Форми проведення податкового контролю. Основні завдання, методи та значення податкового контролю

Будь-яка компанія піддається різним перевіркам з боку податкових органів. Вони призначені для контролю над діяльністю комерційних підприємств. Існує кілька форм проведення податкового контролю, які обираються працівниками ФНП у той чи інший момент часу. Тому будь-який власник бізнесу і бухгалтер повинні розбиратися в основних різновидах перевірок, правила їх здійснення та дії, які повинні здійснюються інспекторами при вивченні документації.

Поняття податкового контролю

Даний контроль представлений певною діяльністю з боку уповноважених державних органів, основною метою якої виступає контроль над тим, щоб різні підприємці або організації дотримувалися численні правила сплати податків і зборів.

Виражається такий контроль у вигляді податкових перевірок, причому вони можуть бути представлені в різних видах. Основною їх метою виступає попередження і виявлення різних порушень, що мають відношення до перерахування податків та зборів. Одночасно з цим можуть проводитися розслідування стосовно податкових злочинів. Результатом стає притягнення порушників і злочинців до відповідальності, тому має високе значення податковий контроль для всієї держави.