Надання послуг без договору – наслідки. Види послуг

У тому разі, якщо установа надає платні послуги, воно повинно забезпечити правильне документальне оформлення угоди для того, щоб убезпечити себе від будь-яких подальших претензій з боку різних контролюючих органів, а крім того, від ймовірних майнових втрат. Потрібно обов’язково укладати з замовником угоду у формі одного документа або вийде обмежитися, наприклад, всього лише виставленням рахунку? Про те, з якими ризиками пов’язана надання послуг без договору, піде мова далі.

Який договір можна по праву вважати укладеним?

Установи беруть участь в цивільному обороті нарівні з тими або іншими юридичними особами, купуючи відповідні права і обов’язки абсолютно в тому ж порядку подібно всім учасникам правовідносин. У відповідності зі статтею № 432 цивільного законодавства договір можна вважати укладеним в тому випадку, якщо між сторонами в належному вигляді було досягнуто згоди по всіх без винятку істотних умов майбутнього документа. Наприклад, надання транспортних послуг.

За загальним правилом, виступають суттєвими є умови про предмет угоди. До них також відносяться ті, що наводяться в законі або інших правових актах. Таким чином, законодавство наводить необхідні для договорів умови і вимоги, щодо яких на підставі заяви однієї із сторін у кінцевому підсумку повинна бути досягнута та чи інша угода. Тепер розглянемо, які бувають тонкощі в рамках надання послуг без договору.

Надання послуг: суттєві нюанси

У ситуаціях, коли предмет договору позначається вказівкою на конкретну діяльність, спектр можливих дій з боку виконавця визначається на підставі передують укладенню документа переговорів, а крім того, листування і практики, які встановилися у взаємних відносинах між сторонами. У цьому випадку також враховується звичай ділового обороту поряд з подальшим поведінкою сторін тощо. Всі необхідні роз’яснення щодо цього питання наведено в інформаційному листі Президії ВАС. Безпосередньо предмет договору на оплатне надання послуг визначається в статті №779 цивільного законодавства. За відповідним договором виконавець зобов’язаний за завданням надати свої послуги, тобто виконати певні дії, здійснивши конкретну діяльність, а замовник в свою чергу повинен фінансово все оплатити. Так працює домашній майстер.

Коли договір вважається укладеним?

Яких-небудь інших умов даного виду договору в ролі істотних законодавством не називається. Отже, договір возмездного надання послуг вважають укладеним в тому випадку, якщо в ньому перераховуються дії, які виконавець повинен здійснити, або наводиться діяльність, яку він зобов’язаний виконати. Згідно з цивільним законодавством, договір визнають укладеними безпосередньо у момент отримання особою, яка направила оферту, її акцепту. Будь-яка оферта обов’язково повинна містити в собі істотні умови договору, що укладається.

Необхідність письмової форми

Будь-які угоди юридичних осіб, які проводяться між собою і з громадянами, необхідно здійснювати у звичайній письмовій формі. Договір можна укласти шляхом складання одного документа, який підписується та затверджується обома сторонами. Крім того, його можна укласти шляхом обміну паперами через пошту, телеграфний, телетайпную, телефонної, електронної чи інший зв’язок. Головне, щоб в рамках передачі інформації вдалося достовірно встановити, що потрібний документ виходить саме від сторони за договором.

Крім цього, за загальним правилом письмову форму договору вважають дотриманою у тому випадку, якщо особа, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її прийняття, виконав дії по здійсненню умов документа, які були вказані в реченні.

Які дії можуть бути здійснені?

Наприклад, в рамках виконання умов могло статися наступне:

  • Були відвантажені товари.
  • Відбулося надання послуг.
  • Були в повній мірі виконані всі передбачувані роботи.
  • Проведена оплата відповідної суми.

Будь-які інші вимоги можуть бути передбачені законом, правовими актами або зазначено в оферті. Можливо надання послуг без укладання договору? Розберемося.

В цілях визнання дій з боку адресата оферти акцептом законодавство не вимагає виконання умов в повній мірі. Досить того, щоб особа, яка отримує оферту або договірної проект, приступило до її виконання згідно з умовами, які зазначені в документі. Причому виконати все важливо в строго встановлений для акцепту строк.

Стосовно до угоди за відплатним надання послуг підкреслюється, що фактичне користування послугами необхідно розглядати в якості акцепту оферти, яка була запропонована стороною, що виконує роботи. З цієї причини дані відносини слід розглядати як договірні. Є це наданням послуг без договору?

Наявність договору не обов’язково

Таким чином, для того щоб визнати той факт, що між обома сторонами встановилися правові відносини, зовсім не обов’язково наявність самого договору у формі одного документа, який був підписаний особами. У тому випадку, якщо учасники цивільних правовідносин виконують дії, з якими законодавство пов’язує появу договірних обов’язків і прав – це означає, що між ними був складений і укладено цивільно-правовий документ того типу, який відповідає правовим характером даних заходів.

Оцінювання ризиків

Тепер розглянемо сам факт укладення документа. Правові ризики можуть бути в даному випадку пов’язані з неможливістю встановлення факту досягнення обома сторонами угоди щодо предмету договору, що укладається. Тобто може виявитися неможливо підтвердити, що між певними сторонами угоди в дійсності був укладений договір на надання послуг. Рішення даної проблеми безпосередньо залежить від змісту документів, які були складені сторонами. При цьому враховується, відображені в документації здійснювані виконавцем дії з достатнім рівнем конкретизації, яка дозволяла б прийти до висновку, що між особами насправді був укладений договір на надання послуг.

Двосторонній акт

Підтверджують фактичне надання послуг виконавцем завдяки складеним двостороннього акту, в якому відображається зміст всіх зроблених дій. Таким чином, в документі позначають дії, які були вчинені виконавцем. Домашній майстер може це застосовувати. Уніфікованої форми такого акта не існує. Отже, проведення в акті реквізитів договору, особливості дати і номери, в обов’язковому порядку абсолютно не потрібно. В акті достатньо буде просто деталізувати надані послуги для того, щоб із змісту даного документа наочно вбачалося, які конкретно дії були вчинені виконавцем, а які прийняв замовник при наданні послуг без договору.

Фактично вчинені дії

Факт вчинення виконавцем тих чи інших дій поряд із здійсненням певної діяльності, що може бути охарактеризовано в якості послуг, а також їх прийняття замовником, безпосередньо свідчить про укладення обома сторонами відповідного договору. У судовій практиці надання послуг без договору – часте явище.

Згідно статті №435 цивільного законодавства, письмовою пропозицією про укладення договору, в залежності від змісту документа, можуть визнати заявку установи-замовника або рахунок для проведення оплати послуг, який виставляється виконавцем. Для цього потрібно, щоб в папері відобразили предмет договору шляхом посилання на послуги, які надаються виконавцем. Зрозуміло, з врахуванням характеру угоди обидві сторони мають право визначити термін, в рамках якого всі необхідні послуги повинні бути надані.

Що є акцептом?

Відповідно, акцептом в рамках даної оферти буде вважатися або виставлення рахунку від виконавця у відповідь на заявку замовника, або факт оплати послуг на підставі виставленої квитанції. У подібних ситуаціях договір за відплатним надання послуг може вважатися укладеним безпосередньо з моменту отримання замовником рахунку для оплати згідно з заявкою. Також фактом укладення можна вважати момент перерахування грошових коштів у рамках оплати послуг.

Що тягне за собою фактичне надання послуг без договору?

Непередбачені обставини

Ніхто не може бути повністю застрахований від появи обставин, які не дозволяють надати послугу. Щось подібне може статися не тільки з вини замовника, але і з-за виконавця. Не виключено і поява такої ситуації, в рамках якої жодна зі сторін відповісти за обставини буде не в змозі.

Наслідки

Як правило, наслідки від таких обставин безпосередньо залежать від того, чи дозволить заявка разом з рахунком на оплату, виставленим виконавцем, в сукупності визначити, що між даними сторонами в дійсності був укладений договір.

У тому випадку, якщо такий факт буде встановлено, то наслідки виявляться тими ж, які можуть наступити і при наявності договору, складеного у формі одного документа, підписаного обома сторонами:

  • В рамках вчинення виконавцем дій, які були спрямовані на надання послуг, а крім того, при невикористанні результату замовником вся сума оплати поверненню ніяк не підлягає. Це чітко прописано в статті № 781 цивільного законодавства.
  • У ситуаціях односторонньої відмови замовника від угоди до того моменту, коли всі необхідні послуги будуть в належному вигляді надані, на користь виконавця повинні бути в повній мірі відшкодовані всі фактично прийняті ним витрати. Надання освітніх послуг без договору або репетиторство це також має на увазі. Наслідки можуть настати в тому випадку, якщо неможливість надання послуг буде мати відношення до обставин, за які не відповідає жодна з сторін.
  • У тому випадку, якщо послуги своєчасно не будуть надані з вини виконавця, замовник має право відмовитися від угоди, зажадавши повне відшкодування збитків. У тому числі він може зажадати повернення сплачених в рахунок надання послуг грошей.

В ситуаціях, коли до моменту фактичного надання послуг та їх прийняття, документи, якими обмінювалися сторони поряд з діями, вже ними досконалими, не дають можливість встановити, що між особами був укладений договір за відплатним надання послуг (транспортних, наприклад), потрібно визнати, що зобов’язання по угоді у громадян так і не виникли. При цьому доказом здійснення операції слід вважати спрямовані заявки, виставлені рахунки поряд з перерахуванням грошових коштів і так далі. Надання юридичних послуг без договору також часто здійснюється.

Вимога повернення грошових коштів

У подібних ситуаціях замовник має право в будь-який зручний для нього момент зажадати повернення сплачених коштів, які можна розцінити як безпідставного збагачення. У виконавця при цьому не з’являються обов’язки, пов’язані з наданням послуг для замовника. Безпосередньо доцільність способів оформлення документів установа може оцінювати самостійно.

Ймовірні наслідки надання послуг без договору можна звести до мінімуму у тому випадку, якщо в документації, якою обмінювалися сторони, особливо в заявці замовника рахунку для оплати, послуги конкретизуються в достатній мірі для того, щоб безпосередньо предмет договору поряд з терміном можна було вважати узгодженими обома сторонами.

Висновок

Таким чином, на закінчення слід зазначити, що відсутність між особами договору з угоді не може розцінюватися в якості підстави для відмови виконувати оплату за надані послуги. Але необхідно мати докази їх надання.