Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ: закон і порядок формування

Статутний капітал формується при відкритті будь-якого ТОВ, оскільки виступає гарантією наявності коштів у засновників, що дозволяють справлятися з боргами. Від його розміру залежить лояльність з боку контрагентів, розміри наданих кредитів та інші чинники. При цьому законодавством встановлено мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ, тому спочатку підприємці при реєстрації фірми повинні володіти даними засобами.

Особливості відкриття фірми

Відкрити ТОВ досить просто:

 • проводиться процедура реєстрації у відділенні ФНС;
 • формується Статут;
 • вносяться кошти засновниками для формування стартового капіталу.

Для створення статутного капіталу можуть використовуватися не тільки гроші, але і цінне майно. Він виступає певною гарантією того, що підприємство буде легко справлятися зі своїми зобов’язаннями, а якщо виникнуть борги, то кредитори зможуть скористатися коштами статутного капіталу для їх погашення.

Від чого залежить розмір КК?

Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ встановлюється тільки на законодавчому рівні. Це ж відноситься і до інших видів товариств. Неможливо працювати без цього капіталу, а формується він спочатку лише коштами засновників. Вони далі володіють можливістю брати участь у функціонуванні підприємства.

Внесок кожного засновника представлений його часткою, причому розмір суворо регламентується законодавчими актами. Якщо не будуть дотримуватися вимоги законів, то це стане причиною того, що фірму неможливо буде зареєструвати, а якщо виявляється, що фактичний капітал менше того, що вказана в установчих документах, то це може стати причиною банкрутства фірми.

Які вимоги до формування КК?

Створення статутного капіталу ТОВ здійснюється в момент реєстрації будь-якої компанії. Його величина залежить від розміру часток всіх засновників, які бажають брати участь у функціонуванні організації.

У всіх учасників можуть бути різні або однакові за розміром частки. Всі вони неодмінно зазначаються в Статуті. Визначаються частки у відсотках або дробах до загальної величини КК.

При формуванні його враховується мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ у Росії, який вже досить тривалий час дорівнює 10 тис. руб. При цьому відсутня будь-яка максимальна межа, тому його розмір може бути будь-яким, але не менше 10 000 руб.

Якщо треба відкрити ТОВ, то спочатку засновники повинні переконатися, що у них достатньо коштів для формування КК, тому мінімально у них повинно бути 10 тис. руб. капітал Створюється шляхом внесення не тільки грошей, але і різного цінного майна або акцій, для яких попередньо проводиться незалежна оцінка.

Вартість статутного капіталу ТОВ виражається виключно в рублях.

Призначення КК

Статутний капітал є найважливішою частиною будь-якого підприємства. Він складається з грошей та цінного майна, вкладеного самими засновниками. Володіє важливими функціями:

 • виступає обов’язковим елементом при відкритті будь-якої компанії;
 • є певною мірою відповідальності і гарантією того, що кошти контрагентів будуть повернуті компанією;
 • визначає, яка частка у фірмі належить тому чи іншому засновнику;
 • виступає стартовим капіталом будь-якої організації;
 • допускається користуватися засобами для збільшення оборотних коштів або інших цілей, але при цьому не дозволяється зниження з порушенням законодавства.

ТОВ не може працювати без КК, тому реєстрація статутного капіталу ТОВ повинна здійснюватися одночасно з відкриттям цієї компанії.

Де вказується розмір КК?

Фіксація розміру капіталу неодмінно проводиться в Статуті, а також в установчому договорі.

Кошти вносяться засновниками в заздалегідь вибраний банк при відкритті розрахункового рахунку. Інформація про даному рахунку фіксується при реєстрації. При формуванні КК потрібно передати в банк документи:

 • проект Статуту та іншої аналогічної документації;
 • рішення засновників щодо формування нової компанії з конкретним початковим розміром КК;
 • заяву на відкриття розрахункового рахунки, куди будуть покладені кошти у вигляді КК.

Після відкриття рахунку та внесення потрібної кількості грошей видається банком спеціальна довідка, яка підтверджує, що був здійснений внесок до статутного капіталу. В ній містяться дані про його розмір і дату формування.

У згаданий фонд гроші вносяться протягом 4 місяців після реєстрації компанії.

Розмір КК

Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ становить 10 тис. руб. Тому, якщо підприємці планують відкриття якої-небудь компанії, то достатньо для цього володіти невеликою сумою коштів.

Протягом 4 місяців після відкриття фірми можна внести лише половину цієї суми, а після – протягом півроку – вноситься залишок коштів.

Працівники ФНС можуть у будь-який момент перевірити розмір КК, причому він не може бути меншою за 10 тис. крб., а інакше засновникам доведеться нести відповідальність за це порушення.

Якщо фірма займається яким-небудь специфічним бізнесом, то для неї, за законом, може значно збільшуватися розмір КК. Інформацію про таких напрямках роботи ми представимо у вигляді таблиці.

Вид діяльності

Мінімальний розмір СК

Приватна охорона

100 тис. руб.

Тоталізатор або азартні ігри

100 млн руб.

Відкриття банку

300 млн руб.

Медичне страхування

60 млн руб.

Виготовлення міцного алкоголю

80 млн руб.

Додатково на мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ, встановлений законом, можуть впливати різні законодавчі акти, що випускаються регіональними властями.

Не міститься в законі яка-небудь інформація про те, який максимальний розмір КК, тому допускається вкладати в нього будь-яку суму понад мінімального значення. При цьому неодмінно будь внесок фіксується у статутних документах.

Особливості зміни КК

Розмір цього капіталу у будь-який момент часу повинен бути дорівнює тій сумі, яка вказана в установчої документації фірми. Не він піддається оцінці в перші півроку, так як допускається в цей час вносити лише половину від заявленої суми.

При виявленні невідповідностей можуть застосовуватися різні заходи:

 • якщо капітал фактично за своїм розміром менше, ніж заявлене значення, то компанія може бути визнана неспроможною, тому стосовно неї починається процедура примусового банкрутства;
 • якщо фактичний розмір КК менше заявленого, але перевищує 10 тис. руб., то вимагається зменшення статутного капіталу ТОВ;
 • нерідко в ході перевірки виявляється зовсім, що сума перевищує заявлену значення, а в цьому випадку офіційно збільшується КК.

Будь-які зміни до цього фонду повинні фіксуватися в ФНС і ЕГРЮЛ.

З чого формується капітал?

Внесок у статутний капітал може бути представлений грошовою сумою або різними цінними предметами. Найбільш часто для цього використовуються:

 • грошові суми;
 • різні матеріальні цінності;
 • права власності, якщо є можливість провести їх оцінку в грошах;
 • цінні папери, представлені акціями або облігаціями.

Не допускається вкладати патенти або інші об’єкти інтелектуальної власності.

Мінімальний розмір повинен формуватися виключно грошовими коштами, а решта вклади допускаються у вигляді різних матеріальних цінностей або прав.

Особливості вкладення частки

Як внести гроші в статутний капітал ТОВ? Даний процес передбачає попередню оцінку внесених предметів, якщо використовуються для цього не гроші, а матеріальні цінності.

Сума КК обов’язково повинна бути кратна числу наявних засновників фірми. Внесення грошей може здійснюватися двома різними способами:

 • Вкладення грошей на розрахунковий рахунок компанії, який відкривається відразу після реєстрації організації. Кожен засновник вносить частку від власного імені, а підтвердженням є довідка, яка видається працівниками банку.
 • Внесення коштів через касу. Цей метод вважається не надто популярним, так як якщо використовуються готівкові гроші, то треба грамотно дотримуватися касову дисципліну. Не потрібно для цього мати ККМ.

Якщо для внесення в КК використовуються не гроші, а якесь майно, то спочатку запрошується незалежний оцінювач, який вивчає наявний предмет, щоб визначити, яка його вартість.

Правила внесення матеріальних цінностей

Якщо збільшення статутного капіталу ТОВ здійснюється з допомогою будь-яких матеріальних об’єктів, що володіють значною вартістю, то цей процес реалізується в кілька етапів:

 • проводиться оцінка пропонованої цінності;
 • на зборах засновників затверджується внесення в КК конкретного матеріального предмета;
 • прийняте рішення оформляється і протоколюється, причому в документах зазначаються основні відомості про вносимом об’єкті;
 • якщо є кілька засновників, то зміни в КК прописуються в договорі про заснування фірми;
 • майновий актив ставиться на баланс підприємства, для чого формується акт прийому-передачі цінності.

Якщо вноситься предмет, вартість якого не перевищує 20 тис. руб., то оцінкою займаються безпосередні вкладники. Не дозволяється необгрунтоване завищення вартості об’єкта, тому відповідальність несе кожен засновник за неправильне внесення інформації в статутну документацію.

Якщо ціна предмета перевищує 20 тис. руб., то оцінкою повинні займатися незалежні запрошені експерти.

Не допускається зміна виду або складу КК яким-небудь засновників без попереднього внесення коригувань в установчі документи. Якщо засновник приймає рішення піти з компанії, то він не може забрати вкладені кошти і цінності до моменту, зазначеного в передавальних паперах.

Як повідомляються державні органи?

Як тільки будуть внесені кошти чи матеріальні цінності в КК, то про даний факт має сповіщена податкова інспекція

Для цього треба уявити спеціальне повідомлення у ФНС.

Як змінюється розмір КК?

Зміна розміру КК допускається в межах встановленого ліміту, тому неможливо його зменшити, якщо його розмір дорівнює 10 тис. руб.

Найбільш часто виникає необхідність у збільшенні статутного капіталу ТОВ. Для цього можуть бути різні причини:

 • збільшується кількість засновників;
 • необхідно отримати у майбутньому великий кредит, тому значний розмір, КК може позитивно вплинути на рішення банків або партнерів;
 • є вільні кошти засновників, які вони бажають вкласти у фірму для збільшення своєї частки та підвищення впливу на інших власників організації при прийнятті різних рішень.

Для зменшення КК також можуть бути причини. Наприклад, компанія несе збитки, тому діяльність не приносить прибутку. Це призводить до необхідності використання грошей з капіталу для покриття поточних витрат. Також нерідко є частки, не розподілені при переході до суспільства, тому потрібно вилучити їх.

Висновок

Будь-яка зміна статутного капіталу вимагає прийняття відповідного рішення і підготовки документації. Таке рішення обов’язково реєструється в ЕГРЮЛ, для чого передається повідомлення працівникам ФНС. Додатково треба повідомляти та інших заінтересованих осіб за необхідності.

Таким чином, статутний капітал формується при відкритті будь-якого ТОВ. Його мінімальний розмір суворо встановлюється законом і не може бути меншою за 10 тис. крб. Відсутні обмеження за максимальною величиною КК, тому він залежить від сфери роботи і інших параметрів самої компанії. Будь-які зміни повинні прийматися на зборах засновників і фіксуватися працівниками ФНС, тому обов’язково вносяться корективи в ЕГРЮЛ. Існує багато причин для зміни КК, але це дія обов’язково має здійснюватися на підставі багатьох умов і вимог.