Матеріальна шкода: позовну заяву, відшкодування

Шкода являє собою несприятливі наслідки майнового або немайнового характеру. Його завдання – обов’язкова умова для настання відповідальності за деликтному зобов’язанням (вытекающему з правопорушення). Якщо шкоди немає, то і застосування заходів неможливо, оскільки підстав для стягнення немає. Розглянемо докладно особливості матеріальної шкоди.

Загальні відомості

В системі цивільного права розрізняють шкоду матеріальну і моральну. Перший пов’язаний з деякими майновими втратами особи. Моральний збиток являє собою фізичні/моральні страждання.

Матеріальна шкода – шкода майнового комплексу, що належить потерпілому. Суб’єкт, що став жертвою протиправних дій, позбавляється можливості отримати очікуваний прибуток, несе додаткові збитки. Основна відмінна риса матеріальної шкоди – можливість її грошової оцінки.

Нюанс

В якості матеріальної шкоди у цивільному законодавстві розглядаються збитки, що виникли у громадянина у зв’язку з заподіянням шкоди здоров’ю/життю. Його також називають фізичним. Фізичний збиток може стати наслідком каліцтва або іншого пошкодження.

В юридичних виданнях і судовій практиці каліцтвом вважається травматичне ураження, що виник в результаті впливу на організм зовнішнього фактора. Як правило, цей вплив виникає одноразово і раптово. Каліцтва – часті наслідки нещасних випадків. При цьому вони можуть бути не тільки фізичні, але й психічні.