Форми проведення податкового контролю. Основні завдання, методи та значення податкового контролю

Будь-яка компанія піддається різним перевіркам з боку податкових органів. Вони призначені для контролю над діяльністю комерційних підприємств. Існує кілька форм проведення податкового контролю, які обираються працівниками ФНП у той чи інший момент часу. Тому будь-який власник бізнесу і бухгалтер повинні розбиратися в основних різновидах перевірок, правила їх здійснення та дії, які повинні здійснюються інспекторами при вивченні документації.

Поняття податкового контролю

Даний контроль представлений певною діяльністю з боку уповноважених державних органів, основною метою якої виступає контроль над тим, щоб різні підприємці або організації дотримувалися численні правила сплати податків і зборів.

Виражається такий контроль у вигляді податкових перевірок, причому вони можуть бути представлені в різних видах. Основною їх метою виступає попередження і виявлення різних порушень, що мають відношення до перерахування податків та зборів. Одночасно з цим можуть проводитися розслідування стосовно податкових злочинів. Результатом стає притягнення порушників і злочинців до відповідальності, тому має високе значення податковий контроль для всієї держави.

Цілі перевірки

Контроль за дотриманням податкового законодавства переслідує відразу кілька цілей:

 • гарантоване забезпечення економічної безпеки в країні при утворенні різних грошових фондів, які можуть бути централізованими або децентралізованими;
 • контроль над створенням доходів держави, а також над їх використанням раціональних напрямках;
 • покращення співпраці податкових органів з різними компаніями і підприємцями;
 • перевірка реалізації представниками бізнесу зобов’язань перед країною й державними органами;
 • оцінка цільового застосування пільг, що надаються за різними податками;
 • виявлення, запобігання і профілактика різноманітних податкових злочинів.

Всі ці цілі досягаються лише при реалізації контролю з боку досвідчених фахівців, що працюють в податковій інспекції.

Об’єкти контролю

Податкова перевірка може здійснюватися по відношенню до різних предметів і об’єктів.

Об’єктом виступає використання грошей при створенні різних грошових фондів. Додатково сюди відносяться різні ресурси фірм і приватних платників податків, причому ці ресурси можуть бути матеріальними, трудовими або якими-небудь іншими.

Предметом є різні операції, звітність, декларації та нюанси використання податкових пільг. Перевірці підлягає бухгалтерський баланс та різні інші папери, які обов’язково складаються і грамотно оформляються бухгалтером фірми або ПІДПРИЄМЕЦЬ.

Форми судового процесу

Існує кілька форм проведення податкового контролю, що володіють значними відмінностями. Вони представлені різними методами організації різних контрольних заходів.

Реалізується контроль шляхом процесуальної діяльності працівників ФНС. Для цього використовуються різні встановлені прийоми, методи і засоби, які повинні бути законними та ефективними.

Хто займається процесом?

Органи, що здійснюють податковий контроль, призначають посадових осіб для проведення перевірки. Вони зобов’язані виконувати дії:

 • отримання показань від засновників фірм чи підприємців;
 • перевірку різної інформації в документах компаній;
 • вивчення звітів та декларацій;
 • візуальний огляд приміщень, де працюють фахівці організації.

Допускається користуватися іншими формами для проведення перевірки. Фахівці не можуть збирати та зберігати інформацію про платників податків, якщо дані отримані шляхом порушень основних положень ПК. Вони не мають права поширювати цю інформацію.

Якими правами володіють інспектори?

Методи податкового контролю є численними і багатогранними. Тому кожен власник бізнесу повинен добре розбиратися в тому, які права є у перевіряючих. Вони можуть реалізувати різні форми проведення податкового контролю:

 • вимагати і вивчати документи, на підставі яких перевіряється правильність розрахунку і сплати податків;
 • здійснювати виїмку документації в процесі реалізації перевірок, що містить інформацію про можливі правопорушення, причому вони можуть запитуватися навіть у податкових агентів, якщо існують підстави, що деякі папери були заховані, навмисно підкориговані або знищені;
 • викликати представників компаній чи підприємців, щоб взяти у них свідчення стосовно сплати тих чи інших податків, причому виконується цей процес в рамках податкової перевірки;
 • проводити обстеження різних приміщень, які застосовуються платником податку для отримання прибутку, щоб визначати їх розмір і знаходити певні папери, приховані від податкових інспекторів;
 • проводити інвентаризацію, щоб порівняти її результати з тими даними, які передавалися компанією або підприємцем у ФНС;
 • контролювати витрати платників податків і співставляти їх з доходами;
 • залучати інших експертів і фахівців до процесу перевірки, якщо в цьому є необхідність;
 • викликати інших осіб, які можуть виступати свідками правопорушень з боку платників податків, якщо інформація, наявна в них, вважається значущою для проведення якісної перевірки;
 • формувати податкові пости.

Таким чином, методи податкового контролю є різноманітними і ефективними. Вони можуть застосовуватися в сукупності або окремо.

Форми контролю залежно від часу реалізації

Ефективність податкового контролю багато в чому залежить від того, коли саме здійснюється ця процедура. Відповідно з часовими рамками виділяються різні форми.

До них спочатку відноситься попередня перевірка. Такий податковий контроль здійснюється до того моменту, коли закінчиться звітний період по певному виду збору. Також може виконуватися до прийняття рішення щодо надання платнику податків пільг або зміни строків сплати збору.

Поточний контроль здійснюється під час конкретного періоду за певним податком. До особливостей його відноситься те, що виконуються різні заходи інспектором в процесі здійснення різних операцій платником податків. Ґрунтується такий контроль на:

 • бухоблік;
 • податковому обліку;
 • первинної документації;
 • інвентаризаційних документах;
 • порядок здійснення різних касових операцій.

За рахунок такого контролю працівники ФНС володіють можливістю оперативно реагувати на різні коригування у фінансовій роботі платника податків, що запобігає можливі порушення.

Терміни проведення податкового контролю, що є подальшим, припускають реалізацію цього процесу вже після закінчення податкового періоду по конкретному збору. У цьому випадку вивчаються всі бухгалтерські, фінансові папери. Його метою виступає перевірка правильності розрахунку і своєчасності перерахування платежів.

Види за місцем проведення

Податковий контроль представлений в різних формах, а реалізуватися він може як безпосередньо у відділенні ФНС, так і в офісі платника податків.

Іноді компанії і підприємці навіть не знають, що у відношенні їх документів здійснюється перевірка.

Виїзний контроль

Виїзний податковий контроль передбачає, що інспектори ФНС відвідують безпосередньо головний офіс конкретної компанії.

За законодавством приїжджати інспектори на місце роботи особи, що перевіряється, можуть тільки через три роки після реєстрації платника податків. Керівництво фірми повинно виділити для перевіряючих окремий комфортний кабінет, обладнаний столами та стільцями, комп’ютером та іншими необхідними елементами для інспекторів. При необхідності готуються і надаються різні папери, а також даються показання посадовими особами.

Про проведення такої перевірки фірми сповіщаються заздалегідь, що дає їм можливість підготуватися до приїзду перевіряючих фахівців. Така форма проведення податкового контролю використовується не дуже часто, а також зазвичай по відношенню до дійсно великим організаціям.

Камеральний

Такий вид податкового контролю здійснюється інспекторами за місцем своєї роботи, тому вони не відвідують офіс платника податків. Не сповіщаються підприємці про таку перевірку.

Зазвичай не виникає необхідності звертатися до платників податків, так як вивчаються декларації і різні звіти, передані представниками фірм на розгляд у ФНС. Якщо виявляються різні помилки, недоліки чи неточності, то працівники ФНС можуть звернутися до керівництва фірми, потрібних для з’ясування обставин.

Інші види контролю

Завдання податкового контролю полягають у виявленні та запобіганні різних порушень.

Виконується процес раптово або заплановано, а також можуть бути інші види і форми цієї процедури.

Плановий

Для проведення перевірок складається працівниками ФНС спеціальний план. На підставі нього проводиться процедура дослідження документації різних компаній.

Самі підприємства сповіщаються про терміни реалізації контролю, тому можуть підготуватися до цього процесу.

Позаплановий

Проводиться поза спеціального плану перевірок. Для його здійснення потрібна серйозна підстава, представлене незаперечними доказами щодо того, що конкретна організація порушує податкове законодавство.

Для здійснення даного процесу неодмінно видається наказ, підписується керівництвом податкової інспекції. Для платників податків така процедура виступає повною несподіванкою, тому у них відсутні можливості для коригування, знищення або підміни важливої документації, що має відношення до конкретного збору.

Комплексний

Цей процес полягає в перевірці платника податків щодо всіх податків, що сплачуються ним у бюджет. Такий контроль вважається специфічним і тривалим, причому важливо проконтролювати, щоб порушувалося лише обмежений період часу з цих податків.

Перевірці підлягають різні декларації і звіти, тому часто така процедура є виїзний. Це дозволяє інспекторам ретельно вивчити всі документи в оптимальних умовах, а також вони можуть розраховувати на уточнюючі папери в будь-який момент часу.

Тематичний

Перевірка зачіпає тільки конкретний вид податку або певний питання, що стосується дотримання законодавства.

Зазвичай цей вид контролю використовується при підозрі або наявності доказів того, що конкретна компанія неправильно розраховує податок або приховує важливі відомості.

Вибірковий

Полягає у вивченні тільки вибіркових документів, що мають відношення до конкретного податку. Зазвичай проводиться процедура при вивченні конкретного періоду часу.

Якщо в результаті вивчення документації виявляються серйозні порушення, то такий процес може перерости в суцільний контроль, на підставі якого перевіряються всі папери по конкретному збору.

Повторний

Якщо в результаті перевірки виявляють інспектори серйозні і чисельні порушення, то це призводить до нарахування штрафів і до залучення платника податків до відповідальності іншими способами. При цьому дається час на усунення наслідків недотримання законодавства.

Інспектори повинні переконатися в тому, що їх приписи були виконані, тому повторно раптово відвідують компанію. Вони запитують документи за той період, протягом якого повинні бути внесені корективи у роботу фірми. Якщо вони виявляють, що не були вжиті потрібні дії з боку платника податків, то використовуються більш жорсткі заходи покарання, представлені не тільки штрафами, але й навіть припиненням роботи чи забороною на подальше функціонування фірми.

Як оформлюються результати?

Основні форми проведення податкового контролю передбачають обов’язкове грамотне оформлення результатів перевірки.

По закінченню процесу видається платникам податків довідка, після чого не можуть інспектори вимагати додаткові папери. Далі дається два місяці на формування акту, якщо проводився виїзний процес, а при камеральній перевірці акт складається протягом 10 днів.

Таким чином, податковий контроль представлений в різних формах, причому всі вони є значимими і мають своїми нюансами. Основною його метою виступає запобігання і усунення наслідків порушення податкового законодавства. Піддаються йому всі платники податків, але конкретний вид вибирається в залежності від термінів роботи фірми і підстав проведення дослідження. При виявленні порушень залучаються компанії та підприємці до відповідальності, а також у подальшому можна очікувати проведення повторної перевірки.