Оперативний експеримент. 144-ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність»

У ФЗ “Про оперативно-розшукову діяльність” закріплено перелік заходів, що здійснюються правоохоронними органами для виявлення і притягнення до відповідальності осіб, які вчинили протиправні діяння. Цей перелік вважається вичерпним і може коригуватися виключно на підставі федерального закону. В якості одного з ОРМ у переліку названо оперативний експеримент. Значення цього заходу для оперативно-розшукової діяльності переоцінити складно. Розглянемо особливості проведення оперативного експерименту.

Трактування поняття

На жаль, в ФЗ “Про оперативно-розшукову діяльність” визначення розглянутого заходу не розкрито. Формулювання, проте, присутній в Рекомендаційному законодавчому акті “Про боротьбу із злочинністю”, затвердженому Постановою Асамблеї країн-учасниць СНД у 1996 р.

У статті 26 зазначеного документа поняття “оперативний експеримент” визначається наступним чином. Під ним розуміється відтворення обстановки, дій, інших обставин події, вчинення здійснення необхідних заходів для припинення злочинів, виявлення суб’єктів, їх підготовляють бо роблять. Метою оперативного експерименту може бути також перевірка і оцінка інформації про можливі незаконні дії, отримання нових відомостей про злочинну діяльність.

Це визначення багато в чому схоже з трактуванням такого поняття, як “слідчий експеримент”. Про це оперативному розшукову заході говориться в статті 181 КПК.