Посадова інструкція помічника бухгалтера: зразок

Якщо людина бажає почати свою кар’єру у фінансовій сфері, то один з найоптимальніших варіантів для цього – стати помічником бухгалтера. Отримати цю роботу можна навіть будучи ще студентом. Відпрацювавши на ній пару років, спеціаліст отримує можливість кар’єрного росту. Якщо влаштуватися на роботу помічника бухгалтера в велику компанію, виконуючи свої обов’язки, можна більш детально ознайомитися з усіма сферами бухгалтерії, що допоможе претенденту в подальшому обрати для себе саме той напрям, який найбільше до душі.

У деяких випадках на роботу помічника можуть взяти людину, зовсім не пов’язаного зі сферою економіки або фінансів. Його вчать працювати з нуля, і, власне, сам бухгалтер пояснює всі нюанси роботи і допомагає розібратися в даному питанні. Але в більшості випадків на цю посаду приймають тієї людини, яка хоча б має уявлення, що таке бухгалтерський облік, як правильно заповнювати необхідну документацію і за яким принципом здійснюється оподаткування.

Крім цього, перш ніж влаштовуватися на роботу, варто ознайомитися з роботою професійних програм типу 1С, “Головбуха” та ін. Більш детальну інформацію про те, які саме вимоги пред’являються до фахівця в конкретній організації, містить посадова інструкція помічника бухгалтера, складена вищим керівництвом.

Положення

Цей співробітник є фахівцем, якого прийняти на роботу або звільнити з неї може директор, видавши певний наказ, відповідає трудовому законодавству, по пред’явленню претензій чи рекомендацій з боку головного бухгалтера, в чиєму підпорядкуванні цей співробітник, власне, і знаходиться. Щоб претендувати на цю посаду, в більшості випадків необхідно отримати вищу економічну освіту. Іноді на роботу приймаються працівники, які отримали лише середню спеціальну освіту, але при цьому вони повинні мати стаж роботи на відповідній посаді не менше одного року.

Посадова інструкція помічника бухгалтера в 2017 року передбачає, що він повинен керуватися в своїй роботі нормативно-правовими актами, враховувати статут підприємства, стандарти бухгалтерського обліку і правила трудового розпорядку на підприємстві. Крім цього, він повинен добре знати, як працювати з комп’ютером, і розуміти, що у своїй роботі використовувати спеціалізовані комп’ютерні програми. Також варто відзначити, що саме на цього працівника покладаються обов’язки головного бухгалтера, якщо він з якихось причин відсутній на своєму робочому місці.

Знання

Посадова інструкція помічника головного бухгалтера передбачає, що працівник повинен мати певні знання, щоб отримати цю роботу і приступити до своїх обов’язків. Він зобов’язаний вивчити всі закони, що стосуються бухгалтерського обліку, знати постанови, розпорядження і накази свого начальства.

Працівник зобов’язаний ознайомитися з керівними, методичними і нормативними матеріалами не тільки своєї організації, але і контрольно-ревізійних органів, що стежать за складанням звітності. Крім цього, він повинен бути ознайомлений з інформацією, що стосується фінансово-господарської діяльності компанії. Працівник зобов’язаний знати цивільне право, а також володіти основами податкового, фінансового та господарського законодавства.

Інші знання

Посадова інструкція помічника бухгалтера передбачає, що він повинен знати структуру компанії, стратегії та перспективи підвищення ефективності її роботи. Він зобов’язаний ознайомитися з положеннями, інструкціями та іншими матеріалами, що стосуються організації обліку бухгалтерії, знати правила, за якими вона здійснюється, як відбуваються оформлення операцій та організація обігу документації.

Співробітник повинен володіти знаннями стосовно фінансових розрахунків, методів економічного аналізу діяльності компанії в господарсько-фінансовій сфері, вміти виявляти внутрішні резерви організації. Він зобов’язаний бути ознайомлений з порядком приймання, зберігання, використання і витрати фінансових коштів компанії, а також інших цінностей. Працівник зобов’язується знати правила розрахунку з кредиторами та дебіторами, приймати умови, за якими здійснюється оподаткування, порядок списання нестач та інших фінансових втрат під час ведення бухгалтерського обліку.

Навички

Посадова інструкція помічника бухгалтера також передбачає, що він знає правила здійснення інвентаризації фінансів, товарів та інших матеріальних цінностей компанії, строки і порядок, коли потрібно складати баланс та іншу бухгалтерську звітність, а також за якими правилами проводяться перевірки та ревізії документації на підприємстві.

Крім цього, співробітник повинен розбиратися у сучасній обчислювальній техніці і знати, як працювати з програмами, спрямованими на здійснення розрахунків і аналізу господарської, виробничої і фінансової діяльності компанії. Він зобов’язаний вивчити економіку, організацію праці, управління і виробництва, знати основи ринкових методів господарювання, трудове законодавство і правила організації. Не зайвим буде цікавитися передовим закордонним і вітчизняним досвідом у сфері підвищення ефективності бухгалтерського обліку.

Функції

Посадова інструкція помічника бухгалтера передбачає, що його головна функція полягає в забезпеченні діяльності вищого керівництва. Він повинен виконувати їх накази і підкорятися адміністрації організації, виконувати доручені йому роботи з обліку, відображати рух фінансових коштів компанії в первинній документації, контролювати переміщення фінансів на всіх банківських рахунках організації, а також займатися оформленням платіжних доручень і в призначений час доставляти за місцем призначення.

Крім цього, він контролює, щоб грошові кошти компанії своєчасно і правильно використовувалися, списували з рахунків, а також перевіряє, як складаються різні грошові звіти. Саме цей співробітник займається здійсненням платежів до бюджетів місцевого та державного масштабу, проводить розрахункові операції за платежами, які стосуються різних договорів, в тому числі і оренди.

Обов’язки

Посадові інструкції помічників бухгалтерів по первинній документації зазвичай включають в себе такі обов’язки, як забезпечення збереженості документів, їх оформлення та передача в архів, участь у проведенні інвентаризацій в компанії, а також заміщення відсутніх працівників. Крім цього, на нього можуть покласти обов’язок надавати іншим співробітникам компанії методичну допомогу в питаннях, що стосуються бухгалтерського контролю, обліку, складання звітної документації та проведення економічного аналізу. Крім того, він зобов’язаний дотримувати всі виробничі норми і правила.

Права

Зразок посадової інструкції помічника бухгалтера включає в себе перелік прав, якими володіє працівник. Він може запитати, отримати та ознайомитися з будь-якими документами, які необхідні йому для виконання роботи.

У нього є право вносити пропозиції, допомагають поліпшити якість діяльності компанії. Він має право на отримання соціальних гарантій та сприяння вищого керівництва у виконанні його обов’язків, якщо це необхідно.

Відповідальність

Працівник, прийнятий на цю посаду, несе відповідальність за належне виконання своїх обов’язків, за їх повне невиконання й за спотворення інформації про проведені ним роботах. Його можуть притягнути до відповідальності, якщо він порушує правила компанії, своїми діями заподіяв матеріальну шкоду організації, а також за розголошення конфіденційної інформації і за порушення комерційної таємниці.