Функція пропозиції. Фактори, що визначають пропозицію

0

На сучасному ринку існує поняття, протилежне попиту – це пропозиція. Під цим терміном експерти розуміють готовність продавця негайно продати свій товар. В якості постачальників продукції на ринку в основному виступають її виробники. Їх діяльність по формуванню цін і реалізації товарів визначається деякими цілями, основна з них – отримання максимального прибутку. Головна функція ціни пропозиції – забезпечити їх досягнення.

Сутність пропозиції

Кожний товаровиробник прагне випускати товар, потреба в якому суспільство відчуває на даний момент, тобто ґрунтується на купівельному попиті. Таким чином, всі виробники на ринку сприяють задоволенню суспільних потреб, формуючи так звана пропозиція. Це можливість і бажання продавця поставити на ринок певну кількість товару в даний момент часу. Така можливість обмежена обсягом виробничих ресурсів, тому нездатна задовольнити потреби всього суспільства відразу.

Обсяг пропозиції визначається обсягом виробництва, але не дорівнює йому. Різниця між цими величинами пояснюється внутрішнім споживанням продукції, втратами при зберіганні і транспортуванні і т. д.

Закон пропозиції

Кількість надходження на ринок товару і його вартість об’єднані прямий або позитивною залежністю. Формулювання даної залежності звучить так: при рівних ринкових характеристиках зростання покупної ціни на товар сприяє збільшенню пропозиції, так само як і її зменшення викликає зниження виробничих обсягів. Ця специфічна залежність і є головний ринковий закон.

Наочно зобразити дію такого закону в дійсності можна трьома способами: графічним, аналітичним або табличним.

Розглянемо перший варіант. Відклавши на графіку умовні величини пропозиції-на горизонтальній осі, а ціни – на вертикальній і з’єднавши їх, побачимо, що отримана лінія має позитивний нахил. Простіше кажучи, при зростанні ціни зростає кількість товарів на ринку, і навпаки. Цей графік є прямим доказом сформульованого вище ринкового закону, визначається таким поняттям, як функція пропозиції.

Фактори, що визначають пропозицію

Основними факторами, здатними регулювати величину пропозиції, є такі нецінові детермінанти:

 • Ціна ресурсів, необхідних для виробництва. Чим дорожче сировина, тим більше витрати на виробництво і, відповідно, менший прибуток і бажання виробника випускати цей продукт. Таким чином, функція пропозиції і його обсяг залежать від цін на фактори виробництва (їх підвищення призводить до зниження його обсягів і, як результат, зменшення пропозиції).
 • Рівень технології. Використання найсучасніших технологій виробництва, як правило, сприяє скороченню витрат і супроводжується підвищенням обсягу пропонованих товарів.
 • Цілі фірми. Якщо основне завдання підприємства – одержання прибутку, його діяльність спрямована на нарощування темпів виробництва. Якщо ж метою є, наприклад, його екологічність – виробнича потужність падає.
 • Податки і субсидії. Підвищення податків веде до збільшення витрат, а державні субсидії, навпаки, стимулюють виробників на підвищення пропозиції.
 • Зміна цін на інші товари. Наприклад, зміна цін на нафту (зокрема, підвищення) сприяє зміні вартості деревного вугілля, в даному випадку у бік зростання.
 • Очікування виробників. Постійний моніторинг ринку іноді впливає на поведінку виробників, наприклад, очікувана інфляція сприяє зниженню виробництва. Так само і плановане підвищення цін впливає на зміну пропозиції, тільки у зворотний бік.
 • Кількість виробників однорідних товарів також можна віднести до факторів, які впливають на пропозицію. Чим їх більше, тим, відповідно, вище обсяг пропонованих товарів на даному ринку.
 • Функція пропозиції

  Дана функція – це залежність обсягу надходять на ринок товарів від факторів, його визначальних. У широкому розумінні всі види функції пропозиції полягають в організації безпосередньої взаємодії між виробництвом товарів та їх споживанням, а також їх купівлею та продажем.

  Виникаючий на ринку попит на продукт викликає підвищення обсягів його виробництва і поліпшення якості, що приводить до збільшення загальної кількості даного товару на ринку.

  Крива пропозиції

  Крива пропозиції (або функція пропозиції) – це спосіб графічного зображення кількості пропонованого на ринку товару для кожного значення ціни при незмінному впливі на нього інших факторів. Як правило, дана крива є зростаючою.

  Для побудови графіка необхідно провести в системі координат лінію, з’єднавши точки перетину ліній попиту і пропозиції.

  Розташування і кут нахилу кривої на графіку залежать в основному від розміру виробничих витрат, оскільки жодне підприємство не буде працювати, якщо прибуток від продажу товару не перекриває витрати на його випуск.

  Зрушення кривої пропозиції

  Зростання пропозиції сприяє підвищенню обсягів виробництва, а спадання – їх зниження. Ця залежність знаходить своє відображення і в графіку щепа пропозиції: у першому випадку вона зміщується вправо і вниз, у другому – вліво і вгору.

  Функція пропозиції товару, а також його крива передбачають використання двох різних термінів, як “величина пропозиції” та безпосередньо “пропозиція”. Перший термін вживається, коли йдеться про зміну обсягів надходять на ринок товарів внаслідок коливання їх ціни. Якщо ж зміна виробництва викликано іншими чинниками, використовують другий термін.

  Також зсув кривої пропозиції відбувається при варіюванні суми виробничих витрат: при її зростанні лінія зсувається вгору на величину різниці, і навпаки – при зменшенні.

  Аналогічні метаморфози будуть відзначені на графіку у разі підвищення/зниження податків, зважаючи на їх безпосереднього відношення до витрат виробництва.

  Взаємодія попиту і пропозиції

  Роздрібна ціна товару на ринку, як і обсяг її виробництва і продажу, визначається шляхом взаємодії попиту і пропозиції. Саме ця взаємодія визначає функції попиту і пропозиції.

  Якщо ціна на товар опускається нижче середнього, ринок реагує підвищенням споживчого попиту. Виробники, в свою чергу, знижують обсяги випуску даного товару, оскільки його виробництво стало менш прибутковим. Таким чином, покупці готові купувати продукт, але виробники не в змозі задовольнити їх потребу в ньому.

  Зворотні дії відбуваються при підвищенні цін: виробники хочуть випустити на прилавки якомога більше дорогого товару, однак покупці не бажають його купувати за такою високою ціною.

  Рівноважна ціна

  Рівноважної називається ціна, за якої кількість виробленого товару повністю задовольняє споживчу потребу в ньому, тобто величина попиту дорівнює величині пропозиції. Такий обсяг продукції і є рівноважним для даного ринку.

  Якщо поточна ціна товару відрізняється від згаданої вище, то діяльність продавців і покупців сприяє її досягненню. Пояснюється це тим, що тільки така вартість товару, що забезпечує задоволення поточних потреб суспільства (а це, як ми вже відзначали, основна функція пропозиції) і підтримка оптимального рівня виробничих витрат.

  Comments are closed.