Обовязки та посадова інструкція геодезиста

Інженер-геодезист займає важливу посаду на виробництві, пов’язаному з будівництвом, проведенням дорожніх робіт, а також гірничодобувної областю. Порядок його роботи, права та обов’язки регламентуються посадовою інструкцією геодезиста. З нею зобов’язаний ознайомитися кожен працівник, який поступає на роботу в якості інженера.

Хто такий геодезист

Геодезист – фахівець, що займає однойменну посаду на виробництві та виконує різні геодезичні роботи. До них можна віднести винос в натуру запроектованих об’єктів з необхідною точністю, створення графічних даних для будівництва будівель, доріг, різних лінійних споруд і т. д.

В залежності від типу виробничого підприємства обов’язки геодезиста можуть бути різними. У будь-якій компанії сфера діяльності геодезиста зосереджена навколо головного об’єкта промисловості. Для будівельних компаній – це винесення проекту в натуру, контроль за правильністю будівництва, для гірничодобувної промисловості – моніторинг стану родовищ корисних копалин.

На підприємстві працівник підпорядковується безпосередньо головному інженеру організації. Функціонально геодезист може виконувати накази начальника будівельної дільниці, де ведеться робота, якщо вони не суперечать вказівкам керівництва підприємства. У підпорядкуванні працівника може перебувати помічник геодезиста. Він забезпечує ефективне та своєчасне виконання робіт. Основні правила та обов’язки регламентуються в посадовій інструкції геодезиста.

Вимоги для призначення на посаду

На посаду геодезиста без категорії призначається особа з вищою технічною освітою за фахом без досвіду роботи або особа з середньо-спеціальною освітою, з досвідом роботи від трьох років на аналогічній посаді.

Згідно посадової інструкції в будівельній організації, геодезист першої та другої категорії зобов’язаний мати вищу освіту, так і досвід роботи. Для спеціаліста другої категорії необхідний стаж від трьох років на посаді геодезиста без категорії або аналогічної інженерної посади. Для призначення на місце працівника першої категорії особа має мати досвід роботи геодезистом другої категорії від трьох років.

Необхідна кваліфікація

При призначенні на посаду геодезиста потенційний працівник повинен володіти знаннями в наступних областях:

 • постанови, кодекси, розпорядження і правила з виробництва геодезичних робіт, що діють на території Російської Федерації;
 • правила роботи з геодезичними інструментами і виконання їх повірок;
 • вимоги нормативно-методичних документів щодо виконання геодезичних вишукувань;
 • застосування комп’ютерних технологій при обробці отриманих даних;
 • теорія математичних вимірів геодезичних робіт;
 • основи інженерної геодезії, методи зйомки місцевості, а також правила встановлення геодезичних знаків;
 • основи економічного забезпечення за виконання будівельних робіт;
 • основи трудового законодавства, прийнятого на території країни;
 • регламент охорони праці та правил протипожежної безпеки по виконанню геодезичних вишукувань;
 • статут та правила роботи, що діють в організації.

При виконанні робіт на території підприємства працівник керується урядовими актами, статутом організації, посадової інструкції інженера-геодезиста у будівництві та наказами керівництва.

Обов’язки геодезиста на виробництві

Головними обов’язками інженера-геодезиста з посадової інструкції на виробництві є:

 • виконання комплексу геодезичних робіт з виконанням поставлених вимог: точність проведених вимірювань, відповідність розробленим проектом і т. д.
 • виконання розбивочних робіт на місцевості, наданою замовником (розбивка площинних і лінійних споруд у відповідності з поставленим планом і регламентом);
 • контроль за можливими порушеннями під час будівництва об’єкта та своєчасне повідомлення про виявлені невідповідності головного інженера організації;
 • моніторинг деформації будівель і споруд;
 • негайне повідомлення керівництву про виявлені аварійних ситуаціях на території споруди, які настали внаслідок недотримання головних геометричних умов у процесі їх зведення;
 • проведення виконавчої зйомки споруд і відкритих підземних об’єктів, а також підготовка документації, необхідної для подання замовнику після закінчення робіт;
 • вибірковий контроль над правильністю виконання будівельних робіт при спорудженні лінійних споруд;
 • контроль за належним станом геодезичних приладів і інструментів, виконання перевірок для виявлення можливих помилок і несправностей;
 • участь у здачі об’єкта замовнику;
 • спостереження за геодезичними знаками, забезпечення їх збереження і незмінність положення протягом часу.

За недотримання посадової інструкції інспектора може піддаватися догани, пониження в посаді або звільнення.

Права працівника

Згідно посадової інструкції геодезист має право на:

 • отримання інформації про документації, необхідної для виконання геодезичних робіт або підготовки до них;
 • дотримання правил і норм, зазначених в посадових обов’язках і в статуті організації;
 • отримання приладів, інструментів, а також спеціального одягу і взуття, необхідної для виконання роботи;
 • внесення пропозицій щодо поліпшення та модернізації діяльності підприємства;
 • участь у вирішенні питань, безпосередньо пов’язаних зі сферою роботи;
 • підвищення кваліфікації.

Що повинен робити працівник

Крім прав, працівник має обов’язки, які повинні виконуватися. До них відносяться:

 • обов’язки, перераховані в урядових актах, статуті організації, договорі про прийняття на роботу і в інших документах, що регламентують діяльність працівника;
 • виконання наказів і вказівок безпосереднього і функціонального начальства;
 • своєчасне надання геодезичних даних для виконання будівельних та інших робіт;
 • точність виконання вимірювань, складання проектів та винесення в натуру об’єктів;
 • дотримання правил Трудового кодексу Російської Федерації.

Обов’язки головного геодезиста

Головний геодезист – працівник, що належить до керівництва організації. Він виконує функції контролю над виконанням геодезичних робіт і керівництва працівниками, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні. Головний геодезист призначається і знімається з посади тільки керівником підприємства.

Поряд з усіма перерахованими вище пунктами посадова інструкція головного геодезиста включає в себе наступні обов’язки:

 • проведення методичного координування працівників організації;
 • здійснення контролю над виконанням робіт;
 • облік наявних на підприємстві приладів, інструментів, а також засобів індивідуального захисту та утримання їх у належному стані;
 • складання програми по збільшенню ефективності проведення робіт в організації;
 • здача готового проекту або об’єкта замовнику;
 • керівництво працівниками, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

Особливості посадових інструкцій геодезиста в будівництві доріг

При зведенні лінійних споруд геодезист супроводжує процес будівництва для контролю за правильністю і точністю проведення робіт. У разі виявлення порушень працівник зобов’язаний повідомити про це керівництву. Крім того, геодезист повинен вибірково контролювати виконання проекту для знаходження можливих неточностей в будівництві об’єкта. Обов’язки при будівництві доріг аналогічні загальним регламентом працівника.

Посадова інструкція геодезиста в будівництві включає в себе основні правила і норми, що регламентують процес роботи, обов’язки, права і відповідальність.