Посадова інструкція програміста 1С: обовязки, права і відповідальність

Практично всі сучасні компанії прагнуть автоматизувати свою роботу. Для цього їм потрібен в штаті працівник на посаду програміста 1С. Саме цей співробітник виконує розробку, підтримку та супровід необхідного ПЗ. Однією з найбільш важливих і затребуваних програм у цій сфері є «1С: Підприємство». Відразу цей продукт стосувався виключно управлінський і бухгалтерський облік, але на сьогоднішній день його можливості стали ширше, і з його допомогою можна здійснювати також кадровий і товарний облік, контролювати склад, нараховувати зарплатні відрахування і багато іншого. У наш час професія програміста стала найбільш затребуваною і користується великою популярністю в середовищі бізнесу.

Загальні положення

Головне завдання такого працівника полягає в конфігурування та адміністрування програмних продуктів. Співробітник знаходиться в підпорядкуванні у керівника відділу IT. Звільнити або найняти його на службу може тільки генеральний директор. Варто враховувати, що в своїй діяльності програміст повинен керуватися чинним законодавством країни, наказами вищого керівництва, документами і матеріалами, які регулюють його діяльність, статутом підприємства та інструкцією.

Знання

Посадова інструкція програміста 1С передбачає, що він повинен знати всі нормативні та керівні документи, що безпосередньо стосуються експлуатації обчислювальної техніки, яка використовується для обробки інформації. Крім цього, в коло його навичок повинні входити технічні та експлуатаційні характеристики, працівник зобов’язаний розуміти, які в обладнання конструктивні особливості, режими та призначення техніки, а також знати правила її експлуатації. Він повинен розбиратися в технології обробки даних механізованим способом, знати всі види технічних інформаційних носіїв, дотримуватися трудовий розпорядок, знати правила охорони праці, техніки безпеки та інше.

Обов’язки

Посадова інструкція програміста 1С припускає, що на працівника покладаються певні функції, серед яких основним є програмне супровід конфігурацій продукту “1С-Підприємство”. Він повинен модифікувати, оновлювати, документи, звіти, обробки різних типів облікових даних. Крім цього, його обов’язки включають створення нових звітів і документів, розроблення ведення оперативного, бухгалтерського і управлінського обліку. Він повинен розробляти методи і форми проведення обліку обороту товарів. Крім того, професія програміста зобов’язує його займатися навчанням інших співробітників компанії роботі зі звітами і документами, створеними за допомогою цього програмного продукту. Також на нього можуть покладати обов’язок виконувати разові службові доручення вищого керівництва, які стосуються його сфери діяльності.

Права

Працівник має право вносити свої пропозиції вищому керівництву, що відносяться до питань його діяльності, але не виходять за рамки його компетенції. Посадова інструкція програміста 1С передбачає, що він має право вимагати від керівництва забезпечення його нормальними умовами праці, в тому числі необхідними технічними засобами для виконання його обов’язків. Також він може проінформувати керівництво про дефекти в роботі дорученої йому техніки чи програмного забезпечення.

Відповідальність

Працівник відповідальний за невиконання своїх обов’язків, а також їх неякісне або несвоєчасне здійснення. За порушення прав, які надані в посадовій інструкції програміста 1С, він також може бути притягнутий до відповідальності за невиконання наказів вищого керівництва, порушення правил розпорядку в компанії. Він відповідальний за псування, неакуратне використання дорученої йому техніки, а також за нанесення компанії матеріального збитку. Він буде притягнутий до відповідальності за видачу конфіденційної інформації, порушення комерційної таємниці, за неточну або викривлену інформацію, внесену до звітні дані. Крім цього, його можуть притягнути до відповідальності за порушення чинного законодавства.

Висновок

Резюме програміста 1С потрібно складати правильно і грамотно, вказувати тільки достовірну інформацію. Незважаючи на затребуваність цієї професії, роботодавці намагаються знайти відповідальних фахівців, які дійсно розуміють у своїй роботі і здатні якісно виконувати свої обов’язки. Інструкції для програмістів можуть змінюватися залежно від спрямованості роботи фірми і вимог керівництва до персоналу. У будь-якому випадку, буде працівник прийнятий на роботу чи ні, залежить від того, як пройде співбесіду програміста 1С. Саме при особистому спілкуванні можна зрозуміти, наскільки широкі знання співробітника і чи зможе він зробити те, що потрібно компанії.