Інноваційний розвиток економіки

Темпи зростання сучасного суспільства залежать від рівня і співвідношення певних параметрів господарської діяльності. Важливу роль відіграє інноваційний розвиток економіки, яке не може тривати без розвитку науки. За основу в даному випадку ставиться постійне технологічне вдосконалення у виробничому середовищі. Спочатку передбачається, що прибуток формується за рахунок новаторів і вчених, а не за допомогою матеріальної бази.

Виникнення концепції

Вперше теорію інноваційного розвитку запропонував австрійський економіст ще на початку XX століття. На основі його монографії поступово з’явилася нова дисципліна. Багато видатні вчені вносили свої поправки і корективи. Однак саме основоположник першим розділив розвиток і зростання економіки. Він дав визначення інновації та створив концепцію, що включає п’ять основних пунктів:

  • Створення абсолютно нового продукту, про який споживачі ще не чули, або більш високоякісного товару.
  • Розробка інноваційної технології виробництва, не випробуваною в промисловій галузі. Це також може бути інша конфігурація комерційного обігу вироби.
  • Відкриття незнайомого ринку, де в рамках обраної галузі ще не велася торгівля.
  • Пошук нового джерела виробничих факторів, незважаючи на те, чи існує він чи формується заново.
  • Створення іншої організації галузі.
  • Даний інноваційний розвиток економіки почалося з виникнення капіталізму, коли в даний сектор були включені творчі підприємці та окремі держави, цікавилися новими технологіями. Дисципліна була створена за рахунок високоякісного людського капіталу.