Інженер технічного нагляду – посадова інструкція, обовязки і особливості

Технічний нагляд вважається однією з самих головних процедур як при будівництві нових споруд, так і при реконструкції і модернізації вже наявних будівель. Він включає в себе контроль відповідності Сніпам робіт, проведених на об’єкті, виправданості запитуваної вартості будівництва, а також якості виконуваного монтажу. Саме завдяки нагляду перевіряється відповідність проведених робіт всіх кошторисах і проектам, технічним умовам, будівельним нормам. Інженер з технічного нагляду за будівництвом зобов’язаний ввести довірений йому об’єкт в експлуатацію у встановлені терміни. Залежно від масштабності об’єкта, проведення нагляду може бути довірено як одного фахівця, так і групі професіоналів.

Загальні положення

Працівник, який приймається на цю посаду, є фахівцем. Щоб її отримати, людина повинна мати вищу професійну освіту в сфері будівництва. У більшості випадків роботодавці не вимагають наявність стажу роботи, якщо у претендента є атестат виробництва або сертифікат, що підтверджує його професійні вміння. Також на цю роботу можуть взяти претендента, який отримав середня технічна освіта, але у такому разі його треба мати не менше року стажу роботи техніком першої категорії або відпрацювати п’ять років на іншого інженерно-технічної посади. Підтвердити цей факт може запис у трудовій книжці.

На посаду інженера технічного нагляду другої категорії може бути прийнятий претендент з вищою професійною освітою в сфері будівництва, пройшла професійну перепідготовку та має стаж роботи, пов’язаний з контролем об’єктів, не менше двох років. Крім цього, від нього можуть вимагати пред’явити атестат, що підтверджує його професійні якості. Для співробітника першої категорії стаж на аналогічній роботі повинен становити не менше трьох років, а освіту та атестати такі ж, як і для працівників другої категорії. У своїй діяльності працівник повинен керуватися інструкціями, правилами, нормами компанії і статутом організації.