Посадова інструкція програміста 1С: обовязки, права і відповідальність

Права

Працівник має право вносити свої пропозиції вищому керівництву, що відносяться до питань його діяльності, але не виходять за рамки його компетенції. Посадова інструкція програміста 1С передбачає, що він має право вимагати від керівництва забезпечення його нормальними умовами праці, в тому числі необхідними технічними засобами для виконання його обов’язків. Також він може проінформувати керівництво про дефекти в роботі дорученої йому техніки чи програмного забезпечення.

Відповідальність

Працівник відповідальний за невиконання своїх обов’язків, а також їх неякісне або несвоєчасне здійснення. За порушення прав, які надані в посадовій інструкції програміста 1С, він також може бути притягнутий до відповідальності за невиконання наказів вищого керівництва, порушення правил розпорядку в компанії. Він відповідальний за псування, неакуратне використання дорученої йому техніки, а також за нанесення компанії матеріального збитку. Він буде притягнутий до відповідальності за видачу конфіденційної інформації, порушення комерційної таємниці, за неточну або викривлену інформацію, внесену до звітні дані. Крім цього, його можуть притягнути до відповідальності за порушення чинного законодавства.