Інженер технічного нагляду – посадова інструкція, обовязки і особливості

Технічний нагляд вважається однією з самих головних процедур як при будівництві нових споруд, так і при реконструкції і модернізації вже наявних будівель. Він включає в себе контроль відповідності Сніпам робіт, проведених на об’єкті, виправданості запитуваної вартості будівництва, а також якості виконуваного монтажу. Саме завдяки нагляду перевіряється відповідність проведених робіт всіх кошторисах і проектам, технічним умовам, будівельним нормам. Інженер з технічного нагляду за будівництвом зобов’язаний ввести довірений йому об’єкт в експлуатацію у встановлені терміни. Залежно від масштабності об’єкта, проведення нагляду може бути довірено як одного фахівця, так і групі професіоналів.

Загальні положення

Працівник, який приймається на цю посаду, є фахівцем. Щоб її отримати, людина повинна мати вищу професійну освіту в сфері будівництва. У більшості випадків роботодавці не вимагають наявність стажу роботи, якщо у претендента є атестат виробництва або сертифікат, що підтверджує його професійні вміння. Також на цю роботу можуть взяти претендента, який отримав середня технічна освіта, але у такому разі його треба мати не менше року стажу роботи техніком першої категорії або відпрацювати п’ять років на іншого інженерно-технічної посади. Підтвердити цей факт може запис у трудовій книжці.

На посаду інженера технічного нагляду другої категорії може бути прийнятий претендент з вищою професійною освітою в сфері будівництва, пройшла професійну перепідготовку та має стаж роботи, пов’язаний з контролем об’єктів, не менше двох років. Крім цього, від нього можуть вимагати пред’явити атестат, що підтверджує його професійні якості. Для співробітника першої категорії стаж на аналогічній роботі повинен становити не менше трьох років, а освіту та атестати такі ж, як і для працівників другої категорії. У своїй діяльності працівник повинен керуватися інструкціями, правилами, нормами компанії і статутом організації.

Знання

Посадова інструкція інженера технічного нагляду передбачає, що претендент на цю посаду володіє певними знаннями, серед яких всі акти, права і закони країни, пов’язані з містобудуванням. Також він повинен бути ознайомлений з усієї методичної, нормативної та розпорядчої документацією, що стосується будівельних і монтажних робіт. Він зобов’язаний розуміти, які у компанії є перспективи технічного розвитку, ознайомитися з умовами та з графіками, за якими повинні проводитися роботи.

У його знання мають входити технічні стандарти, характеристика і номенклатура використовуваних в будівництві матеріалів, деталей і готових конструкцій. Він повинен вивчити всі норми і правила будівництва, знати основу виробництва і ведення монтажних і будівельних робіт, порядок здачі об’єктів в експлуатацію після завершення зведення і всі методики, за якими проводиться контроль якості готових будинків.

Інші знання

Що ще зобов’язаний вміти інженер з технічного нагляду? Посадова інструкція передбачає, що працівник ознайомлений з порядком оформлення проектно-кошторисних та технічних документів. Він повинен бути в курсі передового вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері будівництва, асортименту сучасних виробів, конструкцій і будівельних матеріалів.

Крім цього, в його знання повинні входити основи організації виробничої діяльності, економіки, управління та праці. Він зобов’язаний мати поняття про закони, що стосуються охорони природи, трудового законодавства, а також статуту і правил компанії.

Функції

Інструкція інженера технічного нагляду передбачає, що він повинен виконувати певні функції, забезпечувати своєчасне та якісне виконання будівельних і монтажних робіт і здачу готових об’єктів від фірм підрядників. Крім цього, у його функції входить здійснення контролю за ходом виконання планів будівництва. Варто відзначити, що свою діяльність цей працівник здійснює від імені основного замовника виконання цих робіт.

Обов’язки

Якщо претендент отримав посаду інженера технічного нагляду, то на нього покладаються певні обов’язки: здійснення контролю за тим, як фірма – підрядник виконує раніше затверджений план, відповідають терміни, обсяги і якість виконуваних робіт того, що зазначено в договорі. Крім цього, він повинен перевіряти якість використаних для будівництва матеріалів, конструкцій і виробів, які вказані в проектно-кошторисних документах і на робочих кресленнях.

Їх відповідність всім стандартам, нормам, правилам, технічних умов і охорони праці. Також інженер з технагляду бере участь у розгляді питань, що стосуються змін проекту, якщо відбувається впровадження нових, прогресивних технологій, вводяться конструктивні і об’ємно-планувальні рішення, здатні позитивно вплинути на технічні та економічні показники об’єктів або знизити витрати на проведення робіт.

Інші функції

На інженера технічного нагляду також покладається функція брати участь у розгляді та прийнятті змін, які виникають в процесі реконструктивних або будівельних заходів. Він займається рішенням питань, що стосуються заміни матеріалів та інших виробів, контролюючи, щоб при цьому не знизилася якість зводяться об’єктів.

Також він зобов’язаний вивчати всі можливі причини, які можуть вплинути на зміщення строків здачі об’єктів чи погіршення якості виконуваної роботи, для того, щоб своєчасно провести всі заходи, призначені для запобігання виникненню проблем на будівельному об’єкті.

Додаткові обов’язки

Інженер технічного нагляду зобов’язаний виконувати технічне приймання закінчених об’єктів будівництва, після чого оформляти всю необхідну для цього документацію. Він повинен брати участь у роботі різних комісій, які займаються прийманням і передачею в експлуатацію об’єктів будівництва.

Якщо у процесі зведення були допущені помилки, які-небудь роботи були не дороблені, виникли дефекти, то він зобов’язаний проконтролювати якість і своєчасність їх усунення. Крім цього, він займається урахуванням усіх виконаних робіт, готує звітну документацію. Також на працівника покладається обов’язок підвищувати свої кваліфікаційні навички не рідше, ніж раз на п’ять років.

Права

Головний інженер технічного нагляду мають право брати участь у прийнятті рішень вищого керівництва щодо ведення будівельно-монтажних робіт. Він має право залучати інших працівників до виконання поставлених перед ним завдань, якщо на це є дозвіл його начальства. Він може запросити документи або інформацію від інших підрозділів компанії, необхідну йому для виконання своєї роботи. Він має право брати участь в обговоренні питань, що належать до його роботи, вимагати від керівництва сприяння, якщо є така потреба.

Відповідальність

Співробітник, який отримав цю посаду, несе відповідальність за належне виконання своєї роботи. Він може понести покарання за ігнорування наказів вищестоящих керівників, згідно з законодавством країни. Його можуть притягнути до відповідальності за порушення положень і статуту компанії, за порушення адміністративного, кримінального або трудового законодавства в процесі виконання своєї роботи. Крім цього, він відповідальний за складання матеріального збитку компанії своїми неправомірними або помилковими діями.

Висновок

Професія інженера з технічного нагляду в Москві дуже затребувана, оскільки місто постійно розширюється, багато підприємства збільшують свої виробничі обсяги, оптимізують їх і намагаються зробити більш сучасними і технологічно ефективними. Тому знайти роботу такого професіонала не складе праці. Але варто враховувати, що ця посада не тільки вимагає від фахівця наявності певних знань і навичок, але також і покладає на нього велику відповідальність.

Будь-яка помилка і непомічений дефект при проведенні наглядових і контрольних робіт можуть значно позначитися на бюджеті компанії, а також на безпеці людей, які будуть використовувати об’єкти, здані в експлуатацію. Від належного виконання обов’язків цього співробітника залежить дуже багато, тому професія вимагає стресостійкості, уважності та відповідальності на підвищеному рівні.