Плата за негативний вплив на навколишнє середовище. Порядок визначення плати за забруднення навколишнього середовища

0

У ФЗ “Про охорону навколишнього середовища” конкретизується ключове положення екологічного законодавства. Воно полягає в тому, що суб’єкт, який провадить господарську діяльність із використанням природних ресурсів, повинен компенсувати шкоду, яку він завдає природі.

Рекомендації ОЕСР і застосування їх на практиці

Організація з економічного розвитку і співпраці в 1972 р. прийняла положення, згідно з яким було встановлено зазначений вище принцип. За виробленим рекомендацій громадяни та юридичні особи, які забруднюють навколишнє середовище, повинні нести витрати, спрямовані на проведення заходів, необхідних для усунення цього шкоди або скорочення його до мінімально допустимих показників. У Росії цей принцип, однак, зазнав певні зміни.

Юридичний аспект

У практичному та теоретичному аспектах досі не встановлено, чи виступає плата за негативний вплив на навколишнє середовище в якості податку. В деяких зарубіжних країнах вона регламентується ПК. Форми, в яких здійснюється відрахування в РФ, передбачаються в ФЗ “Про охорону навколишнього середовища” і ряді інших правових актів. Разом з цим юридичні документи встановлюють і види негативного впливу на природу. Типи і порядок визначення плати за забруднення навколишнього середовища також регламентуються наступними правовими документами:

 • ФЗ “Про відходи”.
 • Постановами уряду.
 • ФЗ “Про охорону повітря”.
 • Інструкції та методичні рекомендації, затверджені Мінприроди.
 • Правова природа

  До її визначення існує кілька підходів. Вони залежать від встановлення податкового або неподаткового змісту даного відрахування. Плата за негативний вплив на навколишнє середовище розглядається як фіскальний збір, адміністративний штраф, компенсація та ін. При цьому варто сказати, що правова природа відрахування не була встановлена і вищими судовими інстанціями. Відповідно до НК конкретні суми стягуються з господарюючих суб’єктів з метою виконання ними покладених на них зобов’язань. Вони виникають з ведення ними конкретної діяльності, внаслідок якої завдається шкода природі. Такі відрахування представляють собою відшкодування збитків за тарифами, що регламентуються державою. По своїй суті вони володіють компенсаційним характером. Розрахунок плати за навколишнє середовище, отже, повинен проводитися за принципом еквівалентності у відповідності з видом і обсягом збитків у межах допустимих показників. Суб’єкти, таким чином, отримують право завдавати шкоди природі.

  Зобов’язані особи

  Хто платить за забруднення навколишнього середовища? Обов’язок компенсувати шкоду природі ставиться тільки тим суб’єктам, чия діяльність безпосередньо пов’язана з його застосуванням. Їх диференціюють та індивідуалізують в відповідності з типом і обсягом збитків, економічними особливостями окремих народно-господарських галузей, екологічних факторів. Важливе значення при класифікації будуть мати і витрати користувачів на заходи із запобігання або зменшення шкоди природі. Вони також зараховуються як плата за негативний вплив на навколишнє середовище. До якого бюджету здійснюється відрахування? За загальним правилом, у федеральний і регіональний.

  Висновки

  Виходячи із зазначених вище характеристик можна сказати, що плата за забруднення навколишнього середовища є необхідною умовою для отримання господарюючими суб’єктами права здійснювати діяльність, що завдає шкоди природі. Вона визначається як індивідуально-оплатне відрахування, що встановлюється згідно з диференційованими показниками допустимого негативного впливу. Плата за забруднення навколишнього середовища забезпечує відшкодування заподіяного збитку і витрат на її відновлення і захист. Все це вказує на те, що ці відрахування позбавлені ряду ознак, за якими їх можна віднести до податкових зборів.

  Типи шкоди

  Негативним впливом на природу слід називати вплив господарської або іншої діяльності, результати якої призводять до негативних змін якості середовища. Зокрема, мова йде про фізичних, біологічних, хімічних та інших показниках. У ФЗ, що регламентує охорону навколишнього середовища, встановлено такі типи такого впливу:

 • Розміщення відходів споживання і виробництва.
 • Забруднення грунту і надр.
 • Скид речовин і мікроорганізмів у водні об’єкти. До них, зокрема, відносять підземні джерела та водозбірні площі.
 • Викиди в атмосферу забруднюючих і інших з’єднань.
 • У постанові уряду зазначені види дублюються, за винятком негативного впливу на грунти і надра, і встановлюються додаткові типи:

 • Викид у повітря забруднюючих та інших сполук з пересувних та стаціонарних джерел.
 • Шум, вібрацію, радіаційне та електромагнітне вплив.
 • Особливості нарахування

  У зазначеному вище ФЗ раніше закріплювалося, що порядок, згідно з яким визначається і вираховується плата за негативний вплив на навколишнє середовище, встановлюється законодавством РФ. З грудня 2008 р. це питання віднесено до повноважень уряду. Відповідно з цим у постанові № 632 від 28.08.1992 р. передбачається плата за викиди у навколишнє середовище, розміщення відходів та інші види негативного впливу на природу у межах:

 • Лімітів. Вони являють собою тимчасово встановлені нормативи. Нарахування здійснюється шляхом множення ставок на різницю лімітів та допустимих показників. В якості останніх можуть виступати обсяги розміщення відходів, речовин, рівні шкідливого впливу. Для визначення загальної суми отримані при множенні результати додаються у відповідності з типами шкоди, які наносяться господарюючим суб’єктом.
 • Допустимих граничних показників. У разі неперевищення встановлених нормативів плата за шкідливий вплив на природу обчислюється множенням відповідних ставок на величину забруднень. Потім отримані результати підсумовуються.
 • Вихід за межі допустимих показників

  Плата за забруднення навколишнього середовища у такому випадку обчислюється множенням відповідних ставок в рамках лімітів на розмір фактичного перевищення. Отримані показники сумуються і множаться на п’ятикратний підвищуючий тариф.

  Нормативи плати за забруднення навколишнього середовища

  Вони встановлюються по кожному елементу шкідливої речовини, типом негативного впливу з урахуванням ступеня їх небезпеки для природи і здоров’я населення. Вони затверджені урядом у постанові № 344. Для деяких регіонів, а також басейнів річок до базових нормативів встановлюються коефіцієнти. Вони враховують екологічні фактори (значущість соціально-культурних і природних об’єктів, кліматичні особливості місцевості).

  Коефіцієнти

  В їх основі лежать показники деградації і забруднення середовища в межах територій економічних районів країни, відповідні викидів у повітря і створюється та розміщених відходів. Для атмосфери встановлюються такі найвищі коефіцієнти:

 • Для Уральського району – 2.
 • Для Північно-Кавказького та Центрального – 1,9.
 • Для ґрунтів встановлені наступні показники:

 • У Центрально-Чорноземному районі – 2.
 • У Поволжі та В Північно-Кавказькому районі – 1,9.
 • Коефіцієнти екологічної значущості та ситуації на водних об’єктах по басейнах великих річок Росії розраховуються на підставі інформації про обсяги скинутих стоків в розрізі країв, республік, областей і економічних районів. Наприклад, для р. Кубані встановлені коефіцієнти: 2 – для Республіки Адигеї і 2,2 – для Краснодарського краю. Додатковий показник 2 передбачається для територій, віднесених до особливо охоронюваним зонам. До них у тому числі відносять лікувально-оздоровчі місцевості і курорти, райони Крайньої Півночі, прирівняних до них округу, Байкальський регіон і ділянки екологічного лиха. Диференційовані ставки обчислюються шляхом добутку базових нормативів на коефіцієнти врахування чинників.

  Додатково

  Постанови уряду, що регламентує порядок, згідно з яким встановлюється плата і її граничні розміри за забруднення середовища, створення і розміщення відходів, а також інші види негативного впливу на природу, передбачається зниження сум обов’язкових відрахувань. Виконавчі структури країв, республік, областей, міст федерального значення, автономних утворень за участю територіальних підрозділів Мінприроди та екології формують диференційовані ставки. При їх встановленні враховуються затверджені базові нормативи і коефіцієнти. Крім цього зазначені органи проводять коригування розмірів відрахувань користувачів. При цьому враховується ступінь освоєння ними засобів на реалізацію природоохоронних заходів. Ці суми зараховуються в рахунок обов’язкової плати.

  Заходи

  Їх перелік встановлюється в інструктивно-методичних документах, що роз’яснюють правила, за якими стягується плата за негативний вплив на навколишнє середовище. До заходів, спрямованих на запобігання або зниження негативного впливу на природу, зокрема, відносять:

 • Спорудження локальних і головних очисних об’єктів для стоків підприємства з системою транспортування.
 • Встановлення газопылеулавливающих агрегатів. Вони знешкоджують речовини з газів, які відходять від вентиляційного повітря і технологічних конструкцій перед викидом.
 • Спорудження дослідно-промислових цехів і установок, у яких здійснюється розробка методів фільтрації.
 • Створення автоматичних контрольних систем, оснащення приладами стаціонарних джерел викидів, а також будівництво, купівля, обладнання лабораторій.
 • Спорудження сміттєспалювальних та сміттєпереробних заводів, полігонів для розміщення промислових і побутових відходів.
 • Будівництво виробництв, установок, цехів для переробки вторинної сировини та випуску з нього нової продукції.
 • Спірний момент

  Відповідно до підп. 6 п. 4 постанови, затверджує порядок визначення плати та її граничної величини, виконавчі структури регіонів РФ, міст федерального значення за погодженням з територіальними підрозділами Мінприроди та Федеральної інспекції з нагляду в сфері споживчих прав можуть знижувати розміри платежів або звільняти від них окремі підприємства, що фінансуються коштами держбюджету, організації соціально-культурної сфери. Верховним судом Республіки Татарстан дане положення було оскаржене в КС РФ в частині можливості знімати з деяких суб’єктів встановлені обов’язки по відрахуванню екологічних зборів. Ухвалою Конституційного суду зазначений нормативний акт, що регламентує взаємовідносини природи і суспільства, серед принципів називає відплатність користування. Це, у свою чергу, припускає, що повинна стягуватися плата за негативний вплив на навколишнє середовище. Внесення екологічних зборів, зважаючи на те, що воно необхідне для відшкодування завданої шкоди природі господарюючими суб’єктами, є обов’язковим для певної категорії користувачів.

  Comments are closed.