Момент укладення договору: стаття, особливості та рекомендації

Для укладення договору потрібно, щоб одна із сторін запропонувала його оформити, а інша погодилася з цією дією. З цієї причини укладення будь-якого договору здійснюється в рамках 2-х стадій. Перша з них називається оферта. Другий етап – це акцепт. Далі розглянемо, що саме передбачає момент укладення договору.

Про оферті детальніше

Оферта є пропозицією укласти той чи інший договір. Правда, далеко не всяка пропозиція розглядається в якості оферти. Що ж це таке? Офертою вважають пропозицію, яке одночасно може відповідати наступним вимогам:

 • Воно повинно чітко виражати намір тієї чи іншої особи укласти угоду.
 • Подібна пропозиція має включати в себе всі особливо істотні умови майбутнього документа.
 • Пропозиція повинна звертатися до одному або кільком конкретним учасникам.

У тому випадку, якщо відсутня як мінімум одне з цих умов, це вже буде не оферта, а просто виклик на неї або запрошення. Наведемо приклад. Коли людина на рекламному щиті оголошення бачить, що продають такий-то товар, який звернений до невизначеного ряду громадян, то це просто виклик на оферту. Припустимо, що воно звернене до невизначеного ряду громадян. З даної причини – це зовсім не оферта. А тільки виклик на неї. Коли існує оферта, то, як тільки до неї додається акцепт, договір можна назвати укладеним.

Що таке акцепт?

Акцепт є згодою укласти той чи інший договір. Чи існують виключення? Далеко не всяке згоду укласти угоду має силу акцепту. Воно повинне бути повним і, що не менш важливо, беззаперечним. У тому випадку, якщо згоду укласти угоду на запропонованих умовах вважається беззаперечним, то воно має силу акцепту. Як тільки це додається до оферти, документ вважається укладеним. Коли є згода, але на інших умовах, то це можна розглядати в якості відмови від укладення договору або нової оферти. Лише беззастережну згоду має силу акцепту. Який момент укладення договору страхування? Про це – далі.

Той учасник операції, який робить оферту, вважається оферентом, а особа, що виражає акцепт – акцептантом. Не варто плутати ці поняття. Лише тоді, коли оферта зроблена, а до неї додається акцепт, договір можна назвати укладеним. Акцепт з офертою юридично пов’язує оферента з акцептантом. Юридичний вплив обох факторів залежить від безлічі умов.

При неотриманні оферти адресатом

У тому випадку, якщо оферта не була отримана адресатом, то оферент має право в будь-який час зняти її. Якщо ж вона отримана адресатом, не може бути відкликана. Її також можна зняти оференту протягом періоду, який був встановлений для її акцепту. Тобто мається на увазі строк, встановлений для відповіді. Оферент, в свою чергу, повинен чекати відповіді і в односторонньому порядку не має права зняти оферту або поміняти умови. У тому випадку, якщо він це зробить, то буде зобов’язаний відшкодувати протилежній стороні понесені збитки. Таким чином, оферта юридично пов’язує оферента, так як він не має права відмовитися від неї.

Які умови укладення договору є основними?

Укладенням договору є досягнення сторонами угоди з усіх істотних умов у законному порядку.

Якщо дві необхідні умови дотримані, то угода вважається укладеною:

 • сторони досягли згоди з усіх істотних умов;
 • угода відповідає вимогам по своїй формі, які пред’являються до такого роду договорів.

Воля кожної з сторін (волевиявлення) повинна бути виражена.

Традиційно розрізняють 2 ситуації при оформленні угоди:

 • «присутні» сторони укладають договір;
 • «відсутні» сторони.

Також виділяються певні стадії.

Стадії оформлення договору між сторонами

І в тому, і в іншому випадку виділяють і аналогічні стадії:

 • пропозиція або оферту;
 • її прийняття або акцепт.

У послідовності стадій юридичне значення відсутня в тих випадках, коли є при підписанні договору безпосередній контакт сторін (його результат – підписаний текст угоди з обох сторін). Між «присутніми» процес оформлення не вимагає такого ретельного правового регулювання.

Обов’язкове вирішення питань

Коли укладення договору відбувається між «відсутніми», цей процес буде вимагати спеціального рішення наступних питань:

 • чи можна відкликати пропозицію зробила його стороною;
 • оцінка принципової згоди від іншої сторони оформити договір, при цьому умови будуть дещо відрізнятися;
 • з моменту направлення або з моменту одержання повідомлення про прийняття пропозиції угода буде вважатися оформленим;
 • служить доказом оформлення згоду з пропозицією, отримане (спрямований) за межами терміну, який вказаний в реченні.

Момент укладення договору

Що ж означає це поняття? Сюди можна віднести:

 • Момент, коли особа, яка надіслала оферту, отримала акцепт (момент укладення договору купівлі-продажу).
 • Момент передачі майнових прав, якщо така передача передбачена.
 • Для 3-х осіб – який момент реєстрації договору, якщо вона необхідна.

Моментом укладення договору вважається той час, коли він вступає в силу. Винятком є лише випадки, коли передбачено сторонами, що умови оформленого ними угоди відносяться і до їх відносинам, що виникли до укладення договору. З цією процедурою пов’язані й інші юридичні наслідки:

 • саме тоді встановлюється право – і дієздатність осіб, що оформили договір;
 • визначається його відповідність вимогам закону;
 • виявляється місце його укладання, що має значення при зовнішньоекономічному обороті.

А який момент укладення договору оренди?

Орендний договір, який оформлений на тривалий період (не менше 1 року), підлягає державній реєстрації і вважається укладеним після такої. Це важливо, оскільки часто відбувається плутанина.

Тобто на момент укладення договору від форми договору залежить.

А що ж у страхуванні? Договір страхування вступає в силу, коли сплачена страхова премія. З цього ж часу він вважається укладеним.

З якого моменту повинен відраховуватися, приміром, термін 5 років? З моменту укладення договору? Його підписання? Чи з моменту реєстрації договору, тобто вступу його в силу? Відраховувати термін потрібно з дати підписання угоди.

Обов’язковий порядок підписання договору

Такий порядок застосовують у тих випадках, коли укладення договору є обов’язковим хоча б для однієї особи. Можливі два варіанти:

 • У першому випадку оферта направляється громадянином, для якого укладення договору не є обов’язковим. У цій ситуації інша сторона, для якої правочин, навпаки, обов’язкове, повинна протягом місяця з моменту отримання пропозиції розглянути його і направити протилежного особі. У подібній ситуації угоду буде укладено на умовах, які були в оферті.
 • Друге, що може виконати друга сторона в тому випадку, якщо вона не згодна з умовами, – це скласти протокол розбіжностей. Після цього його направляють оференту.

Протокол розбіжностей являє собою документ, який складається з двох частин. У першій пишуть умови угоди, які були запропоновані в оферті. Друга частина пропонується акцептантом по пунктах, з якими сторона не згодна.

Буває так, що оферта відправляється тією стороною, для якої виконання угоди є строго обов’язковим. У тому випадку, якщо її направляє зобов’язана особа, то інша має право протягом тридцяти днів виконати одну з наступних дій:

 • Надіслати повідомлення про акцепт. Тільки тоді угода буде вважатися укладеним на умовах, які відображаються в оферті.
 • Надіслати повідомлення про відмову у вчиненні правочину. Тоді угода буде вважатися укладеним, так як для даної сторони це не є обов’язковим.
 • Відправити оференту протокол розбіжностей. У цій ситуації особа, яка одержала протокол, зобов’язана протягом місяця повідомити іншу сторону про факт прийняття умов. Після цього договір буде визнаний оформленим. Але тільки на тих умовах, які відображає протокол розбіжностей. У деяких ситуаціях сторона може звернутися до суду щодо спонукання до укладення того чи іншого договору.
 • В рамках останнього варіанту розглядається повне мовчання. Сторона, яка одержала оферту, яка не зобов’язана оформляти угоду, мовчить. У цій ситуації договір буде вважатися укладеним, так як для цього особи вчинення правочину необов’язково.

Ми розглянули, що таке момент укладення договору.