Інтелектуальна діяльність – це що?

Результат будь-якої фізичної праці – завжди щось конкретне. Поряд з фізичною працею виключним правом наділяється й інтелектуальна діяльність. Це ті результати в різних сферах (науці, мистецтві, літературі та інших), які становлять особливу цінність – майнову. З активним розвитком інформаційно-технологічних засобів розумову працю підвищився у своїй значимості. Відповідно, виникає проблема про захист цієї праці. Саме тому слід розібратися в особливостях і практичних тонкощах його застосування.

Інтелектуальна діяльність – це що? Поняття та її результати

Перед тим як торкатися теми права, необхідно з’ясувати, що ж вона собою являє. Інтелектуальна діяльність – це та діяльність, яка спрямована на створення нематеріальних речей у сфері науки, мистецтва, літератури або інших творчих сферах. Головна особливість – розумова праця, а не фізичний.

Результати інтелектуальної діяльності – це той продукт, у якого немає матеріальної оболонки. Якщо результат відноситься до категорії «річ», наприклад, вірш, що було написано на аркуші паперу, то на неї не поширюється право власності. Іншими словами, дана річ – це не результат інтелектуальної діяльності.

Під інтелектуальною діяльністю розуміється не матеріальна річ, а духовна.

На кожний результат інтелектуальної праці поширюються умови використання його захисту.

Ознаки інтелектуальної праці

Інтелектуальна діяльність – це той труд, який передбачає певну ступінь новизни результату. Серед основних ознак можна виділити наступні:

 • має ідеальний характер: результат проводиться за коштами логічної побудови думки, а також має новизну;
 • результат – продукт, який виражений в об’єктивній формі у відповідності з характером твору (мистецтва, літератури, науки, винаходи та інше);
 • результати інтелектуальної діяльності повинні мати ідеальну природу (наприклад, літературний твір представляють певну систему художніх образів, а ось результат такої діяльності не є результатами інтелектуальної праці).

Захистити законно можна не форму (книгу, картину), а зміст (головну думку твору).

Закони про результати інтелектуальної діяльності

В рамках інтелектуальної власності в законодавстві відбувалися постійні зміни, удосконалювалися норми права. Гарантом захисту права на результати інтелектуальної діяльності є Конституція РФ. У статті 44 прописано, що будь-яка власність подібного роду охороняється законом. Щодо результатів інтелектуальної діяльності, то вони підкоряються актів міжнародного права.

У 1970 році РФ вступила у Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ).

Дану організацію створили для процесу регулювання ІД у всьому світі. На даний момент в ній складаються 189 країн

Об’єкти і суб’єкти ІД

Для детального роз’яснення цій частині питання, необхідно визначити, що таке об’єкт і суб’єкт.

Об’єкт – це результат інтелектуальної діяльності, який знаходиться під захистом правових норм. Суб’єктами вважаються безпосередньо автори та власники цих результатів (громадянин або юридична особа).

До об’єктів відносяться такі види суміжних прав:

 • літературні та художні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • компіляція даних;
 • виконання;
 • фонограма і відеограми;
 • програма організацій мовлення.

Об’єктами вважаються такі результати науково-технічного процесу:

 • винахід;
 • корисна модель;
 • промисловий зразок;
 • топографія;
 • сорт рослин і порода тварин;
 • наукове відкриття;
 • комерційна таємниця.

Серед комерційних позначень до об’єктів відносяться:

 • торгова марка;
 • географічні зазначення;
 • фірмові тренування.

Факти, які потрібно знати

Автором визнається той чоловік, який своїм творчим та інтелектуальним працею створив результат інтелектуальної діяльності. Проте слід враховувати і такі нюанси.

 • Автора не можуть позбавити авторських прав. Винятком є ситуації, коли людина їм не є, але видає себе за нього. У подібному випадку це питання необхідно оскаржувати в суді.
 • Ті особи, які надають підтримку (матеріальну, технічну, організаційну або іншу), не вважаються авторами.
 • Після смерті автора закон захищає його права. З боку захисту може виступати громадянин, який виявив бажання, чи його дані записані у залишеному заповіті.
 • Якщо при створенні результату інтелектуальної діяльності брали участь кілька осіб, то вони наділяються авторськими правами в рівних частках.
 • Правом інтелектуальної діяльності і авторським правом автор може наділити та інших осіб. Однак потрібно не тільки згода автора, але і провести відповідні юридичні дії.

  Про індивідуалізації

  В нормативному акті закріплені права на результат інтелектуальної діяльності. Існують засоби індивідуалізації певних послуг. До них відносяться: фірмове найменування, товарний знак, назву місця походження продукту та інше. Їх використовують для персоніфікації авторів і виробів, послуг. Основна цінність – створення здорової конкуренції серед інших підприємців. Виключним правом наділяється суб’єкт, який його зареєстрував, а не розробник (наприклад, дизайнер). Захищені та засоби інтелектуальної діяльності. Вони виступають у категорії продуктів розумової праці громадянина.

  В юридичному акті визначено конкретний порядок створення і правила ліквідації окремого майна. За законом ясно, що авторське право на конкретний твір не пов’язано з правом власності на нього.