведення обліку наявного та обліковується на балансі майна;
 • проведення щомісячних ревізій електроустановок з метою виявлення неналежної роботи;
 • проведення випробувань блискавкозахисту, вимірювальних пристосувань і засобів для проведення обліку електроенергії;
 • постачання споживання електроенергії в економічному режимі;
 • підтримання показників якості енергії у встановлених межах;
 • співпраця з постачає електрикою організацією з питань забезпечення енергією;
 • підготовка електроустановок в роботі в зимовий час.

Інструкція працівника в ДНЗ

Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство в ДНЗ включає в себе список обов’язків, виконання яких впливає на безпеку людей, які перебувають на території установи.

Працівник зобов’язаний:

 • навчати персонал правилам надання первинної медичної допомоги;
 • проводити агітаційні роботи, пов’язані з безпекою працівників при роботі на електроустановках;
 • готувати документи по експлуатації обладнання і забезпечення безпечного проведення робіт на обладнанні (проекти наказів, розпорядження, переліки, списки, журнали);
 • готувати робочі місця в електроустановках;
 • перевіряти укомплектування робочих місць засобами індивідуального захисту, інструкціями, схемами, аптечкою, засобами пожежогасіння;
 • забезпечити обмеження доступу співробітників в електроустановки, видачу і зберігання ключів від установок;
 • впроваджувати сучасні технології, методи роботи і модернізоване обладнання;
 • розраховувати потреби в електроенергії для організації, контролювати її витрати;
 • своєчасно виконувати заходи щодо охорони праці, передбачених планами роботи, правилами безпеки;
 • переглядати інструкції з безпеки роботи на обладнанні, проводити регулярні інструктажі;
 • підвищувати кваліфікацію персоналу, який працює з обладнанням (здійснюється не рідше 1 разу на 5 років).

Нові версії інструкцій

Зміни, які відбуваються в законодавстві, практично не відбиваються на утриманні посадових інструкцій. Якщо говорити про принципових пунктах, то вони завжди перераховані докладно, а їх формулювання такі, що відсилання до законодавства завжди гранично чітко сформульований.

Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство 2016 або 2017 років містить також перелік прав, якими володіє працівник.

Права працівника

Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство стверджує, що співробітник має право:

 • виводити з експлуатації обладнання та мережі, які не відповідають правилам експлуатації;
 • відключати обладнання, яке не відповідає нормам охорони праці, а також протипожежної безпеки;
 • зупиняти роботу обладнання для проведення перевірки, ремонту або огляду. Здійснюються заходи по заздалегідь затвердженим графіком;
 • не дозволяти співробітникам, які не пройшли навчання і перевірку знань, працювати на обладнанні;
 • відстороняти працівників, які порушили правила або правила експлуатації установок;
 • надавати керівництву організації дані та пропозиції про притягнення до відповідальності винуватців аварій, поломок. Заходами покарання можуть бути як адміністративні стягнення, так і матеріальна відповідальність;
 • пропонувати керівництву організації стимулювати співробітників, які відзначилися при виконанні робіт або використовують безпечні методи роботи;
 • подавати керівництву організації оскарження дій керівництва структурних підрозділів, чиї дії ведуть до надмірного споживання електроенергії та невиконання планів;
 • керівникам підрозділів давати вказівки з питань, що стосуються монтажних робіт, ремонту, наладки, експлуатації обладнання та утримання обладнання, а також з питань використання електроенергії;
 • представляти в інших організаціях свою організацію;
 • у встановленому порядку запитувати у керівництва підрозділів звітність, а також дані по енергоспоживанню, ремонту або експлуатації установок.

Обов’язки заступника

Посадова інструкція заступника відповідального за електрогосподарство не сильно відрізняється від посадової інструкції відповідального за електрогосподарство.

Заступник у своїй роботі:

 • керується законами, постановами, нормативними актами Російської Федерації;
 • виконує чітко і в строк покладені на нього обов’язки;
 • доповідає керівництву про проведених заходах, перевірки, готує звітність;
 • за завданням керівництва проводить інструктажі, здійснює монтаж і прийом обладнання;
 • забезпечує цілісність обладнання і належне його використання.

Ступінь електробезпеки

За правилами ПТЭЭП призначення групи електробезпеки відбувається відповідно до того, з яким устаткування необхідно працювати. Навчання проводиться у відповідних органах Госэнергоназдора.

Прийнято вважати, що у заступника зобов’язана бути група електробезпеки не нижче, ніж у керівника. Однак допускається, щоб у заступника група була вище. Якщо ж група електробезпеки заступника нижче, ніж допускається, то в результаті перевірок організація і особа, відповідальна за прийом працівника і розподіл його на посаду, буде нести відповідальність.

Відповідальності працівників

Посадова інструкція відповідальної за електрогосподарство, як і будь-яка інша посадова інструкція, що містить перелік обов’язкових пунктів. Серед них – опис відповідальності, яка покладається на працівників.

Посадова інструкція заступника відповідального за електрогосподарство школи передбачає несення дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за:

 • неякісне або некваліфіковане, несвоєчасне виконання покладених обов’язків;
 • порушення в роботі установок, які сталися з його вини;
 • неякісну і несвоєчасну підготовку розрахунків, звітів, документів, обґрунтувань, а також за недостовірність інформації, наданої за электрохозяйственной частини;
 • неякісне та несвоєчасне проведення обслуговування обладнання і установок;
 • невиконання заходів і вимог, спрямованих на попередження аварій, а також приписів Держенергонагляду;
 • незадовільну виробничу дисципліну, організацію праці у підрозділі.

Взаємодії

З обов’язку служби співробітникові необхідно комунікувати з різними відділами організації. Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство чітко визначать ступеня взаємодії різних відділів структури з підзвітною особою.

Відповідальний за електричну частину або його заступник здійснюють взаємодію з підрозділами відповідно до Статуту, штатного розпису та структурі організації, а також іншими документами.

Порядок вирішення робочих моментів і розбіжності з керівництвом інших відділів або підрозділів визначає керівництво організації (директор школи або ДОУ).

Взаємовідносини з співробітниками інших організацій, а також ступінь повноважень визначаються затвердженими нормативно-правовими документами, а також технічними актами та наказами керівництва школи або ДНЗ.

Переатестації

Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство зразка 2016 року повинна містити також інформацію про те, як часто необхідно проводити переатестацію за групами з електробезпеки.

Згідно ПТЭЭП проводиться переатестація щорічно. У разі, якщо працівник не пройшов вчасно переатестацію, його обов’язки перекладаються на іншого працівника, з допустимим рівнем енергобезпеки.

Comments are closed.