Чим мотивація відрізняється від стимулювання? Нематеріальна мотивація персоналу. Матеріальне стимулювання персоналу

У цій статті ми розглянемо, чим мотивація відрізняється від стимулювання. З метою функціонування господарюючих суб’єктів в умовах ринкової економіки необхідно посилення розглянутих явищ.

Поняття про мотивацію і стимулювання персоналу

Мотивація являє собою змінну систему внутрішніх чинників, які взаємодіють між собою з метою спрямування поведінки людини на досягнення мети, поставленої перед господарюючим суб’єктом.

Крім цього, в процесі її реалізації працівник повинен досягати власні цілі й реалізовувати свої інтереси.

Як вже підкреслювалося вище, мотивація — це внутрішній процес, який безпосередньо пов’язаний з потребами.

Те, що діє на людину ззовні і представляє для нього певну цінність, називається стимулом. Таким чином, при формуванні мотиву праці благо стає останнім.

Стимулювання праці сприяє створенню умов, за яких діяльність працівника сприяє більш ефективному і продуктивної праці. Тобто, воно останнього призводить до того, що можна працювати з більшою віддачею, що сприяє виникненню мотивації до цього в трудовому процесі.

В цьому і полягає попередній відповідь на питання про те, чим мотивація відрізняється від стимулювання. Що ще потрібно знати? Про це далі.