Банківський мультиплікатор та його механізм

У статті розглянемо банківський і грошовий мультиплікатор. При наявності дворівневої структури механізм безготівкової емісії функціонує на основі банківської кредитної, а, крім того, депозитної мультиплікації. Щоб правильно розуміти безготівкову грошову емісію як об’єктивно діючий процес, який впливає на господарський оборот, потрібно знати принцип роботи механізму мультиплікації. У перекладі з латинської мови, “мультиплікація” означає “множення”.

Що таке банківський мультиплікатор?

В рамках оцінювання безготівкової грошової емісії слід враховувати можливість впливу інших учасників господарських оборотів на мультиплікаційний механізм безготівкових коштів. На тлі всієї жорсткості роботи банківської структури, яка створюється спеціальними економічними нормативами, при певних умовах, фінансові установи можуть за своїм бажанням, а, крім того, у відповідності з ситуацією фінансового ринку, не тільки створити, але й повністю ліквідувати депозити.

Для чого він потрібен?

ЦБ РФ завдяки управлінню мультиплікатором банківських резервів може розширювати або звужувати емісійні можливості фінансових структур. Визначення вузької фінансової бази вкладають випущені центральним банком в обіг готівкові гроші, а також залишки коштів на рахунках необхідних резервів кредитних центрів.

Щоправда, необхідно враховувати, що в державах з економікою, що розвивається, управління грошовими коштами грає різні ролі, з точки зору використання вузької фінансової бази, порівняно з промислово розвиненими країнами. Це пов’язане з тим, що держави з розвиненою економікою завжди намагаються мінімізувати необхідні резерви в якості елемента вузької грошової бази.

Грошова база та її елементи

Чималим значенням для управління роботою банківського мультиплікатора має грошова база в широкому розумінні, яка крім елементів вузької фінансової основи включає в себе такі кошти з кредитних установ у центральному банку:

 • Грошові кошти, які знаходяться на кореспондентських рахунках.
 • Депозитні кошти.
 • Вкладення в облігаційні папери центрального банку.
 • Інші зобов’язання, які несе центральний банк за тими чи іншими операціями з кредитними центрами в національній валюті.

Чому дорівнює банківський мультиплікатор? Це частий питання.

Поняття резервних грошей

Слід підкреслити і те, що в аналітичному визначенні центральний банк використовує також поняття резервних грошей. Вони в кількісному відношенні можуть перевищувати широку фінансову базу на суму депозиту до запитання установ, які є учасниками господарського обороту, що обслуговуються в центральному установі. З цієї причини повною мірою оцінювати основу поряд з можливостями депозитної емісії, що впливає на господарський оборот, вдасться лише в тому випадку, якщо використовувати потенціал елементів широкої фінансової бази, а, крім того, резервних грошей та їх динаміку.

Механізм кредитування

Мультиплікатор банківської системи у своєму широкому значенні є вбудованим механізмом кредитування, який забезпечує еластичність господарських і грошових оборотів поряд з швидкістю реакції на поведінку учасників фінансового ринку.

Під фінансовим мультиплікатором розуміють процеси емісії платіжних засобів господарських оборотів при зростанні грошової бази на одну одиницю. Тобто маються на увазі кошти центрального банку. Особливості регулювання та оцінювання даного процесу прямо залежать від включення в розрахунок грошових агрегатів фінансових активів із зниженою ліквідністю. При цьому одночасно важливо враховувати ймовірність відтоку частини грошових коштів з депозитів банківської структури в готівку.

Механізм банківського мультиплікатора

Коефіцієнт мультиплікація визначають як відношення пропозиції грошей до фінансової базі. Грошовим мультиплікатором розкривається здатність фінансових агрегатів впливати на економічні процеси. З 1998 року до 2003 грошовий мультиплікатор в Росії змінився з показника, рівного 1,40 до значення 2,1.

При оцінюванні впливу механізму фінансової мультиплікації потрібно враховувати наступні фактори:

 • Існуючі умови пересування коштів між банківськими організаціями.
 • Вплив пересування фінансових коштів на розширення кредитного вкладення банківської структури.
 • Ступінь обґрунтування залежності існуючого обсягу кредитного вкладення від наявності депозиту в тому чи іншому банку.
 • Можливість здійснення резервації банками великих фінансових коштів.
 • Вилучення певної частини банківських депозитів в формі готівки.
 • Перетворення певної частки банківських депозитів у строкові форми, що може не включатися в розрахунки величини грошової маси.
 • Платна основа надається банківськими організаціями кредиту.
 • Рівень заінтересованості банківських установ в отриманні прибутку.
 • Відкритість, а, крім того, прозорість фінансового ринку.

Що ще має на увазі банківський мультиплікатор?

Основи механізму

У найбільш змістовною і функціонально обґрунтованої формі в сучасній літературі механізм банківської мультиплікації представлений в підручниках з макроекономіки.

Важливо враховувати особливості функціонування банківської структури в якості самостійного, а, крім того, автономного і професійного учасника господарських оборотів. Тому потрібно, насамперед, вивчення специфіки правової бази поряд з проведеними операціями.

Кількісна оцінка

Банківський мультиплікатор є кількісною оцінкою процесу множення грошей на депозитних рахунках у комерційних структурах. Безпосередньо механізм банківської мультиплікації функціонує постійно, його визначають за допомогою наступних коефіцієнтів:

 • Значення банківської мультиплікації.
 • Показник змін у грошовій масі.
 • Механізм банківських мультиплікація може функціонувати лише в рамках дворівневої фінансової системи. При цьому першим рівнем є центральний банк, який керує цим механізмом.

  Другий рівень представлений комерційними банками, які змушують цей механізм діяти. При цьому діяти його вони змушують автоматично, незалежно від бажання керівництва окремих банків.

  Таким чином, одним комерційним банком не можуть бути мультиплицированы гроші. Грошові кошти мультиплицирует безпосередньо вся система.

  Банківський депозитний мультиплікатор функціонує незалежно від того, чи були надані кредити комерційним установам або ж уряду. Фінанси в даній ситуації надійдуть на бюджетні рахунки в комерційні банки.

  Дані гроші теж мають ставлення до залучених ресурсів, тому включається в дію механізму банківської мультиплікації. Формула банківського мультиплікатора виглядає так:

  • m = Грошова маса / Грошова база = M / Б.

  Цей механізм працює не тільки завдяки надання центральним банком кредитування. Він може бути запущений і в ситуаціях, при яких центральний банк купує у комерційних організацій цінні папери або ту чи іншу валюту.

  Включити даний механізм центральний банк здатний і в ситуаціях, при яких він зменшує норму відрахувань на користь обов’язкових резервів. У цьому випадку збільшується вільний резерв комерційних організацій, що при інших рівних умовах може приводити до зростання обсягу кредитування, а, крім того, до включення грошового мультиплікатора. Банківські гроші повинні бути використані правильно.

  З усіх фактичних вкладень комерційних установ в активні операції лише кредитні вклади можуть створювати нові депозити. Таким чином, банківській системі країни вони дають можливість виконувати емісійну функцію. Тому чим вище питома вага кредитування в активах, тим більше буде обсяг емісійної діяльності.

  Процес мультиплікації як безперервне явище

  Чи може таке бути, що банківський мультиплікатор дорівнює «5»? Він ніколи не зможе досягти такого значення. Це пояснюється тим, що частина грошових коштів завжди буде використовуватись для інших операцій, які не є кредитними. В касі будь-якої банківської установи завжди повинні бути присутніми готівку для здійснення касових операцій.

  Враховуючи те, що процес мультиплікації є безперервним, його коефіцієнт розраховують за певний проміжок часу, наприклад, за один рік. Розрахунки показують, наскільки за цей період була збільшена грошова маса, яка знаходилася в обігу. Необхідно звернути увагу і на те, що розмір можливого збільшення фінансів комерційними структурами ніяк не залежить від їх загального числа.

  Велике значення при оцінюванні механізму банківського мультиплікатора набувають різні фактори, які впливають на його коефіцієнт.

  Мінімальний капітал

  Мінімальний розмір встановленого законодавством статутного капіталу комерційної організації та банківської структури в цілому, в рамках збільшення, робить підвищувальний вплив на механізм, а, крім того, і на коефіцієнт мультиплікації. Але на тлі офіційного збільшення встановленого мінімального розміру капіталу кількість банківських організацій може скорочуватися настільки, що сукупний розмір активів всієї фінансової системи може значно зменшитися.

  Кон’юнктура деяких окремих сегментів фінансового ринку поряд із змінами грошових доходів населення, величиною кредитування центрального банку комерційним організаціям та уряду, зміною розміру вартості на товари, структурою залучених ресурсів, станом системи за безготівковими розрахунками та обсягами міжбанківських кредитів теж можуть надавати підвищувальний вплив у рамках функціонування механізму мультиплікації.

  Правда, слід зазначити, що по ряду позицій така тенденція може придбати і протилежний напрямок. Наприклад, щось подібне можливе в рамках переваги кредитними інститутами операцій на ринках цінних паперів, а, крім того, на валютній майданчику. Інфляційне збільшення цін на послуги і товари в тому числі, яке не супроводжується підйомами виробництва, може змушувати банківські установи скорочувати обсяги за своїм кредитування.

  Висновок

  Таким чином, емісія безготівкових фінансів є первинною і відбувається шляхом зарахування додатково випускаються коштів на кореспондентський рахунок кредитної установи у формі позики центрального банку або бюджетного асигнування.

  За умови існування дворівневої банківської структури механізм безготівкових грошових емісій діє на підставі мультиплікації. Під банківським мультиплікатором розуміють, у свою чергу, процес збільшення грошових коштів на депозитному рахунку комерційного банку в період їхнього руху від одного фінансової структури до іншої.