Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності

У сучасній економіці визначення поняття інвестиції досить обширно, різні фахівці та аналітики пропонують істотно відрізняються формулювання. Зміст цього явища багато в чому залежить від кута зору на нього, тобто від приналежності дослідника до конкретної галузі економіки як науки. Багато що визначається і специфікою практичної діяльності.

Базове розуміння явища

Саме слово «інвестиція» прийшло у нашу мову з інших країн. Воно утворено від латинського кореня, що означає вкладення. В цьому і полягає поняття терміна інвестиції – кошти, капітал, який спрямовується з певними цілями в певний проект у розрахунку на збільшення базових величин з часом.

Приріст капіталу в процесі інвестування пов’язаний з деяким ризиком. Багато в чому успішність проекту визначається інфляційним рівнем. Не завжди капітал, вкладений у проект, стає джерелом прибутку, є ризик не отримати належні, обіцяні відсотки. У той же час саме потенційне збільшення вкладених коштів – основна мотивація подібної підприємницької активності. Вкладення ресурсів і одержання через них переваг – це процес, обмежений тимчасовими рамками. Поняття інвестиції включає можливість вкладення (включаючи поступове) капіталу, при цьому отримання в кінцевому підсумку деякого матеріального переваги. Можна одночасно і вкладати кошти, і отримувати через них плюси. Один із шляхів інвестування – вкладення фінансів з певними часовими проміжками і отримання нагороди через деякий час після надання реципієнту чергової «порції».