Поняття і види часу відпочинку

У нормах міжнародного права йдеться про те, що кожна людина має право на працю, її оплату, а також на відпочинок. Дане положення знайшло своє відображення у трудовому законодавстві Росії, яке дає поняття і пропонує різні види робочого часу і часу відпочинку. Якими вони бувають? Для кого надаються і яким чином? Про це далі.

Загальне поняття

Поняття робочого часу чітко наводиться в трудовому законодавстві РФ. Згідно з ним, робочим часом є той період, протягом якого працівник зобов’язаний виконувати свої трудові функції. У перервах між годинами своєї роботи працівник має право відпочивати, для чого передбачається час відпочинку.

Часом відпочинку в Кзпп РФ називається період, коли працівник звільняється від своїх обов’язків, покладених на нього згідно з трудовим договором. Він має право використовувати його на свій розсуд.

Які види часу відпочинку передбачаються законодавством? Всі вони представлені у статті 107 Кзпп РФ. До них відносяться щоденні трудові перерви, відпустки, відпочинок між змінами, святкові та вихідні дні.