Амортизується майно – це… Амортизація майна: бухгалтерський облік, податковий облік

Амортизація майна, що амортизується, здійснюється відповідно до 256-ї статті двадцять п’ятої глави чинного в даний час на території нашої держави ПК. Цього бухгалтерського процесу підпорядковується певна категорія основних засобів, корисне використання для яких визначено річним строком або більше. При цьому ціна таких об’єктів повинна становити не менше сорока тисяч рублів. Крім власне майна, амортизації підлягають і права, пов’язані з інтелектуальними володіннями, якщо платник податків одержує через них деякий дохід. Амортизація дозволяє поступово погасити вартість.

Важливі особливості

Облік амортизується майна визначається специфікою підприємства. Зокрема, якщо об’єкти, які підпадають під згадану статтю, отримані компанією, що спеціалізується на наданні комунальних послуг, тоді у них є власник, відмінний від цієї юрособи. Між фірмами укладається угода (інвестиційне, концесійне). На підставі цього документа проводиться амортизація. Відрахування покладаються тільки в той період, поки діє зазначена домовленість.

У разі, коли амортизується майно організації було отримано від власника, при цьому підприємство належить до числа унітарних, діють спеціальні правила. Додаткова умова: власник також повинен відноситися до категорії унітарних підприємств або діяти на підставі господарського ведення. Відрахуваннями, пов’язаними з амортизацією, в цій ситуації повинне займатися те підприємство, яке отримує об’єкти у користування.

На що ще звернути увагу?

Як випливає з постулатів нормативних актів, що підпорядковують собі податковий облік майна, що амортизується, його специфіку і тонкі моменти, спеціальної уваги заслуговує ситуація, коли об’єкти переходять юрособі від ссудодателя або по домовленості про орендних відносинах. У цій ситуації користувач майна може вкладати в отримане капітальні фінанси, якщо власник на це погоджується. Орендар або одержувач позички – то юрособа, яка займається амортизацією.

Зовсім не потрібно!

Законами встановлено, що не підлягають відповідної бухгалтерської проводки наступні групи майна (амортизируемыми вони не є):

 • підпадають під закони про користування природними ресурсами (ділянки землі, надра, води, лісові масиви);
 • продукти;
 • недобудовані об’єкти, які повинні стати капітальними;
 • матеріально-виробничі запаси;
 • акції, облігації та інші цінні папери;
 • інструментарій, що застосовується для укладання строкового фінансової угоди (опціони, ф’ючерси).

Доповнюючи список

Не належать до категорії амортизується майна в бухгалтерському обліку:

 • об’єкти, що перебувають у власності бюджетних юросіб, якщо такі не застосовуються в рамках підприємницької активності;
 • використовувані в рамках роботи некомерційних підприємств цільові майнові парафії;
 • майнове цільове фінансування, засноване на бюджетних коштах (винятковий випадок – приватизація);
 • виділення коштів для конкретної мети благоустрою деякого ділянки (дороги, ліси);
 • твори мистецтва, книжкові продукти, брошури (ціна товару зараховується до інших витрат, обумовлених виробничим, реалізаційними процесом в момент покупки, але це не поширюється на твори мистецтва);
 • отримане муниципалами, держустановами в рамках безоплатної передачі застосовується в активності цієї юрособи;
 • майно, призначене для роботи установ держзапасу і належить таким.

Це важливо

У рамках аналізу амортизується майна потрібно враховувати, що в списку такого не можна включати об’єкти, які були отримані на законних підставах безоплатно, а також майно, передане без якої-небудь оплати на користь атомних станцій. Виняток становлять і такі об’єкти, які отримали включені в ДОСААФ нашої держави установи, якщо вони існують для підготовки громадян до спеціальностей, пов’язаних з військовою справою, а також пов’язані зі спортивними заняттями, що належать до категорії прикладних, військових видів спорту.

Стороною доведеться обійти при відрахуванні амортизації і такі права на інтелектуальні об’єкти, які були куплені, але процес оплати періодичний і договір ще не завершився.

Категорії бувають різні

Як вище було згадано, погашені майном визнається належить до категорії основних засобів, але це умова необов’язкова. Є кілька виняткових груп, які не належать до загального обсягу ОС, але підпадають під розглянутий клас. Найбільш яскравий приклад – об’єкти, які підприємство отримало в користування чинності укладеної домовленості на безоплатне використання. Аналогічно потрібно амортизувати, але не дозволяється включати в ОС об’єкти, які включені в діючий на міжнаціональному рівні реєстр судових інстанцій.

Проводячи аналіз амортизується майна, доведеться включити в категорії підлягає цієї операції список об’єктів, на даний момент знаходяться в законсервованому стані, якщо для цього було випущено рішення керівника. Обов’язкова умова – тривалість консервації від трьох місяців і більше. Нарешті, не належать до числа ОС, але входять у розглянуту групу всі ті об’єкти, які в даний час модернізуються, реконструюються. Важливою умовою тут також є підписаний керівником підприємства наказ. Щоб об’єкт підпав під одну категорію, але не був включений в іншу, він повинен бути у режимі проведення робіт від року і більше.

Звернути увагу: склад майна, що амортизується

Амортизується майно, яке було законсервовано згідно з рішенням головного керуючого особи компанії, в будь-який момент може бути виведено з цього стану, якщо директор приймає відповідне рішення. Якщо при цьому об’єкт, який за замовчуванням відноситься до категорії ОС, підлягав амортизації до моменту консервації, тоді тривалість корисного використання потрібно збільшити рівно на той період, який був проведений в стабільному положенні без експлуатації.

Ознаки амортизується майна

Якщо деяка компанія володіє об’єктами, слід перевірити їх на відповідність двом ключовим умовам:

 • вони застосовуються в робочому процесі рік і більше;
 • вони експлуатуються з метою отримання прибутку;
 • вартість цього об’єкта – від ста тисяч рублів, якщо воно експлуатується з першого дня 2016 року;
 • вартість майна – сорок тисяч рублів, якщо період експлуатації почався раніше згаданої дати;
 • компанія володіє цими об’єктами на правах власності.

Останнє правило щодо зарахування до амортизується майну було введено в дію з певними застереженнями, докладно зазначеними в першому пункті 256-ї статті ПК. Ряд спеціальних умов, як було згадано вище, поширюється на унітарні підприємства та деякі інші ситуації. Особливу увагу при з’ясуванні специфіки конкретного випадку бухгалтерам підприємства потрібно звернути на видане в останньому місяці 2015 року Мінфіном лист. Воно описує деякі особливі випадки, коли нарахування амортизації неприпустимо згідно з діючими правилами. Документ видано під номером 03-03-06/4/65313.

Інформаційні технології та закони

Окрему увагу в діючих нормативних актах приділено компаніям, що працюють у сфері високих технологій, інформаційних систем. Такі фірми можуть не включати у перелік майна, що амортизується, що використовуються у робочому процесі ЕОМ. Про такі умови свідчить шостий пункт статті під номером 259. Фінансові вкладення, пов’язані з придбанням машин, доведеться провести в якості матеріальних витрат. Інформація про можливості міститься у третьому підпункті першого пункту статті, включеної в чинний кодекс під номером 254.

Додати – не зменшити

Якщо амортизується майно було покращено яким-небудь чином, при цьому вкладення можна оцінювати як капітальні, невіддільні від об’єкта, тоді їх доведеться також враховувати. Ці правила поширюються і на такі ОС, які передані за правилами безоплатного користування або укладеної домовленості-позички.

Включати невід’ємні поліпшення, необхідно, якщо власник, який надав об’єкти в оренду або в позику, був згоден на вкладення у них коштів, при цьому не відшкодовував витрачених обсягів. Детальніше про формальних формулювання цього правила можна дізнатися в першому пункті виданої під номером 256 статті.

Активно, але не матеріально

Спеціальний випадок майна, що амортизується – це нематеріальні активи, якими володіє деякий підприємство. Сюди відносяться в першу чергу належать класу інтелектуальної власності. Всі вони повинні бути розраховані на використання протягом року і більше, сконструйовані таким чином, що за допомогою цих продуктів можна отримувати прибуток. Зарахування до розглянутої категорії проводиться за умови, що інтелектуальне майно застосовується для здійснення управлінського процесу всередині компанії або задіяні у виробництві продукту, виконання роботи або надання послуги.

Щоб зарахувати інтелектуальну власність до майна, що підпадає під програму амортизації, необхідно мати документальне підтвердження того факту, що об’єкт і справді існує, на нього є виключне право. Слід мати або документацію, що підтверджує обидва ці факти, або один з них. Зазначені вимоги декларовані третім пунктом виданої під 257-м номером статті.

Не матеріально, але і не активно

Чинне законодавство не допускає зарахування до нематеріальних активів якостей, здібностей працівників компанії – це стосується і їх ділових навичок, і інтелектуальних можливостей. Здатність працювати, рівень кваліфікації не можна назвати активом підприємства. Неприпустимо зараховувати до цієї категорії (а значить, проводити за програмою реалізації майна, що амортизується) такі роботи, які належать до категорії досліджень, розробок, досвідченого конструювання, при цьому підсумок їх не дав позитивного результату. Сюди належать технологічні та наукові проекти.

Детальніше про встановлені обмеження та точних формулюваннях закону можна дізнатися з третього пункту статті, виданій під номером 257. В ній дається повний перелік об’єктів, які допускається зарахувати до нематеріальних активів яких не допускається включати в такі. Необхідно пам’ятати, що регулярно вносяться поправки в НК, тому перед проведенням бухгалтерських операцій над конкретним об’єктом слід виявити найбільш актуальні положення основного податкового документа нашої країни стосовно цієї категорії.

Конкретний випадок

Припустімо, що певне підприємство займається ремонтом техніки та встановлює у машини нове обладнання на заміну старому. При цьому програма працює наступним чином: нові деталі фірма отримує за договором оренди в обмін на старі, що знімаються на період ремонтних робіт. Не завжди зрозуміло, чи слід відраховувати амортизацію по запасним частинам. З чинного законодавства випливає, що в такій ситуації майно підпадає під амортизується, якщо воно відповідає згаданим вище ознаками, тобто ціною, термінами використання та інше.

Обумовлено це наступною логікою: орендний договір – це теж джерело оренди, тому передача замовнику в якості деталі для підміни буде приносити прибуток. Якщо ціна агрегату, що направляється одержувачу, становить сто тисяч і більше, тоді об’єкт потрібно зарахувати до основних засобів і весь період корисної експлуатації робити встановлені законом відрахування.

А що з часом?

Для визначення терміну корисного використання необхідно скористатися діючою на підставі урядової постанови класифікацією. Така була видана в перший день 2002-го під першим номером. Є ймовірність, що конкретний об’єкт у згаданому переліку безпосередньо не прописаний. У такій ситуації необхідно дослідити технічні умови і ознайомитися з тим, що рекомендує виробник. Подібна логіка дій прописана в четвертому, шостому пункті виданої під 258-м номером статті.

Статутний капітал: особливий випадок

Якщо ОС було отримане як внесок в КК, в такій ситуації в рамках податкової звітності можна розглядати об’єкт як такий, що підлягає амортизації, якщо він задовольняє зазначеним вище умовам щодо вартості, цілей застосування. В даний час не введено будь-яких обмежень, пов’язаних з правилами амортизації стосовно до об’єктів, зарахованим у майно підприємства в якості статутних внесків.

А от якщо в КК внесок був зроблений у фінансовій формі, тоді в рамках податкового обліку на цю суму ніяких амортизаційних нарахувань не годиться. Подібні величини в бухгалтерії необхідно проводити виключно стосовно до майнових об’єктів, причому операцію здійснюють в першому дні місяця, який починається відразу після періоду введення ОЗ в експлуатацію. Якщо фірма застосовує касовий метод, тоді амортизацію можна нараховувати виключно на ті об’єкти, які вже були повністю оплачені.