Посадова інструкція програміста 1С: обовязки, права і відповідальність

Знання

Посадова інструкція програміста 1С передбачає, що він повинен знати всі нормативні та керівні документи, що безпосередньо стосуються експлуатації обчислювальної техніки, яка використовується для обробки інформації. Крім цього, в коло його навичок повинні входити технічні та експлуатаційні характеристики, працівник зобов’язаний розуміти, які в обладнання конструктивні особливості, режими та призначення техніки, а також знати правила її експлуатації. Він повинен розбиратися в технології обробки даних механізованим способом, знати всі види технічних інформаційних носіїв, дотримуватися трудовий розпорядок, знати правила охорони праці, техніки безпеки та інше.

Обов’язки

Посадова інструкція програміста 1С припускає, що на працівника покладаються певні функції, серед яких основним є програмне супровід конфігурацій продукту “1С-Підприємство”. Він повинен модифікувати, оновлювати, документи, звіти, обробки різних типів облікових даних. Крім цього, його обов’язки включають створення нових звітів і документів, розроблення ведення оперативного, бухгалтерського і управлінського обліку. Він повинен розробляти методи і форми проведення обліку обороту товарів. Крім того, професія програміста зобов’язує його займатися навчанням інших співробітників компанії роботі зі звітами і документами, створеними за допомогою цього програмного продукту. Також на нього можуть покладати обов’язок виконувати разові службові доручення вищого керівництва, які стосуються його сфери діяльності.