Обовязки та посадова інструкція геодезиста

Інженер-геодезист займає важливу посаду на виробництві, пов’язаному з будівництвом, проведенням дорожніх робіт, а також гірничодобувної областю. Порядок його роботи, права та обов’язки регламентуються посадовою інструкцією геодезиста. З нею зобов’язаний ознайомитися кожен працівник, який поступає на роботу в якості інженера.

Хто такий геодезист

Геодезист – фахівець, що займає однойменну посаду на виробництві та виконує різні геодезичні роботи. До них можна віднести винос в натуру запроектованих об’єктів з необхідною точністю, створення графічних даних для будівництва будівель, доріг, різних лінійних споруд і т. д.

В залежності від типу виробничого підприємства обов’язки геодезиста можуть бути різними. У будь-якій компанії сфера діяльності геодезиста зосереджена навколо головного об’єкта промисловості. Для будівельних компаній – це винесення проекту в натуру, контроль за правильністю будівництва, для гірничодобувної промисловості – моніторинг стану родовищ корисних копалин.

На підприємстві працівник підпорядковується безпосередньо головному інженеру організації. Функціонально геодезист може виконувати накази начальника будівельної дільниці, де ведеться робота, якщо вони не суперечать вказівкам керівництва підприємства. У підпорядкуванні працівника може перебувати помічник геодезиста. Він забезпечує ефективне та своєчасне виконання робіт. Основні правила та обов’язки регламентуються в посадовій інструкції геодезиста.