Підстави для введення режиму надзвичайного стану

Надзвичайний стан — це такий правовий режим, який передбачає обмеження законних прав та фізичних і юридичних осіб. Це покладає на них додаткові обов’язки і особливий порядок діяльності. Режим надзвичайного стану запроваджується тільки в особливих випадках і робиться це для того, щоб максимально забезпечити безпеку громадян, а також захист конституційного ладу держави. Такий порядок сприяє тому, що усуваються обставини, які можуть бути факторами загрози, і відновлюється законність і правопорядок, а надзвичайна ситуація нормалізується.

Допомогу та сприяння

Законодавство, яке регламентує положення про надзвичайні ситуації, покликане надати виконавчим органам влади допомогу в усуненні загрози безпеки. Дати їй можливість відновити правопорядок всіма доступними їй законними засобами. А також домогтися захисту конституційних прав громадян.

Коло заходів

З допомогою введення режиму надзвичайного стану визначається коло адміністративних заходів, які ефективно протистоять екстремальних умов, що виникли на певній території держави.

У правовій регламентації даного режиму зацікавлені не тільки посадові особи, які його забезпечують, але і громадяни, які проживають на території введення правового режиму надзвичайного стану. Перші – тому, що це надає їм можливість обґрунтованих і оперативних дій, а другі – тому що гарантує їх безпеку і відповідає нормам закону про їх особистих правах і свободах.

Підстави для введення режиму надзвичайної ситуації

До підстав для введення режиму надзвичайного стану відносяться:

1. Ситуації, які носять соціальний, політичний характер, і можуть виражатися в спробах зміни існуючого конституційного ладу або захоплення і привласнення влади, а також у збройному заколоті, блокування особливо важливих стратегічних об’єктів, підготовки збройних формувань; різноманітних конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, які можуть створювати загрозу для життя чи безпеки мирних громадян, а також нормальному функціонуванню органів державної влади.

2. Ситуації, які мають криміногенний характер, що може виражатися в терористичних актах або масових заворушеннях. Які ще підстави для введення режиму надзвичайного стану існують?

3. Ситуації, пов’язані з техногенними або природними обставинами, всілякими епідеміями, а також епізоотіями, які виникли внаслідок природних явищ, стихійних лих, аварій або катастроф, які спричинили або можуть спричинити людські жертви, нанесення шкоди здоров’ю людей і навколишньому середовищу, або певні матеріальні втрати, порушень умов життя громадян, і вимагають при цьому проведення масштабних дій щодо нормалізації ситуації.

Умови оголошення режиму НС

Виникнення подібних надзвичайних ситуацій не означає, що правовий режим воєнного і надзвичайного стану буде запроваджено автоматично. Крім наявності фактичних обставин для його встановлення, в законі вказано ще й певні умови, які є обов’язковими для оголошення такого режиму.

Загроза життю та здоров’ю населення

При виникненні обставин соціального чи природно-техногенного характеру повинна виникнути така ситуація, яка буде реально загрожувати життю і здоров’ю населення, або конституційному ладу держави, і усунення цієї ситуації не представляється можливим без введення режиму НС. При виникненні таких ситуацій, як правило, використовуються максимально термінові і невідкладні заходи для нормалізації обстановки, і часто введення режиму НС при цьому не вимагається.

Указ Президента РФ

Режим надзвичайного стану запроваджується виключно Указом Президента РФ, а в окремих суб’єктах країни – режим НС може ввести глава виконавчої влади такого суб’єкта. Указ Президента протягом трьох діб має бути схвалений Радою Федерації, однак в іншому випадку він втрачає свою законну силу.

Що в ньому вказується

В Указі Президента про введення на тій чи іншій території країни режим НС повинні бути вказані:

– обставини, які послужили причиною введення цього режиму, а також необхідне обґрунтування для його введення;

– межі територій, у межах яких повинен бути введений режим НС;

– сили і засоби, які здатні забезпечити даний режим;

– перелік особливих заходів, а також межі їх дії, перелік обмежень прав і свобод громадян, іноземних осіб, осіб без громадянства;

– перелік державних органів, які повинні сприяти забезпеченню заходів, які застосовуються в разі введення режиму надзвичайного стану, та які несуть відповідальність за їх невиконання;

– дата набрання чинності цього Указу, а також терміни введення і дії НС.

Дані положення є обов’язковими, але крім них, в указі допускається і зміст будь-яких додаткових відомостей, наприклад, про сили та всіх необхідних коштах для усунення НС, дорученнях Уряду РФ або іншим федеральним органам влади.

Термін

Строк, на який проводиться забезпечення режиму надзвичайного стану по всій країні, не повинен бути більше одного місяця, за винятком окремих місцевостей, де такий строк складає два місяці. Після закінчення таких строків, режим НС вважається припиненим, крім тих випадків, коли новим Указом Президента РФ такий строк продовжується. Президент має право достроково скасувати свій указ, але тільки в тих випадках, коли обставини, які стали підставою для введення режиму НС, усунені.

Так як в одному документі врегулювати всі питання, пов’язані з виникненням НС, неможливо, Президентом видаються інші акти, які визначають компетенцію органів, покликаних усунути причини виникнення НС, а також порядок здійснення спеціальних заходів з ліквідації НС.

Заходи режиму надзвичайного стану

У період дії режиму НС здійснюються спеціальні заходи, покликані усунути ситуацію та її причини. Вони поділяються на:

1. Спільні заходи, які використовуються при призначенні режимів природно-техногенного та соціального характерів. До таких заходів можуть відноситись – часткове або повне призупинення діяльності певних державних органів; обмеження свободи пересування по ділянці, де введений режим НС; запровадження спеціального режиму в’їзду на такі території, а також виїзду з неї; посилення охорони правопорядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення; встановлення певних обмежень для здійснення деяких видів фінансової діяльності; встановлення спеціального порядку продажу та придбання продовольчих товарів; обмеження або заборону на проведення всіляких зборів або мітингів, а також інших масових заходів; обмеження, що діє стосовно транспортних засобів та їх пересування по території; призупинення або заборона діяльності шкідливих і небезпечних виробництв; евакуація деяких матеріальних цінностей із зони дії режиму НС, коли існує певна загроза їх втрати; евакуація населення. Що ще входить у поняття режиму надзвичайного стану?

2. Контркриминогенные заходи, наприклад – комендантську годину, заборона діяльності деяких громадських об’єднань, які можуть перешкодити ліквідації обставин виникнення НС, особистий огляд громадян і перевірка їх документів, огляд житла і особистих автомобілів; заборона або обмеження продажу предметів зброї, вибухівки, отруйних речовин тощо; запровадження спеціального режиму придбання лікарських препаратів, а також засобів, які містять спирт і психотропні речовини; продовження термінів ув’язнення для осіб, які були затримані за підозрою у вчиненні протиправних дій, пов’язаних з виникненням НС.

3. Техногенно-природні заходи – евакуація населення в інші райони, з наданням тимчасового житла переселенцям; введення карантину, а також здійснення санітарних і протиепідемічних заходів; мобілізація державних і місцевих ресурсів; відсторонення від посад деяких керівників організацій, які виконували свої обов’язки неналежним чином, а також тимчасове призначення на ці посади інших осіб; в деяких випадках, коли необхідно проведення невідкладних робіт з ліквідації причин або наслідків НС, мобілізація населення, а також транспортних засобів окремих громадян з метою проведення певних робіт.

Визначення спеціального особи

Для максимального досягнення цілей введення режиму НС, в указі Президента визначається спеціальна особа, яка покликана здійснювати керівництво діями по нормалізації ситуації, яка називається комендантом.

В обов’язки коменданта входить:

– видання наказів і розпоряджень, які обов’язкові до виконання на території введення НС;

– встановлення часу комендантської години;

– визначення режиму в’їзду і виїзду;

– встановлення порядку зберігання і придбання зброї, продуктів харчування, лікарських засобів;

– визначення місць зберігання і змісту вилученої зброї та боєприпасів;

– видворення за межі території НС правопорушників;

– оповіщення населення про порядок дотримання режиму НС, а також про заходи, які застосовуються для нормалізації ситуації і т. д.

Оперативний штаб

Для того щоб координувати дії сил і засобів, які забезпечують правильне функціонування режиму НС, за допомогою указу Президента, може бути організований спеціальний оперативний штаб. У нього повинні входити представники тих органів, які здійснюють діяльність щодо усунення причин та наслідків НС, а керівництво таким штабом повинен здійснювати комендант області, на якій був введений режим надзвичайної ситуації.

Також розглянемо сили і засоби, що забезпечують режим надзвичайного стану. Сюди можна віднести федеральні органи безпеки, органи кримінально-виконавчої системи, органи внутрішніх справ, органи з НС, у справах цивільної оборони і ліквідації наслідків стихії, внутрішні війська, додаткові сили, які залучаються у вкрай рідкісних випадках (Збройні Сили РФ, військові формування та органи, інші війська).