Характеристика на директора підприємства – зразок, особливості та рекомендації

Ринок праці повниться фахівцями різних профілів, рівня освіти, напрямів, з різним досвідом і знаннями. У деяких за плечима тільки внз, інші поєднували навчання і роботу, треті впоралися з пошуком роботи і без вищої освіти, а зараз за їх плечима величезний досвід на посаді, а диплома як не було, так і немає.

Для того щоб зрозуміти, чи підходить кандидат чи ні, у великих організаціях є цілий кадровий відділ. В невеликих компаніях це питання вирішує директор. Деякі воліють звертатися в кадрові агентства, які проводять різного роду тестування та співбесіди з потенційними кандидатами.

Але все-таки самим мовцем показником при виборі фахівця є характеристика з попереднього місця роботи. У деяких випадках характеристика потрібна не тільки фахівцям, які змінюють компанію, в якій працюють.

У цій статті розберемо, що таке характеристика, навіщо вона потрібна, правила складання і зміст. Основна увага тут приділятиметься зразкам характеристик керівників.

Що таке характеристика на працівника

Характеристика на директора підприємства – зразок документа, уніфікована форма якого не закріплена і не затверджено ні в одній з контролюючих інстанцій. До того ж вона зовсім не обов’язкова в оформленні. Організація сама має право вирішувати, чи потрібно давати працівнику характеристику чи ні, що саме в ній писати і як оформлювати.

І все-таки, якщо працівник претендує на високу посаду, краще, щоб характеристика була. Якщо її не оформили в організації самостійно, можна попросити про це відділ кадрів.

Характеристика на директора підприємства – зразок документа, який багато в чому може спростити подальший пошук роботи. Це стосується й інших посад, в яких люди зайняті роботою з великою економічною та соціальною відповідальністю. У ній описуються всі досягнення працівника, його сильні і слабкі сторони, досвід роботи, проекти під його початком і інша інформація, яка має важливість у сфері зайнятості.

Навіщо буває потрібна характеристика

Характеристика на директора підприємства – зразок документа, який може бути призначений як для внутрішнього використання, так і для зовнішнього. Це може бути:

 • Особисте прохання керівника. Її можуть скласти і при особистому запиті працівника, при цьому він не обов’язково повинен звітувати, навіщо вона йому необхідна.
 • Запит акціонерів компанії або засновників. Власники компанії можуть періодично виносити на порядок денний питання про людину, керівному їх майном. У цьому випадку характеристика як не можна краще описує його відповідність посаді.
 • Пошук директором нового місця роботи. При влаштуванні на високопоставлену посаду резюме буває мало, компанії вимагають від кандидатів рекомендацій з попередніх місць роботи, а також характеристику на директора підприємства. Форма може бути як довільної, так і встановленою у кадровій політиці конкретної компанії.
 • Переведення на іншу посаду у межах холдингу або корпорації. У великих організація немає можливості мати на увазі усіх працівників в режимі 24/7. Якщо керівник одного з підрозділів, наприклад, переїхав і хоче перевестися в філія ближче до дому, від нього можуть вимагати характеристику.
 • Запит судових приставів, слідчого комітету і інших уповноважених осіб. Існують різні ситуації, наприклад, в організації могло статися велике розкрадання майна, податкове злочин і інші неприємні ситуації. Людина, що несе відповідальність за діяльність організації – директор. З нього першого і запитають. В тому числі і характеристику.

Різновиди характеристик

Отже, характеристика може призначатися для абсолютно різних користувачів та при різних ситуаціях. Виходячи з цього, виділяють кілька видів цього документа:

 • Виробнича. Таку форму часто запитують на виробництві, наприклад, коли необхідно пройти медичний огляд.
 • Службова. Використовується у вищих головних організаціях холдингів. Запитується, коли необхідно винести рішення про преміювання або штраф співробітника.
 • Атестаційна. Просування по кар’єрних сходах пов’язано з безперервним навчанням, отриманням новог досвіду і знань. Ця характеристика дозволяє зрозуміти, чи готовий співробітник до подальшого зростання, та й чи придатний взагалі для цієї посади.

Що містить характеристика

Вище описано, що характеристика на директора підприємства – зразок документа без уніфікованої форми. Але і в ній є блоки, наявність яких структурно і інформаційно важливо. Такими є:

 • опис трудової діяльності, займаний пост, особисті дані;
 • список заслуг, доведених до логічного завершення проектів, рішень, які вивели компанію на новий рівень;
 • особисті якості працівника, його досвід, знання і здібності;
 • курси, тренінги, підвищення кваліфікації, семінари та інші заходи щодо вдосконалення професійних знань і навичок;
 • нагороди та перемоги.

Крім позитивних моментів в роботі директора, необхідно вказувати і невдачі. У характеристиці повинна бути вся інформація про роботу посадової особи для успішного моделювання повної і правдивої картини. Так, наприклад, провальні рішення, штрафи та інші негативні моменти також повинні бути занесені в розділи характеристики.

Ким складається характеристика

Зразки характеристик керівників відділів компанії можуть бути складені директором або генеральним директором, а також фахівцем з персоналу або працівником кадрової служби. Може бути в організації та спеціально уповноважений людина. Наприклад, деякі керівники делегують цю обов’язок своїм секретарям та офіс-менеджерам.

Тоді як писати характеристику на керівника підприємства в цілому? Сам про себе директор писати не повинен. У цьому випадку характеристика складається знову кадровою службою, фахівцем з персоналу, радою директорів або власниками організації.

Як писати характеристику

Зразок характеристики на директора підприємства для нагородження, переміщення або переведення в іншу компанію повинен бути оформлений за правилами ділового листування. Уніфікованої форми документа немає, але в ньому повинна простежуватися структура, важливі інформаційні блоки, стояти підпис відповідальної особи та печатка організації.

Оформляється характеристика зазвичай на фірмовому бланку з вказівкою реквізитів. Будь приклад характеристики директора пишеться від третьої особи. Для зручності читання документа використовуються такі параметри тексту в редакторі: шрифт Times New Roman, кегль 14. Формат паперу для характеристики – А4.

Як будь-яка вихідна кореспонденція, характеристика оформлюється за правилами діловодства та архівування у двох примірниках із зазначенням порядкового номера документа та вихідної дати.

Структура характеристики

У цьому розділі наведено приклад характеристики на керівника підприємства, найбільш часто застосовувана в діловодстві структура:

 • Заголовок. Тут зазначено найменування документа.
 • Персональні дані. А саме: рік і місце народження, навчальні заклади, отримані ступені освіти.
 • Трудова діяльність працівника. Тривалість трудового стажу, період роботи на даному підприємстві, попередні місця роботи, посади і пройдені щаблі кар’єрних сходів, досягнення, нагороди, перемоги, результати. Тут же можуть бути наведені відомості про підвищення кваліфікації.
 • Особистісні якості, характеристика працівника як партнера і лідера, психологічний портрет людини.
 • Висновок. У цьому розділі може бути вказана мета складання документа, його кінцевий адресат або висновки про характеристику в цілому.
 • Дата та вихідний номер зазначаються у верхній частині документа, в куточках, під шапкою з реквізитами.

В самій нижній частині вказується посада, прізвище, ініціали і підпис посадової особи, яка заповнила характеристику. Тут же ставиться відбиток печатки.

Особливості написання документа

Характеристика містить персональні дані приватної особи. Всі дії, що стосуються персональних даних, повинні відповідати вимогам статей 86-90 Трудового Кодексу РФ, Закону про персональних даних та інших НПА, що стосуються цього питання (локальних, обласних, федеральних і так далі). Передавати інформацію про людину куди-небудь без його згоди не можна.